Založ si blog

Posledné voľné miesta na gymnáziách pre deviatakov:

V týchto dňoch sa deviataci zo ZŠ pokúšajú umiestniť na stredné školy. Špeciálne tí, ktorí túžili študovať na gymnáziu, to mali tento rok ťažké, keďže ministerstvo kvôli pandémii nastavilo prijímacie kritériá pre všetky SŠ prioritne podľa známok na vysvedčeniach. Niektorí šikovní žiaci sa tak v 1.kole cez „silnú konkurenciu“ jednotkárov na svoje vysnívané gymnázium nedostali. S napätím v týchto hodinách čakajú, či sa nájde v ich okolí iné gymnázium, kde ostali voľné miesta, na ktoré bude vypísané 2.kolo „prijímačiek“.

Keďže portál Ministerstva Školstva SR, ktorý by mal informácie o aktuálnej obsadenosti SŠ poskytovať, ich k dnešnému dňu nemá kompletné, uvádzam zoznam gymnázií s ponukou voľných miest do prípadného 2.kola. Údaje som čerpala z oficiálnych webstránok jednotlivých gymnázií (môžete sa na ne prekliknúť cez farebne zvýraznenú časť textu):

 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v
  ŽILINSKOM Samospr.Kraji:
  Gym. M.Galandu Turč.Teplice – 6 voľ.miest zo 17
  Gym. Viliama P.Tóha Martin0 voľ.miest zo 114
  Gym. pri Ev.Spoj.Š Martin0 voľ.miest z 50
  Gym. J.C.Hronského Vrútky0 voľ.miest zo 17
  Bil.Gym. Milana Hodžu Sučany0 voľ.miest z 96
  Gym Š.Moyzesa Ružomberok0 voľ.miest zo 47
  Cirk.G. sv.Andreja Ružomberok – 0 voľ.miest zo 47
  Súkr.Bil.Gym. Ružomberokzatiaľ nezverejnili
  Gym. Hradná 23, Lipt.Hrádok0 voľ.miest zo 17
  Gym. M.M.Hodžu Lipt.Mikulášzatiaľ 0 voľ.m. z 58
  Ev.Gym. J.Tranovského L.Mikulášzatiaľ nezverejnili
  Gym. M.Hattalu Trstená – 0 voľ.miest zo 72
  Bil.štúdium(špan.)G.M.H. TRSTENÁ – 24 voľ.miest !!
  Gym. A.Bernoláka Námestovo 0 voľ.miest zo 140
  Gym. Školská 837, Tvrdošín0 voľ.miest z 18
  Gym. P.O.Hviezdoslava D.Kubín 0 voľ.miest zo 72
  Gym. Jesenského, Kys.N.Mesto – 3 voľ.miesta z 44
  Gym. J.M.Hurbana Čadca0 voľ.miest zo 116
  Gym. Ľ.Štúra Turzovka – 2 voľ.miesta z 30
  Gym. Štefánikova, BYTČA6 voľ.miest z 38
  Gym. Veľ.okružná, Žilina – 0 voľ.miest zo 120
  Gymnázium Hlinská, Žilina0 voľ.miest z 84
  Gym sv.Františka Žilina0 voľ.miest z 30
  Bil.Gym. T.Ružičku 3, Žilinazatiaľ nezverejnili
  Gym. Kráľovnej pokoja ŽILINA5 voľ.miest z 48
  Súkr.Gym. Oravská 11, ŽILINA – bude mať 2.kolo
  Bil.štúdum(rus.) Gym. RAJEC – 5 voľ.miest z 18
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 8 gymnáziách v Žil.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v NITRIANSKOM
  Samospr.Kraji (s vyuč.jaz.slovenským):
  Gym. Ľ.J.Šuleka Komárno – 0 voľ.miest z 54
  Gym. Adyho 7, Štúrovo0 voľ.miest z 27
  Bil.Gym. Mládežnícka 22, Šahy – 6 voľ.miest zo 17
  Gym. J.A.Komenského Želiezovce – 8 voľ.miest z 24
  Gym. Andreja Vrábla Levice 0 voľ.miest zo 100
  Gym. sv.Vincenta d.Paul LEVICE3 voľ.miesta z 24
  Gym. J.Kráľa Zlaté Moravce – 1 voľ.miesto z 50
  Gym. Školská 26, VRÁBLE6 voľ.miest z 35
  Gym. Párovská 1, Nitra0 voľ.miest zo 124
  Gym. Golianova 68, Nitra0 voľ.miest zo 124
  Piar.G. Piaristická 6, Nitra0 voľ.miest zo 42
  Gym. sv.Cyrila+Metoda NITRA 11 voľ.miest z 86
  Gym. Bernolákova 37, Šurany – 0 voľ.miest z 54
  Gym. M.R.Štefánika Nové Zámky – 0 voľ.miest z 81
  Gym. Juraja Fándlyho ŠAĽA – 11 voľ.miest z 44
  Gym. 17.novembra Topoľčanyzatiaľ nezverejnili
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 10 z týchto gymnázií v Nit.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v TRENČIANSKOM
  Samospr.Kraji:
  Gym. Komenského Partizánske – 0 voľ.miest z 50
  G.V.B.Nedožerského Prievidza0 voľ.miest zo 150
  Piar.Gym. F.Hanáka Prievidzazatiaľ 4 voľ.m. z 24
  Gym. J.Jesenského Bánovce/Bebr.8 voľ.miest z 56
  Piar.Gym. J.Braneckého Trenčín0 voľ.miest z 52
  Gym. Ľ.Štúra Trenčínzatiaľ 7 voľ.miest zo 150
  Súkr.Gym. FUTURUM Trenčín2 voľ.miesta zo 49
  Gym. Školská 2, Dubnica/Váh.0 voľ.miest z 58
  Gym. J.Bosca NOVÁ DUBNICA5 voľ.miest zo 17
  Gym. Ul.1.mája 905, Púchov0 voľ.miest z 56
  Gym. Školská ul., Pov.Bystrica0 voľ.miest z 80
  Gym. M.R.Štefánika, N.Mesto/Váh. – 3 voľ.miesta z 50
  Bil.Gym. Štúrova ul., N.Mesto/Váh.0 voľ.miest z 31
  Gym. sv.Jozefa, N.Mesto/Váh.1 voľ.miesto z 22
  Gymnázium Myjava0 voľ.miest z 58
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 5 gymnáziách v Tren.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v TRNAVSKOM
  Samospr.Kraji (s vyuč.jaz.slovenským):
  Gym. L.Novomeského Senica0 voľ.miest zo 62
  Gym. F.V.Sasinka Skalica0 voľ.miest zo 56
  Bil.Gym. J.B.Magina Vrbové – 0 voľ.miest z 50
  Gym. P.deCoubertina Piešťany – zatiaľ 2 voľ.m.z 96
  Gym. Ivana Kupca Hlohoveczatiaľ nezverejnili
  Gym. V.Mihálika Sereď1 voľ.miesto z 24
  Súkr.bil.Gym Hodská 10, Galanta – 0 voľ.miest z 31
  Gym. JANKA MATÚŠKU GALANTA – 19 voľ.miest !!!
  [Tel. na riaditeľa G.J.M. Galanta 0911864562]
  G.A.Merici Hviezdoslavova, Trnava – 0 voľ.miest z 54
  G.J.H. Na hlinách, Trnavazatiaľ 0 (overené po tel.)
  Gym. Jána Bottu 31, Trnavazatiaľ nezverejnili
  Súkr.bil.Gym. BESST Trnava – 3 voľ.miesta z 19
  Arcib.G. Hollého 9, TRNAVA9 voľ.miest prihl.do18.6.
  Gym. L.Dúbravu Dun.Streda – 6 voľ.miest z 30
  Gym. M.R.Štefánika ŠAMORÍN – 8 voľ.miest z 22
  –> k 9.júnu eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o takmer všetkých týchto gymnáziách v TT.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre 2.kolo na gymnáziách
  v BRATISLAVSKOM
  Samospr.Kraji:
  Gym. A.Bernoláka, Senec0 voľ.miest z 30
  Gym. Senecká 2, Pezinokzatiaľ nezverejnili
  Gym. Karola Štúra Modra0 voľ.miest z 26
  ZŠaG.šk.bratov de La Salle BA2 voľ.miesta zo 17
  Gym. Hubeného 23, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.bil.Gym. Česká 10, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.bil.Gym. Hronská 3, BA – 0 voľ.miest z 56
  Súkr.Gym. Hronská 3, BA – 12 voľ.miest z 24
  Súkr.bil.G. Trnavská cesta, BA – 11 voľ.miest zo 17
  Súkr.Slovanské Gym. Vážska – 13 voľ.miest zo 40
  Gym. Ivana Horvátha BA – 0 voľ.miest zo 112
  G.L.N. Tomášikova 2, BA – zatiaľ nezverejnili
  1.súkr.G. Bajkalská 20, BA – zatiaľ 0 z 28
  G.J.Hronca, Novohradská 2, BA – zatiaľ 0
  Gym. Metodova 2, BA – 0 voľ.miest zo 132
  Gym. Vazovova 6, BA – 0 voľ.miest zo 112
  Gym. Grosslingová 18, BA – zatiaľ 0
  Gym(v.j.M.) Dunajská 13, BA – zatiaľ nezverejnili
  Gym. Matky Alexie BA – zatiaľ nezverejnili
  ZŠaGym. sv.Uršuly BA – bude mať 2.kolo
  Gym. Alberta Einsteina, BA – 0 voľ.miest zo 108
  Bil.G. Evanielické lýceum BA – zatiaľ 0 z 80
  Bil.Gym. Pankúchova 6, BA – 0 voľ.miest z 81
  Cirk.bil.Gym. C.S.Lewisa, BA – zatiaľ 0 z 94
  Súkr.bil.Gym. Maercury, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.Gym, Kremnická 26, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.Bul.Gym Ch.Boteva BA – zatiaľ nezverejnili
  Gym. Bilíkova 24, BA – 0 voľ.miest zo 137
  Gym. L.Sáru 1, BA – 0 voľ.miest zo 112
  Bil.Gym. Tilgnerova 14, BA – zatiaľ nevedia
  Gym.T.P. Mokrohájska 3, BA – 1 voľ.miesto z 10
  Gym. Ul.1.mája, Malacky2 voľ.miesta z 57
  Cirk.G. sv.Františka Ass. Malacky má i 2.kolo
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 10 gymnáziách v Bratis.S.K.

Ak boli očkované, nie je ich škoda

11.04.2024

Igor Matovič dal status o pohrebe dievčat z Ľubovne a troll bez tváre mu napísal, že ak boli očkované, nie je ich škoda. Hnus. Ale troll menom Chodiaca katastrofa píše s účelom postupne, plíživo v ľuďoch stierať hranice, aby v nich zahlušili citlivosť na informácie, fakty, dobro. Vlastnosti ako ľudskosť, súcit v ľuďoch potierať a vnášať nenávisť, agresiu. Človek, [...]

O Dankovi píše arogantný Bárdy, Matoviča zamlčal

26.02.2024

Šéfredaktor Aktualít sa dnes pustil do Andreja Danka a SNS. Peter Bárdy však všetky fakty čerpal z investigatívnej práce I.Matoviča, ktorému sa nielen, že nepoďakoval za to, že robí za nich náročnú prácu, ale on Igora v celom článku ani len nespomenul. Je Peter Bárdy plagiátor? Posúďte sami: P.Bárdy píše: „Veď kto vie v noci zbúrať semafor, nezavolať [...]

Matovič zjednotil PS+Smer +novinárov cez Šimkovičovú

22.02.2024

Fico aspol radi dávajú Matoviča a jeho hnutie do jednej kopy s progresívcami, s prezidentkou. A všetky liberálne médiá podľa nich vraj píšu v jeho prospech. Už 3roky sa deje presný opak. V Aktuality, SME, DenníkN takmer denne Matoviča doslova šikanovali. A stále to pokračuje. Komentáre v Aktualitách, okrem šéfredaktora Bardyho, pravidelne venuje Matovičovi ešte [...]

juraj c. strelec

O čom písal atentátnik: Rómov označil za nádor kriminality, zároveň ich velebil. Fica označil výrazom "škrabák"

22.05.2024 10:30

Zamýšľal sa nad prijateľnosťou násilia a k Ficovi napísal, že ho možno dá na súd.

Pellegrini, Čaputová, atentát, vyhlásenie

Čaputová a Pellegrini sa stretnú v Prezidentskom paláci so zástupcami cirkví

22.05.2024 10:12

Cieľom stretnutia je prispieť k upokojeniu spoločenskej atmosféry po minulotýždňovom útoku na premiéra Fica.

bornholm

Okupáciou Ukrajiny sa to nekončí. Rusom sa nepozdávajú ani námorné hranice v Balte

22.05.2024 10:03

Ruské ministerstvo obrany navrhuje revíziu hraníc ruských teritoriálnych vôd v Baltskom mori.

SR Bezpečnostná rada mimoriadne zasadnutie BAX

Zasadá Bezpečnostná rada, prišiel aj Žilinka. Témou sú vyhrážky a útoky na internete

22.05.2024 10:03

Bezpečnostná rada je príležitosť pre slovenské, ale aj zahraničné bezpečnostné zložky, aby si vymenili informácie ohľadom atentátu na premiéra.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 2841680x
Priemerná čítanosť článkov: 13217x

Autor blogu