Lengvarského čakanie na humanitárnu katastrofu

11. novembra 2021, Mária Benová, Fico+Gorila+Hašč...

21.apr.2021 minister Lengvarský po pár dňoch vo funkcii odvolal štát.tajomníka Petra Stachuru, ktorý dovtedy 7 mesiacov, vo dne v noci riešil krízový manažment pandémie. Všetko, čo sa týkalo nemocníc, prevozu pacientov apod… Dôvodom jeho odvolania nebolo to, žeby svoju prácu nezvládal, odvolaný bol práve preto, že bol až príliš schopný. A najmä preto, že na ministerstvo prišiel spolu s ministrom Marekom Krajčím. Peter Stachura musel stoličku uvoľniť akoby predurčenému Kamilovi Százovi, ktorý mal de facto rezort riadiť namiesto nového ministra. Kamil Száz bol na pozíciu štát.tajomníka predurčený, ale nie ministrom Lengvarským. Lež priam R.Sulíkom či J.B.Cigánikovou. Dnes, po pol roku vo funkcii a po všetkých tých čistkách, ktoré stihol v rezorte za tak krátky čas zariadiť, môžeme povedať, že s požehnaním lobbistov, ku ktorým mala J.B.C. vždy veľmi blízko…

Od začiatku novembra  sa na tlačovkách MZ objavovali jeho dátový analytik Mišík, jeho gen.tajomník služob.úradu, či naposledy dokonca už len osamotená hovorkyňa…
10.nov.2021, keď už sa minister Lengvarský konečne zhmotnil ako duch pred mikrofónom na tlačovke, zmohol sa na strohé zhodnotenie epid.situácie:

„Čaká nás humanitárna kríza, dá sa povedať katastrofa.“

Reakcia býv. štát.tajomníka Petra Stachuru:
Poviem to rovno. A kde bol minister Lengvarský doteraz?
On a jeho štát.tajomníci dostávali informácie, na čo sa majú v príprave na 3.vlnu zamerať.
Už od jún.2021 im bolo prízvukované, že musia začať ihneď očkovať u ambulantných lekárov, že ich musia motivovať k očkovaniu najrizikovejších pacientov. Prízvukovali sme im, že musia mať pripravenú testovaciu stratégiu pre prípad masívneho nárastu prípadov, že musia vedieť zabezpečiť samotestovanie, podobne ako je to v susedných krajinách. Že najviac rizikové z hľadiska šírenia budú školy a veľké prevádzky.
Osobne som pána štát.tajomníka Kamila Száza žiadal, aby urobil rozbor 2.vlny s nemocnicami, ktoré sme centrálne riadili. Aby zoptimalizovali nedostatky, ktoré sa počas 2.vlny vyskytli. Žiadali sme ich, aby dokončili tzv. pendler-pasy, ktoré stačilo sfinalizovať. Reakcia bola ignorácia a odmietanie ďalšej komunikácie.
Samotestovanie AG-testami s VERIFIKÁCIOU ako je to v Rakúsku nie je pripravené, školy začali školský rok bez povinného testovania, už pri rozbehu 3.vlny sme testovali a dodnes stále testujeme žalostne málo a nemáme ani stratégiu ako rýchlo navýšiť kapacity.
S očkovaním 3.dávkou vysokorizikových dospelých sme začali neskoro, hoci rizikové deti (do 12r.) sme začali očkovať ako 2. na svete, ešte pred schválením EMA. Až niekoľko mesiacov po našich susedoch sme začali s očkovaním v ambulanciách. Stále nevieme koľko ambulantných lekárov vlastne očkuje, posledné dáta hovorili o niečo vyše 10%, čo je zahanbujúco málo. Čakalo sa na novú reklamnú kampaň na podporu očkovania, nakoniec sme sa dočkali primitívnej zubatej potvory.
Žiadne kritické zhodnotenie 2.vlny v nemocniciach sa nekonalo. Štát.tajomník Kamil Száz povymieňal ľudí z krízového tímu riadenia nemocníc. Historickú pamäť a skúsenosti z 2.vlny má len torzo z nich. Riadenie defacto presunul z centrálnej na krajskú úroveň. Nepokračuje v transparentnom zverejňovaní kapacít v nemocniciach. eLôžko, ako jedna z mála vydarených vecí, žiaľ kapacity intenzívnych lôžok nezachráni.
Hranice sme kontrolovali presne 2 týždne. V júni. Sekčnou riaditeľkou, ktorá má na starosti pandémiu sa stala pani, ktorá má skúsenosti z riadenia banky. Minister povymieňal riaditeľov kľúč.nemocníc a inštitúcií, ktorí mali s manažmentom pandémie skúsenosti. Kde teraz sú Kizek, Paulo, Dubaj, Weinciller a další, s ktorými sme každodenne do noci riešili kritickú situáciu?
Za masívnej mediálnej podpory sa tu mesiace živí obraz ako katastroficky sme zlyhali v 2.vlne a ako skvelo je nový minister pripravený na 3.vlnu.
“Sme na pokraji humanitárnej krízy,” ale zodpovednosť nemajú len nezaočkovaní ľudia, pán minister…