Založ si blog

Posledné voľné miesta na gymnáziách pre deviatakov:

V týchto dňoch sa deviataci zo ZŠ pokúšajú umiestniť na stredné školy. Špeciálne tí, ktorí túžili študovať na gymnáziu, to mali tento rok ťažké, keďže ministerstvo kvôli pandémii nastavilo prijímacie kritériá pre všetky SŠ prioritne podľa známok na vysvedčeniach. Niektorí šikovní žiaci sa tak v 1.kole cez „silnú konkurenciu“ jednotkárov na svoje vysnívané gymnázium nedostali. S napätím v týchto hodinách čakajú, či sa nájde v ich okolí iné gymnázium, kde ostali voľné miesta, na ktoré bude vypísané 2.kolo „prijímačiek“.

Keďže portál Ministerstva Školstva SR, ktorý by mal informácie o aktuálnej obsadenosti SŠ poskytovať, ich k dnešnému dňu nemá kompletné, uvádzam zoznam gymnázií s ponukou voľných miest do prípadného 2.kola. Údaje som čerpala z oficiálnych webstránok jednotlivých gymnázií (môžete sa na ne prekliknúť cez farebne zvýraznenú časť textu):

 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v
  ŽILINSKOM Samospr.Kraji:
  Gym. M.Galandu Turč.Teplice – 6 voľ.miest zo 17
  Gym. Viliama P.Tóha Martin0 voľ.miest zo 114
  Gym. pri Ev.Spoj.Š Martin0 voľ.miest z 50
  Gym. J.C.Hronského Vrútky0 voľ.miest zo 17
  Bil.Gym. Milana Hodžu Sučany0 voľ.miest z 96
  Gym Š.Moyzesa Ružomberok0 voľ.miest zo 47
  Cirk.G. sv.Andreja Ružomberok – 0 voľ.miest zo 47
  Súkr.Bil.Gym. Ružomberokzatiaľ nezverejnili
  Gym. Hradná 23, Lipt.Hrádok0 voľ.miest zo 17
  Gym. M.M.Hodžu Lipt.Mikulášzatiaľ 0 voľ.m. z 58
  Ev.Gym. J.Tranovského L.Mikulášzatiaľ nezverejnili
  Gym. M.Hattalu Trstená – 0 voľ.miest zo 72
  Bil.štúdium(špan.)G.M.H. TRSTENÁ – 24 voľ.miest !!
  Gym. A.Bernoláka Námestovo 0 voľ.miest zo 140
  Gym. Školská 837, Tvrdošín0 voľ.miest z 18
  Gym. P.O.Hviezdoslava D.Kubín 0 voľ.miest zo 72
  Gym. Jesenského, Kys.N.Mesto – 3 voľ.miesta z 44
  Gym. J.M.Hurbana Čadca0 voľ.miest zo 116
  Gym. Ľ.Štúra Turzovka – 2 voľ.miesta z 30
  Gym. Štefánikova, BYTČA6 voľ.miest z 38
  Gym. Veľ.okružná, Žilina – 0 voľ.miest zo 120
  Gymnázium Hlinská, Žilina0 voľ.miest z 84
  Gym sv.Františka Žilina0 voľ.miest z 30
  Bil.Gym. T.Ružičku 3, Žilinazatiaľ nezverejnili
  Gym. Kráľovnej pokoja ŽILINA5 voľ.miest z 48
  Súkr.Gym. Oravská 11, ŽILINA – bude mať 2.kolo
  Bil.štúdum(rus.) Gym. RAJEC – 5 voľ.miest z 18
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 8 gymnáziách v Žil.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v NITRIANSKOM
  Samospr.Kraji (s vyuč.jaz.slovenským):
  Gym. Ľ.J.Šuleka Komárno – 0 voľ.miest z 54
  Gym. Adyho 7, Štúrovo0 voľ.miest z 27
  Bil.Gym. Mládežnícka 22, Šahy – 6 voľ.miest zo 17
  Gym. J.A.Komenského Želiezovce – 8 voľ.miest z 24
  Gym. Andreja Vrábla Levice 0 voľ.miest zo 100
  Gym. sv.Vincenta d.Paul LEVICE3 voľ.miesta z 24
  Gym. J.Kráľa Zlaté Moravce – 1 voľ.miesto z 50
  Gym. Školská 26, VRÁBLE6 voľ.miest z 35
  Gym. Párovská 1, Nitra0 voľ.miest zo 124
  Gym. Golianova 68, Nitra0 voľ.miest zo 124
  Piar.G. Piaristická 6, Nitra0 voľ.miest zo 42
  Gym. sv.Cyrila+Metoda NITRA 11 voľ.miest z 86
  Gym. Bernolákova 37, Šurany – 0 voľ.miest z 54
  Gym. M.R.Štefánika Nové Zámky – 0 voľ.miest z 81
  Gym. Juraja Fándlyho ŠAĽA – 11 voľ.miest z 44
  Gym. 17.novembra Topoľčanyzatiaľ nezverejnili
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 10 z týchto gymnázií v Nit.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v TRENČIANSKOM
  Samospr.Kraji:
  Gym. Komenského Partizánske – 0 voľ.miest z 50
  G.V.B.Nedožerského Prievidza0 voľ.miest zo 150
  Piar.Gym. F.Hanáka Prievidzazatiaľ 4 voľ.m. z 24
  Gym. J.Jesenského Bánovce/Bebr.8 voľ.miest z 56
  Piar.Gym. J.Braneckého Trenčín0 voľ.miest z 52
  Gym. Ľ.Štúra Trenčínzatiaľ 7 voľ.miest zo 150
  Súkr.Gym. FUTURUM Trenčín2 voľ.miesta zo 49
  Gym. Školská 2, Dubnica/Váh.0 voľ.miest z 58
  Gym. J.Bosca NOVÁ DUBNICA5 voľ.miest zo 17
  Gym. Ul.1.mája 905, Púchov0 voľ.miest z 56
  Gym. Školská ul., Pov.Bystrica0 voľ.miest z 80
  Gym. M.R.Štefánika, N.Mesto/Váh. – 3 voľ.miesta z 50
  Bil.Gym. Štúrova ul., N.Mesto/Váh.0 voľ.miest z 31
  Gym. sv.Jozefa, N.Mesto/Váh.1 voľ.miesto z 22
  Gymnázium Myjava0 voľ.miest z 58
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 5 gymnáziách v Tren.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v TRNAVSKOM
  Samospr.Kraji (s vyuč.jaz.slovenským):
  Gym. L.Novomeského Senica0 voľ.miest zo 62
  Gym. F.V.Sasinka Skalica0 voľ.miest zo 56
  Bil.Gym. J.B.Magina Vrbové – 0 voľ.miest z 50
  Gym. P.deCoubertina Piešťany – zatiaľ 2 voľ.m.z 96
  Gym. Ivana Kupca Hlohoveczatiaľ nezverejnili
  Gym. V.Mihálika Sereď1 voľ.miesto z 24
  Súkr.bil.Gym Hodská 10, Galanta – 0 voľ.miest z 31
  Gym. JANKA MATÚŠKU GALANTA – 19 voľ.miest !!!
  [Tel. na riaditeľa G.J.M. Galanta 0911864562]
  G.A.Merici Hviezdoslavova, Trnava – 0 voľ.miest z 54
  G.J.H. Na hlinách, Trnavazatiaľ 0 (overené po tel.)
  Gym. Jána Bottu 31, Trnavazatiaľ nezverejnili
  Súkr.bil.Gym. BESST Trnava – 3 voľ.miesta z 19
  Arcib.G. Hollého 9, TRNAVA9 voľ.miest prihl.do18.6.
  Gym. L.Dúbravu Dun.Streda – 6 voľ.miest z 30
  Gym. M.R.Štefánika ŠAMORÍN – 8 voľ.miest z 22
  –> k 9.júnu eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o takmer všetkých týchto gymnáziách v TT.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre 2.kolo na gymnáziách
  v BRATISLAVSKOM
  Samospr.Kraji:
  Gym. A.Bernoláka, Senec0 voľ.miest z 30
  Gym. Senecká 2, Pezinokzatiaľ nezverejnili
  Gym. Karola Štúra Modra0 voľ.miest z 26
  ZŠaG.šk.bratov de La Salle BA2 voľ.miesta zo 17
  Gym. Hubeného 23, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.bil.Gym. Česká 10, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.bil.Gym. Hronská 3, BA – 0 voľ.miest z 56
  Súkr.Gym. Hronská 3, BA – 12 voľ.miest z 24
  Súkr.bil.G. Trnavská cesta, BA – 11 voľ.miest zo 17
  Súkr.Slovanské Gym. Vážska – 13 voľ.miest zo 40
  Gym. Ivana Horvátha BA – 0 voľ.miest zo 112
  G.L.N. Tomášikova 2, BA – zatiaľ nezverejnili
  1.súkr.G. Bajkalská 20, BA – zatiaľ 0 z 28
  G.J.Hronca, Novohradská 2, BA – zatiaľ 0
  Gym. Metodova 2, BA – 0 voľ.miest zo 132
  Gym. Vazovova 6, BA – 0 voľ.miest zo 112
  Gym. Grosslingová 18, BA – zatiaľ 0
  Gym(v.j.M.) Dunajská 13, BA – zatiaľ nezverejnili
  Gym. Matky Alexie BA – zatiaľ nezverejnili
  ZŠaGym. sv.Uršuly BA – bude mať 2.kolo
  Gym. Alberta Einsteina, BA – 0 voľ.miest zo 108
  Bil.G. Evanielické lýceum BA – zatiaľ 0 z 80
  Bil.Gym. Pankúchova 6, BA – 0 voľ.miest z 81
  Cirk.bil.Gym. C.S.Lewisa, BA – zatiaľ 0 z 94
  Súkr.bil.Gym. Maercury, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.Gym, Kremnická 26, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.Bul.Gym Ch.Boteva BA – zatiaľ nezverejnili
  Gym. Bilíkova 24, BA – 0 voľ.miest zo 137
  Gym. L.Sáru 1, BA – 0 voľ.miest zo 112
  Bil.Gym. Tilgnerova 14, BA – zatiaľ nevedia
  Gym.T.P. Mokrohájska 3, BA – 1 voľ.miesto z 10
  Gym. Ul.1.mája, Malacky2 voľ.miesta z 57
  Cirk.G. sv.Františka Ass. Malacky má i 2.kolo
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 10 gymnáziách v Bratis.S.K.

Prečo PELLEgrini neodvolal Matoviča a Rašiho

05.07.2021

PELLEgriniho HLAS chcel odvolávať I.MATOVIČA kvôli SPUTNIKU. R.Raši hovoril o „blamáži“, pretože ak sa nepodarí predať zvyšné vakcíny, vznikne podľa neho Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov. 😄😁😃🙈 Páni, choďte si doštudovať ZŠ matiku. 20 miliónov sme mali zaplatiť za 2 milióny dávok Sputnika. No kúpili sme len 200 tisíc vakcín, čiže [...]

Matovič o očkovaní šíril hoaxy, šíri prízemný Závodský za pritakávania Lengvarským

24.06.2021

24.júna na rádiu EXPRES minister Lengvarský: „Ale veď vakcinačná kampaň v podstate beží stále. Áno, možno že nám dnes chýbajú nejaké billboardy alebo tlačenie nejakých materiálov, aby boli voľne dostupné, ale veď stále dokola vravím: Zaočkujte sa, budete zdraví. Zaočkujte sa, môžete cestovať. Zaočkujte sa, ochránite svojich príbuzných. Takže ja vidím v [...]

Kolíkovej podvod za 30 miliónov odkryl Matovič

17.06.2021

I.Matovič: „My sme si p.Kolíkovú pozvali na poslanecký klub, tam sme jej nadniesli iks otázok. Ja som ešte predtým bol s viacerými ľuďmi aj na ministerstve spravodlivosti, aby sme mali informácie z prvej ruky. A naozaj som už úprimne presvedčený, že podvod pri prenájme a následnej kúpe budovy Zváračského ústavu bol spáchaný za jej účasti.“ M.Vagovič: [...]

Vladimir Putin

Švédsky úrad nepovolil rodičom, aby svojho syna pomenovali Vladimir Putin

21.09.2021 07:00

Úrad svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že v súlade so švédskymi zákonmi nemôžu byť krstnými menami také mená, ktoré by mohli svojmu nositeľovi spôsobiť prípadné utrpenie či vystaviť ho urážakam.

Justin Trudeau

Podľa exit pollov vedie vo voľbách v Kanade Trudeauova Liberálna strana

21.09.2021 06:50

Oficiálne výsledky predčasných volieb sa očakávajú až v stredu. Dôvodom je vysoký počet hlasov odovzdaných poštou.

nemocnica, sestričky, práca

Vo Svidníku bojujú za svoju nemocnicu, jej zrušenie považujú za nezmysel

21.09.2021 06:38

Navrhovaná optimalizácia nemocníc nahnevala ľudí v regióne. Spísali petíciu, pod ktorú sa počas prvých troch dní podpísalo takmer 2200 občanov.

očkovanie, Sputnik,

ONLINE: USA opäť umožnia prílet očkovaných Európanov

21.09.2021 06:15, aktualizované: 07:16

Cudzinci, ktorí budú chcieť letieť do USA, okrem očkovania budú musieť mať aj negatívny test na koronavírus.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 184
Celková čítanosť: 2362604x
Priemerná čítanosť článkov: 12840x

Autor blogu