Putin: Dobývanie území je naša základná hodnota

10. júna 2022, Mária Benová, Nezaradené

9.júna prezident V.Putin: „Práve sme navštívili výstavu k 350.výročiu Petra Veľkého. Odvtedy sa takmer nič nezmenilo. Je to podivuhodné! Tak-nejak to aj vy sami zistíte, takto pochopíte!
Veď Peter Veľký viedol Severnú vojnu 21r. Zdalo by sa, že on vojensky napadol Švédsko, a že im niečo uchmatol… Ale on im nič neuchmatol, on tie územia prinavrátil! A takto to je! Celé Priladožie, tam kde bol založený Petrohrad! Keď on zakladal nové hlavné mesto, žiadna z krajín Európy neuznala toto územie ako Rusko. Všetci to uznávali ako územie Švédska. Nuž a tam od nepamäti spolu s ugro-fínskymi národmi žili Slovania a toto územie bolo pod kontrolou Ruska! To isté u neho platilo aj v smere na západ, čo sa týka Narvy, jeho prvých vojenských ťažení. Prečo tam liezol?! Aby tie územia prinavrátil a upevnil (ríšu) – to je to, čo urobil!
Zrejme aj nám dnes pripadol údel územia prinavrátiť a upevniť! A ak budeme vychádzať z toho, že toto sú základné hodnoty, na ktorých je založená naša existencia, určite sa nám podarí vyriešiť úlohy, pred ktorými stojíme…“

24.feb.2022 sa však úplne inými slovami k národu prihováral V.Putin: „… Naše plány nezahŕňajú okupáciu ukrajinských území. Nikomu nejdeme nič nasilu vnucovať… Výsledok 2.svetovej vojny, ako aj obete, ktoré náš ľud priniesol na oltár víťazstva nad nacizmom, sú sväté… V tejto súvislosti apelujem na občanov Ukrajiny. V r.2014 bolo Rusko povinné ochrániť obyvateľov Krymu a Sevastopoľu pred tými, ktorých vy sami nazývate „nacistami“. Obyvatelia Krymu a Sevastopoľu sa rozhodli pripojiť k svojej historickej domovine, k Rusku, a my sme to podporili. Opakujem, jednoducho sme nemohli inak. To, čo sa deje dnes, nevyplýva z túžby porušiť záujmy Ukrajiny a ukrajinského ľudu. Súvisí to s ochranou samotného Ruska pred tými, ktorí si vzali Ukrajinu za rukojemníkov a snažia sa ju použiť proti našej krajine a jej obyvateľom.
Musím osloviť aj príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl.
Drahí súdruhovia! Vaši otcovia, dedovia, pradedovia nebojovali proti nacistom a nebránili našu spoločnú vlasť preto, aby sa dnešní neonacisti mohli chopiť moci na Ukrajine. Zložili ste prísahu vernosti ukrajinskému ľudu, a nie protinárodnej junte, ktorá drancuje Ukrajinu a zneužíva jej ľud. Neriaďte sa ich zločinnými rozkazmi. Vyzývam vás, aby ste okamžite zložili zbrane a išli domov. Chcem objasniť, že všetci príslušníci ukrajinskej armády, ktorí tak urobia, budú môcť slobodne opustiť bojovú zónu a vrátiť sa k svojim rodinám.“