Založ si blog

Posledné voľné miesta na gymnáziách pre deviatakov:

V týchto dňoch sa deviataci zo ZŠ pokúšajú umiestniť na stredné školy. Špeciálne tí, ktorí túžili študovať na gymnáziu, to mali tento rok ťažké, keďže ministerstvo kvôli pandémii nastavilo prijímacie kritériá pre všetky SŠ prioritne podľa známok na vysvedčeniach. Niektorí šikovní žiaci sa tak v 1.kole cez „silnú konkurenciu“ jednotkárov na svoje vysnívané gymnázium nedostali. S napätím v týchto hodinách čakajú, či sa nájde v ich okolí iné gymnázium, kde ostali voľné miesta, na ktoré bude vypísané 2.kolo „prijímačiek“.

Keďže portál Ministerstva Školstva SR, ktorý by mal informácie o aktuálnej obsadenosti SŠ poskytovať, ich k dnešnému dňu nemá kompletné, uvádzam zoznam gymnázií s ponukou voľných miest do prípadného 2.kola. Údaje som čerpala z oficiálnych webstránok jednotlivých gymnázií (môžete sa na ne prekliknúť cez farebne zvýraznenú časť textu):

 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v
  ŽILINSKOM Samospr.Kraji:
  Gym. M.Galandu Turč.Teplice – 6 voľ.miest zo 17
  Gym. Viliama P.Tóha Martin0 voľ.miest zo 114
  Gym. pri Ev.Spoj.Š Martin0 voľ.miest z 50
  Gym. J.C.Hronského Vrútky0 voľ.miest zo 17
  Bil.Gym. Milana Hodžu Sučany0 voľ.miest z 96
  Gym Š.Moyzesa Ružomberok0 voľ.miest zo 47
  Cirk.G. sv.Andreja Ružomberok – 0 voľ.miest zo 47
  Súkr.Bil.Gym. Ružomberokzatiaľ nezverejnili
  Gym. Hradná 23, Lipt.Hrádok0 voľ.miest zo 17
  Gym. M.M.Hodžu Lipt.Mikulášzatiaľ 0 voľ.m. z 58
  Ev.Gym. J.Tranovského L.Mikulášzatiaľ nezverejnili
  Gym. M.Hattalu Trstená – 0 voľ.miest zo 72
  Bil.štúdium(špan.)G.M.H. TRSTENÁ – 24 voľ.miest !!
  Gym. A.Bernoláka Námestovo 0 voľ.miest zo 140
  Gym. Školská 837, Tvrdošín0 voľ.miest z 18
  Gym. P.O.Hviezdoslava D.Kubín 0 voľ.miest zo 72
  Gym. Jesenského, Kys.N.Mesto – 3 voľ.miesta z 44
  Gym. J.M.Hurbana Čadca0 voľ.miest zo 116
  Gym. Ľ.Štúra Turzovka – 2 voľ.miesta z 30
  Gym. Štefánikova, BYTČA6 voľ.miest z 38
  Gym. Veľ.okružná, Žilina – 0 voľ.miest zo 120
  Gymnázium Hlinská, Žilina0 voľ.miest z 84
  Gym sv.Františka Žilina0 voľ.miest z 30
  Bil.Gym. T.Ružičku 3, Žilinazatiaľ nezverejnili
  Gym. Kráľovnej pokoja ŽILINA5 voľ.miest z 48
  Súkr.Gym. Oravská 11, ŽILINA – bude mať 2.kolo
  Bil.štúdum(rus.) Gym. RAJEC – 5 voľ.miest z 18
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 8 gymnáziách v Žil.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v NITRIANSKOM
  Samospr.Kraji (s vyuč.jaz.slovenským):
  Gym. Ľ.J.Šuleka Komárno – 0 voľ.miest z 54
  Gym. Adyho 7, Štúrovo0 voľ.miest z 27
  Bil.Gym. Mládežnícka 22, Šahy – 6 voľ.miest zo 17
  Gym. J.A.Komenského Želiezovce – 8 voľ.miest z 24
  Gym. Andreja Vrábla Levice 0 voľ.miest zo 100
  Gym. sv.Vincenta d.Paul LEVICE3 voľ.miesta z 24
  Gym. J.Kráľa Zlaté Moravce – 1 voľ.miesto z 50
  Gym. Školská 26, VRÁBLE6 voľ.miest z 35
  Gym. Párovská 1, Nitra0 voľ.miest zo 124
  Gym. Golianova 68, Nitra0 voľ.miest zo 124
  Piar.G. Piaristická 6, Nitra0 voľ.miest zo 42
  Gym. sv.Cyrila+Metoda NITRA 11 voľ.miest z 86
  Gym. Bernolákova 37, Šurany – 0 voľ.miest z 54
  Gym. M.R.Štefánika Nové Zámky – 0 voľ.miest z 81
  Gym. Juraja Fándlyho ŠAĽA – 11 voľ.miest z 44
  Gym. 17.novembra Topoľčanyzatiaľ nezverejnili
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 10 z týchto gymnázií v Nit.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v TRENČIANSKOM
  Samospr.Kraji:
  Gym. Komenského Partizánske – 0 voľ.miest z 50
  G.V.B.Nedožerského Prievidza0 voľ.miest zo 150
  Piar.Gym. F.Hanáka Prievidzazatiaľ 4 voľ.m. z 24
  Gym. J.Jesenského Bánovce/Bebr.8 voľ.miest z 56
  Piar.Gym. J.Braneckého Trenčín0 voľ.miest z 52
  Gym. Ľ.Štúra Trenčínzatiaľ 7 voľ.miest zo 150
  Súkr.Gym. FUTURUM Trenčín2 voľ.miesta zo 49
  Gym. Školská 2, Dubnica/Váh.0 voľ.miest z 58
  Gym. J.Bosca NOVÁ DUBNICA5 voľ.miest zo 17
  Gym. Ul.1.mája 905, Púchov0 voľ.miest z 56
  Gym. Školská ul., Pov.Bystrica0 voľ.miest z 80
  Gym. M.R.Štefánika, N.Mesto/Váh. – 3 voľ.miesta z 50
  Bil.Gym. Štúrova ul., N.Mesto/Váh.0 voľ.miest z 31
  Gym. sv.Jozefa, N.Mesto/Váh.1 voľ.miesto z 22
  Gymnázium Myjava0 voľ.miest z 58
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 5 gymnáziách v Tren.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre možné 2.kolo na gymnáziách
  v TRNAVSKOM
  Samospr.Kraji (s vyuč.jaz.slovenským):
  Gym. L.Novomeského Senica0 voľ.miest zo 62
  Gym. F.V.Sasinka Skalica0 voľ.miest zo 56
  Bil.Gym. J.B.Magina Vrbové – 0 voľ.miest z 50
  Gym. P.deCoubertina Piešťany – zatiaľ 2 voľ.m.z 96
  Gym. Ivana Kupca Hlohoveczatiaľ nezverejnili
  Gym. V.Mihálika Sereď1 voľ.miesto z 24
  Súkr.bil.Gym Hodská 10, Galanta – 0 voľ.miest z 31
  Gym. JANKA MATÚŠKU GALANTA – 19 voľ.miest !!!
  [Tel. na riaditeľa G.J.M. Galanta 0911864562]
  G.A.Merici Hviezdoslavova, Trnava – 0 voľ.miest z 54
  G.J.H. Na hlinách, Trnavazatiaľ 0 (overené po tel.)
  Gym. Jána Bottu 31, Trnavazatiaľ nezverejnili
  Súkr.bil.Gym. BESST Trnava – 3 voľ.miesta z 19
  Arcib.G. Hollého 9, TRNAVA9 voľ.miest prihl.do18.6.
  Gym. L.Dúbravu Dun.Streda – 6 voľ.miest z 30
  Gym. M.R.Štefánika ŠAMORÍN – 8 voľ.miest z 22
  –> k 9.júnu eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o takmer všetkých týchto gymnáziách v TT.S.K.
 • Aktuálna ponuka pre 2.kolo na gymnáziách
  v BRATISLAVSKOM
  Samospr.Kraji:
  Gym. A.Bernoláka, Senec0 voľ.miest z 30
  Gym. Senecká 2, Pezinokzatiaľ nezverejnili
  Gym. Karola Štúra Modra0 voľ.miest z 26
  ZŠaG.šk.bratov de La Salle BA2 voľ.miesta zo 17
  Gym. Hubeného 23, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.bil.Gym. Česká 10, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.bil.Gym. Hronská 3, BA – 0 voľ.miest z 56
  Súkr.Gym. Hronská 3, BA – 12 voľ.miest z 24
  Súkr.bil.G. Trnavská cesta, BA – 11 voľ.miest zo 17
  Súkr.Slovanské Gym. Vážska – 13 voľ.miest zo 40
  Gym. Ivana Horvátha BA – 0 voľ.miest zo 112
  G.L.N. Tomášikova 2, BA – zatiaľ nezverejnili
  1.súkr.G. Bajkalská 20, BA – zatiaľ 0 z 28
  G.J.Hronca, Novohradská 2, BA – zatiaľ 0
  Gym. Metodova 2, BA – 0 voľ.miest zo 132
  Gym. Vazovova 6, BA – 0 voľ.miest zo 112
  Gym. Grosslingová 18, BA – zatiaľ 0
  Gym(v.j.M.) Dunajská 13, BA – zatiaľ nezverejnili
  Gym. Matky Alexie BA – zatiaľ nezverejnili
  ZŠaGym. sv.Uršuly BA – bude mať 2.kolo
  Gym. Alberta Einsteina, BA – 0 voľ.miest zo 108
  Bil.G. Evanielické lýceum BA – zatiaľ 0 z 80
  Bil.Gym. Pankúchova 6, BA – 0 voľ.miest z 81
  Cirk.bil.Gym. C.S.Lewisa, BA – zatiaľ 0 z 94
  Súkr.bil.Gym. Maercury, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.Gym, Kremnická 26, BA – zatiaľ nezverejnili
  Súkr.Bul.Gym Ch.Boteva BA – zatiaľ nezverejnili
  Gym. Bilíkova 24, BA – 0 voľ.miest zo 137
  Gym. L.Sáru 1, BA – 0 voľ.miest zo 112
  Bil.Gym. Tilgnerova 14, BA – zatiaľ nevedia
  Gym.T.P. Mokrohájska 3, BA – 1 voľ.miesto z 10
  Gym. Ul.1.mája, Malacky2 voľ.miesta z 57
  Cirk.G. sv.Františka Ass. Malacky má i 2.kolo
  –> 9.júna eviduje portál Minist.Školstva aktuálne info o 10 gymnáziách v Bratis.S.K.

Totalita! TransĽudia=Nadľudia?

25.03.2023

Nie tak dávno, väčšina ľudí v tejto krajine musela celkom ťažko pracovať, ak chceli jesť. Na poli, na lúke, v záhrade, v maštali, zasiať, okopávať, zbierať, pokosiť, uskladniť. Po celý rok. Lebo aj v zime bolo treba zamiesiť cesto na chlieb, vymútiť maslo, obrať sliepku či zajaca, nachovať zvieratá, prať bez práčky atď. Nebol čas na hlúposti. Bolo treba prežiť. [...]

Matovič nás utopil v dlhoch?

18.02.2023

Ide to so Slovenskom dolu vodou? O čo sa pokúša Boris? Stav verej.financií Slovenska aktuálne vysoko pozitívne hodnotia nezávislé medzin.ratingové agentúry. Riziko vidia v návrate Ficaaspol! Aktuálne: 1.Standard and Poor’s: A+, negatívny výhľad 2.Fitch Ratings: A, negatívny výhľad 3.Moody’s: A2, negatívny výhľad Vysoký rating znamená, že investori krajine dôverujú, [...]

Čaputová a SaS klesá, môže za to i progresívny hon?

12.11.2022

Prudký pokles pre miláčikov prieskumov. Ok. Prieskumom neverím. No zámer tam je. PS má ciele. Urobili kauzu. 2 študentky natreli do médií za postoje a prednášky o rodine v zmysle našej ústavy, konzervatív.pedagóga Trnavskej univerzity, M.Schvarza. DenníkN ho nazval homofóbnym. TU je moja alma mater. Univerzita má byť priestor pre vzdelávanie a rozvoj osobnosti študenta. To [...]

Tornádo v meste Little Rock v americkom Arkansase

Mestom Little Rock sa prehnalo tornádo, zranilo stovky ľudí

01.04.2023 00:54

Hlavným mestom amerického štátu Arkansas Little Rock na juhu USA sa v piatok prehnalo ničivé tornádo.

zelenskyj, ukrajina, heger, sanduová, plenkovič, golob

Zelenskyj na summite v Kyjeve: Buča sa musí stať "symbolom spravodlivosti"

31.03.2023 22:45

Vyhlásil to na prvé výročie stiahnutia Ruska z tohto mesta pri Kyjeve, ktoré je teraz stelesnením obvinení z ruských vojnových zločinov.

Andrew Tate

Kontroverzného influencera Tatea a jeho brata premiestnia do domáceho väzenia

31.03.2023 22:38

Bratia Tateovci a dve Rumunky údajne pašovali, najímali a zneužívali ženy a nútili ich k výrobe pornografie na účel zisku.

obilie

Päť krajín EÚ vrátane Slovenska požaduje obmedzenie dovozu ukrajinského obilia

31.03.2023 21:00

Krajiny adresovali list šéfke Európskej komisie Leyenovej. K výzve sa pridal aj Heger.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 206
Celková čítanosť: 2702848x
Priemerná čítanosť článkov: 13121x

Autor blogu