Založ si blog

Chráni nás pri Covid-19 i vakcína BCG z detstva?

Austrálski vedci z Výskumného ústavu detských chorôb v Melbourne dnes dúfajú, že stoja na prahu medicínskeho bodu zlomu v oblasti liekov použiteľných v boji proti koronavírusu. Ten bod zlomu má však presne 100 rokov a rozšírený je dnes už po celom svete… Teda vlastne skoro po celom svete s výnimkou Austrálie, USA, Kanady, Veľkej Británie a väčšiny západných krajín EÚ.

Vakcína BCG (Bacillus Calmette-Guérin) síce pred nákazou koronavírusom ľudské telo neochráni, najnovšie výskumy však naznačujú, že prastará vakcína má schopnosť vytrénovať imunitný systém k ráznejšej reakcii v prípade nových infekcií a k efektívnejšiemu boju s respiračnými ochoreniami. Snáď tak dokáže znížiť závažnosť prejavovaných symptómov o.i. aj u ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom.

Extrémne vysoké a frekventované vystavenie kontaktu s pacientmi priamo infikovanými koronavírusom znamená, že zdravot.personál je v najväčšom riziku nákazy vírusom, o čom svedčia i desiatky tisíc zdravot. pracovníkov po celom svete, ktorí sa už stihli infikovať. V Austrálii narastajú znepokojenia ohľadom bezpečnosti zdravot.personálu úmerne k zvyšujúcemu sa počtu prázdnych políc v skladoch osobných ochranných pomôcok, ako sú ochranné rúška, respirátory, plášte či rukavice.

Vedúci oddelenia infekčných chorôb vo Výskumnom ústave detských chorôb v Melbourne,
Prof.Nigel Curtis: „Vakcína BCG má pozoruhodné vlastnosti a dokáže toho oveľa viac ako len chrániť proti tuberkulóze. Vakcína má o.i. aj v minulosti nerozpoznané a preto nedocenené účinky na imunitný systém, ktoré ho dokážu funkčne stimulovať a pripraviť ho na ochranu proti množstvu rôznych infekcií. Vakcína BCG aktivuje našu vrodenú imunitu, ktorá je vždy prvou obranou nášho tela proti novým baktériám alebo vírusom a zabezpečuje rýchlejšiu reakciu organizmu v boji proti ochoreniam vyvolaných infekciou. Možno sa pýtate, prečo považujeme vakcínu BCG za užitočné pri chorobe COVID-19? Keď pred samotným nakazením nás nechráni? Dôvodov na to máme hneď niekoľko. Viacero vedeckých štúdií už ukázalo, že jednotlivci zaočkovaní vakcínou BCG, majú oveľa menej vírusových infekčných ochorení dýchacích ciest ako nezaočkovaní. Iné štúdie zas ukázali, že zaočkovaní vakcínou BCG, ktorí následne dostali vírus, majú v krvi nižšiu koncentráciu vírusov ako tí, ktorí očkovaciu látku nikdy v tele nemali.“

Svetová zdravot.organizácia WHO schválila testovaciu štúdiu, ktorá má za cieľ vedecky exaktne overiť slová pána profesora. Štúdia začína prvý aprílový týždeň zaočkovaním 4.000 zdravot.pracovníkov austrálskych nemocníc. Polovica z nich dostane vakcínu BCG a druhá polovica tvorí tzv. kontrolnú skupinu. V r.2003 počas smrtonosnej epidémie SARS, spôsobenej starším koronavírusom, tvorila skupina infikovaných zdravot.pracovníkov až 20% z celosvetového počtu nakazených pacientov.

Prof.Nigel Curtis: „Zdravotné výstupy z monitorovania očkovaných zdravot.pracovníkov budeme porovnávať s výsledkami ich kolegov, ktorí vakcínu BCG nedostali. Všetci pracovníci budú monitorovaní prostredníctvom mobilnej aplikácie vytvorenej vedcami špeciálne za účelom zjednodušiť toto polročné sledovanie ich zdravot.stavu. Budeme ich monitorovať, či už dostali ochorenie COVID-19. Ale čo je najdôležitejšie, v prípade, že sa nakazia, budeme podrobne monitorovať syndrómy a celkovo závažnosť ochorenia, ktoré budú musieť prekonať. Zdravot.personál je vystavení veľmi vysokému riziku a v celosvetovom merítku už došlo k mnohým úmrtiam zdravotníckych pracovníkov, čo má závažné následky. V Číne, Taliansku a Španielsku sme videli, že veľké množstvo zdravot.personálu sa s ochorením COVID-19 necítilo dobre alebo muselo odísť do karantény, a preto bolo pre tamojšie nemocnice ešte o to ťažšie zvládať prudký nárast pacientov. Vzhľadom na to, že vakcína BCG sa používa už 100 rokov, je známa tým, že má len veľmi málo vedľajších účinkov alebo zdravot.rizík. Najznámejším znich je malá jazvička na hornej časti ramena, ktorá sa vytvorí po vpichu vakcíny pod kožu. Vakcína BCG by však nemala zatieniť prínosy iných liekov, ktoré sú aktuálne testované v boji proti COVID-19.

Podobné testy vakcíny BCG už odštartovali aj na tisícke zdravot.pracovníkov v Holandsku, pripravujú sa v Nemecku a Veľ.Británii. Zdravotníci užívajúci lieky, ktoré by mohli interferovať s očkovacou látkou BCG alebo tí čo majú základné zdravot.ťažkosti, boli z testov vyradení.

Vedecký lekár a virológu z University of NSW,
Prof.Bill Rawlinson: „Dôležité je tu poznamenať, že vakcína BCG nie je protivírusovým liekom, ale vakcína, ktorá dokáže posilniť imunitný systém, a mala by sa preto používať aj spolu s ďalšími preventívnymi opatreniami. Ide o to, že posilňujete všeobecnú imunitu v boji proti infekcii, takže to nie je špecificky zamerané proti ochoreniu COVID-19. Je to však naozaj skvelý nápad otestovať si je prínos. Avšak nie namiesto ale iba popri dôležitých testovaniach iných liekov, ktoré dokážu s koronavírusom bojovať a popri veľmi dôležitých celonárodných prísnych hygienických opatreniach v oblasti verejného zdravia, ktoré dokážu účinne zabrániť šíreniu koronavírusu. V takmer všetkých krajinách Ázie, Afriky, Východnej Európy a Južnej Ameriky je populácia plošne zaočkovaná vakcínou BCG vrámci 1.roku života dieťaťa. V niektorých krajinách je povinné aj opakované preočkovanie vo veku dospievania. Tým sa im vlastne povinne posilňoval imunitný systém.“

Keďže tuberkulóza bola v Austrálii dávnejšie vykorenená a prakticky tam dnes už takmer vôbec neexistuje, vakcína BCG tam nie je široko dostupná. Od povinného plošného očkovania novorodencov sa v Austrálii upustilo v polovici 80.rokov. Ak však vedci zistia, že pomáha pri znižovaní rizika ťažkých priebehov ochorenia COVID-19, rozšíria jej použitie medzi zraniteľnými skupinami, ako sú napr. starší ľudia. Dnes dokonca niektorí tvrdia aj to, že by to mohla byť použitá na ochranu obyvateľstva pred budúcimi pandémiami.

Toto bol preklad článku z denníku The Sydney Morning Herald
. . .

Drahí priatelia.
Od povinného plošného očkovania obyvateľstva vakcínou BCG sa pred viacerými desaťročiami upustilo v 10 z 12ich krajín pôvodnej EÚ (okrem Írska a Portugalska). Napr. v Nemecku sa podobne ako v Austrálii od povinného očkovania upustilo, ale až v 90.rokoch. Na území býv.východ.Nemecka (NDR) sa začalo povinne očkovať od r.narodenia 1951, kým na území býv.západ.Nemecka až od r.1961. No v Taliansku, Belgicku, Holandsku, USA a Kanade dokonca takéto povinné očkovanie neplatilo nikdy a teda tam dnes vakcínou BCG nie je zaočkovaný takmer nikto. V Katalánsku (na severe Špan.) je zaočkovaných iba 10 ročníkov (1965-74) a na zvyšnom území Španielska sa ešte s povinným očkovaním pokračovalo, ale aj to iba do r.1981. Celková preočkovanosť obyv. je teda v Španielsku jedna z najnižších na svete.
V krajinách bývalého tzv.“východného bloku“ sa povinné očkovanie zavádzalo v 1.polovici 50.rokov (v ČSSR od r.1953), často bolo v týchto krajinách očkovanie vakcínou BCG dvojkolové: 1.vakcína pri narodení (v SR sa stopla až v r.2012) a následné preočkovanie dieťaťa vo veku 12.r. (v SR sa stoplo v r.2010). Rovnaký či podobný dvojkolový systém očkovania mali donedávna v platnosti dokonca aj niektoré vyspelé ázijské krajiny ako Južná Kórea, Taiwan, Hong Kong, Singapúr či Malajzia.
Austrálski vedci sa pri spustení testovacej štúdie opísanej vyššie v článku inšpirovali identickým počinom, ktorý v polke marca medializovalili ich kolegovia v Holandsku. V Grécku zas už od februára beží testovanie vakcíny BCG na dobrovoľníkoch z radov dôchodcov, ktorí sú v prípade koronavírusu vysoko riziková skupina. Podrobnejšie info nájdete v mojom predošlom článku:

 

3. apríla 2020,  Korona info

Holandskí vedci zverejnili teóriu, že prastará vakcína, celosvetovo používaná proti TBC, by mohla svojim spôsobom poskytnúť aj ochranu pred novým koronavírusom. Aby to mohli potvrdiť rozbehli na pôde 7 nemocníc v Holandsku testovanie vakcíny…. Z doterajších výskumov je známe, že vakcína zvyšuje vlastný imunitný systém organizmu. Na tomto princípe pomáha o.i. aj v boji proti malárii, ako v r.2019 ukázala testovacia štúdia Univerz.nemocnice v Nijmegen. V skupine pacientov zaočkovanej vakcínou BCG sa tiež vyvinula malária, ale ich imunitný systém bol v pohotovosti a rýchlejšie a účinnejšie bol schopný bojovať s parazitom oproti členom kontrolnej skupiny….
20.mar.2020 Denník DAGBLAD van het NOORDEN píše: Holandský Rišský inštitút národného zdravia odmietol dodávať vakcínu zvanú BCG, do každej nemocnice, ktorá by si o ňu požiadala z dôvodu svojvoľného zaočkovania svojho personálu…. Iba 2 dni nazad dve univerz.nemocnice v Utrechte a v Nijmegen zverejnili teóriu, že vakcína by mohla pomôcť v boji s novým koronavírusom. Po ohlásení štartu ich vedeckej testovacej štúdie v médiách si vakcínu BCG začalo objednávať aj množstvo iných nemocníc v krajine. Najradšej by totiž nechceli čakať na výsledky testov a plošne čo najskôr zaočkovali všetkých svojich zamestnancov…  [Pokrač.článku]

. . .

Ďakujem ešte za podnetný komentár v diskusii autorovi s nickom ryzoviste:
„Stačí si porovnať rozdiely v počte úmrtí na území býv. NDR a na území pôvodnej NSR(tzv.Západ.Nemecka)… Ďalej sa oplatí porovnať rozdiel medzi Portugalskom a Španielskom. Kým Španiesko ma zatiaľ najväčší počet úmrtí na svete (17tisíc), v Portugalsku je počet úmrtí asi 40x nižší (470). Portugalci boli tiež povinne očkovaní dlhodobo a plošne.“

Prečo PELLEgrini neodvolal Matoviča a Rašiho

05.07.2021

PELLEgriniho HLAS chcel odvolávať I.MATOVIČA kvôli SPUTNIKU. R.Raši hovoril o „blamáži“, pretože ak sa nepodarí predať zvyšné vakcíny, vznikne podľa neho Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov. 😄😁😃🙈 Páni, choďte si doštudovať ZŠ matiku. 20 miliónov sme mali zaplatiť za 2 milióny dávok Sputnika. No kúpili sme len 200 tisíc vakcín, čiže [...]

Matovič o očkovaní šíril hoaxy, šíri prízemný Závodský za pritakávania Lengvarským

24.06.2021

24.júna na rádiu EXPRES minister Lengvarský: „Ale veď vakcinačná kampaň v podstate beží stále. Áno, možno že nám dnes chýbajú nejaké billboardy alebo tlačenie nejakých materiálov, aby boli voľne dostupné, ale veď stále dokola vravím: Zaočkujte sa, budete zdraví. Zaočkujte sa, môžete cestovať. Zaočkujte sa, ochránite svojich príbuzných. Takže ja vidím v [...]

Kolíkovej podvod za 30 miliónov odkryl Matovič

17.06.2021

I.Matovič: „My sme si p.Kolíkovú pozvali na poslanecký klub, tam sme jej nadniesli iks otázok. Ja som ešte predtým bol s viacerými ľuďmi aj na ministerstve spravodlivosti, aby sme mali informácie z prvej ruky. A naozaj som už úprimne presvedčený, že podvod pri prenájme a následnej kúpe budovy Zváračského ústavu bol spáchaný za jej účasti.“ M.Vagovič: [...]

Vladimir Putin

Švédsky úrad nepovolil rodičom, aby svojho syna pomenovali Vladimir Putin

21.09.2021 07:00

Úrad svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že v súlade so švédskymi zákonmi nemôžu byť krstnými menami také mená, ktoré by mohli svojmu nositeľovi spôsobiť prípadné utrpenie či vystaviť ho urážakam.

Justin Trudeau

Podľa exit pollov vedie vo voľbách v Kanade Trudeauova Liberálna strana

21.09.2021 06:50

Oficiálne výsledky predčasných volieb sa očakávajú až v stredu. Dôvodom je vysoký počet hlasov odovzdaných poštou.

nemocnica, sestričky, práca

Vo Svidníku bojujú za svoju nemocnicu, jej zrušenie považujú za nezmysel

21.09.2021 06:38

Navrhovaná optimalizácia nemocníc nahnevala ľudí v regióne. Spísali petíciu, pod ktorú sa počas prvých troch dní podpísalo takmer 2200 občanov.

očkovanie, Sputnik,

ONLINE: USA opäť umožnia prílet očkovaných Európanov

21.09.2021 06:15

Cudzinci, ktorí budú chcieť letieť do USA, okrem očkovania budú musieť mať aj negatívny test na koronavírus.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 184
Celková čítanosť: 2362589x
Priemerná čítanosť článkov: 12840x

Autor blogu