Založ si blog

Potratovo-liberálne kačice na Markíze

Jednej ustráchanej mladej Talianke, menom Edi Alighierová, doktori povedali, že čaká postihnuté dieťa, ktoré má vrodený zákal. Ten spôsobuje slepotu a mala by preto tehotenstvo ukončiť umelým potratom. Ona však odmietla. A chlapec rástol, až sa z neho stala svetová hviezda – spevák Andrea Bocelli.

Koľkým ženám by v podobnej situácii pomohlo, rozhodnúť sa rovnako, ak by vedeli, že štát ich už pri narodení postihnutého dieťatka nehodí cez palubu, ale podporí aj finančne?

Skupina poslancov OĽaNO predložila na júlovú schôdzu NRSR návrh legislatívnej úpravy súboru opatrení na pomoc tehotným matkám. Televízne noviny Markíza resp. ich elitná redaktorka Martina Töröková však verí, že to nestojí ani za reč. Prečo?
. . .

Doslovný prepis reportáže z 19.júna 2020

Redaktorka M.Töröková: „Anna Záborská ako hlavná predkladateľka podpísala novelu, ktorou chce napríklad lehotu medzi podaním žiadosti na interrupciu a jej vykonaním predĺžiť zo 48 na 96 hodín.“
A.Záborská, poslankyňa klubu OĽaNO, stojac na tlačovke: „Ona sa potrebuje poradiť s partnerom, s rodinou…“
J.Cigániková, poslankyňa SaS odchytená na chodbe NRSR: „To je psychické týranie tej ženy!“
Rodová expertka Z.Maďarová, kdesi na ulici: „To vytvára obrovský priestor na nátlak, na manipuláciu…“

Redaktorka M.Töröková: „Od ministerstva zdravotníctva očakávajú, že pripraví novú vyhlášku o poučení a od ministerstva práce, že pripravia podmienky na núdzové ubytovanie pre tehotné v zlej situácii.“
A.Záborská: „Tým ideálom je, aby možno na Slovensku neboli žiadne interrupcie…“

 • –> Pozn.: Táto z kontextu vytrhnutá hláška vznikla (ne)šikovným strihom z nasledujúceho vyjadrenia na tlačovke:Tým ideálom je, aby možno na Slovensku neboli žiadne interrupcie, a aby sa všetky počaté deti narodili. Ale je to možno ideál ktorý je na roky dopredu, diskusia musi pokračovať, pretože aj tie opatrenia ktoré sme my tu predložili, nie sú zďaleka všetky, ktoré by mohli pomôcť ženám rozhodnúť sa pre dieťa.“

Redaktorka M.Töröková: „Poslankyne a poslanci okolo Anny Záborskej tvrdia, že ide o pod-por-né opatrenia pre ženy, žiadne zákazy a ani radikálne obmedzenia.“
Rodová expertka Maďarová: „Ten návrh zákona, ktorý momentálne pod tým rúškom ochrany žien a podpory žien vlastne sa predkladá je absolútne bezprecedentná snaha o kontrolovanie tiel a životov žien na Slovensku.“
J.Cigániková: „Toto nie je o pomoci ženám!“

Redaktorka M.Töröková: „Medziročne neustále klesá počet interrupcií, deje sa tak aj bez zákonných úprav.“
K.Hatráková, poslankyňa klubu OĽaNO: „Ale to nesúvisí s témou.“
A.Záborská: „Ja som rada, že to klesá, ja som rada, že to je aj vďaka tej diskusii, som rada, že si aj ženy aj muži uvedomujú, že to nie je dobré, ale je potrebné v tom pokračovať.“

 • –> Pozn.: Vyjadrenie A.Záborskej vzniklo (ne)šikovným ustrihnutím tejto odpovede z tlačovky: „Nie je to politická debata, je to spoločenská debata a toto je len jej politická koncovka. Tá debata je v rodinách, tá debata je každodenným problémom slovenských rodín…. Počet interrupcií klesá aj vďaka tejto 30ročnej debate, tá spoločnosť si uvedomila, že je to niečo zlé… Rovnako nemožno tento index objektivizovať, toto číslo nie je objektívne, pretože hovorí o počte potratov na počet REGISTROVANÝCH tehotenstiev. Čiže ja som rada, že to klesá, ja som rada, že to je aj vďaka tej diskusii, som rada, že si aj ženy aj muži uvedomujú, že to nie je dobré, ale je potrebné v tom pokračovať.“

J.Cigániková: „Ak im skutočne ide o dobro veci, tak poďme riešiť príčiny. Začnime Istanbulským dohovorom, poďme sa o tom baviť. Začnime tým, aby mali prístup k antikoncepcii, aby mali dosť informácii. Poďme sa o tomto rozprávať, dajme interrupčnú tabletku ako možnosť.“

Redaktorka M.Töröková: „Koaličná rada o návrhu vie, ale neznamená to, že by sa dohodli na podpore. Zákony o ochrane života majú v koaličnej zmluve špeciálne miesto.“
A.Záborská: „My veríme, že ten návrh prejde.“
J.Šeliga, podpredseda ZaĽudí: „Budeme o tomto hovoriť.“
M.Kozelová, liberálna poslankyňa za OĽaNO: „Ja sa poradím samozrejme s mojimi kolegami z liberálnej časti OĽaNO, je dosť pravdepodobné, že za túto novelu zahlasujeme.“

Redaktorka na záver: „Už dnes vieme povedať, že júlová schôdza nebude bez občianskych protestov. Iniciatíva NEBUDEME TICHO už v 1.deň rokovania 7.júla kvôli potratovým zákonom neplánuje byť ticho. Martina Töröková, Televízia Markíza.“

. . .

Čo ale skutočne odznelo na tlačovke skupiny poslancov OĽaNO? Na tej, z ktorej redaktorka Martina Töröková nejaké drobné útržky do svojej reportáže nastrihala?

 • 1. PRÍSPEVOK NA DIEŤA UŽ POČAS TEHOTENSTVA
  Už počas tehotenstva bude mať matka nárok na 400 eur z príspevku. Ak si ho neuplatní, aj tak ho dostane celý hneď po narodení dieťaťa. Návrh ruší podmienku dožitia dieťaťa aspoň 28 dní na to, aby rodičia získali príspevok za narodenie dieťaťa.
 • 2. PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ POSTIHNUTÉHO DIEŤAŤA MÁ BYŤ 4-NÁSOBNE VYŠŠÍ
 • 3. PRI 3.DIEŤATI I KAŽDOM ĎALŠOM DIEŤATI ZOSTANÚ TIETO PRÍSPEVKY V PLNEJ VÝŠKE
  Návrh ruší ich zníženie.
 • 4. NÚDZOVÉ BÝVANIE PRE TEHOTNÉ MATKY
  Štát poskytne ubytovanie pre tehotné matky v núdzi, aby napr. utajili svoje tehotenstvo; po celú dobu tehotenstva a príp. aj do 3 rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.
 • 5. NA PREMYSLENIE BUDE 2x DLHŠIA DOBA
  Tehotná žena, ktorá sa rozhodne pre umelé ukončenie tehotenstva, bude mať na premyslenie 96 hodín namiesto doterajších 48.
 • 6. PRÁVO NA 2.LEKÁRSKÝ NÁZOR
  Možnosť ďalšej lekárskej prehliadky pred interupciou, ktorú preplatí poisťovňa.
 • 7. KVALITNÉ POUČENIE
  O všetkých  týchto opatreniach dostane žena podrobnú a aktuálnu informáciu pred potratom. Ministerstvo zdravotníctva pripraví nové poučenie pre matky, aby poznali všetky riziká umelého ukončenia tehotenstva.
 • 8. ZÁKAZ REKLAMY NA INTERUPCIE
 • 9. ZISTÍME DÔVODY, PREČO ŽENY IDÚ NA INTERUPCIE
  V dotazníkoch sa bude zisťovať, z akých dôvodov sa matky rozhodujú pre interupciu, aby sa dali hľadať ďalšie spôsoby, ako tieto dôvody odstrániť.
 • 10. ZMENA OFIC.POJMU „umelé prerušenie tehotenstva“ NA „UMELÉ UKONČENIE TEHOTENSTVA“
  Svojim obsahom presne vyjadruje skutočnosť, ku ktorej daným zákrokom dochádza.

A ako to teda spracovala TV Markíza? Čo podsúva svojim divákom? V štúdiu sediaca moderátorka Mária Chreneková Pietrová uviedla reportáž vetou, že ženy vytiahnu varechy a idú biť na poplach… Následne redaktorka Martina Töröková, stojac na pôde parlamentu, zúžila všetky podporné opatrenia z návrhu na jediný bod a to vyššie spomínané predĺženie lehoty zo 48 na 96 (opatrenie č.5). Odrazu dostala priestor p.Ciganiková, ktorá to nazvala psychickým týraním žien ale i akási „rodová expertka“ p.Maďarová sa vyjadrila, že to vytvára obrovský priestor na nátlak a manipuláciu. Redaktorka stručne spomenie opatrenia č.4 a č.7 bez ďalšieho vysvetlenia a s iróniou v hlase recituje do kamery: „tvrdia, že ide o pod-por-né opatrenia pre ženy, žiadne zákazy a ani radikálne obmedzenia“. Poslankyňa SaS J.Ciganiková na to reaguje, že toto nie je o pomoci a pokračuje v kázni: „Poďme sa teda baviť o Istanbulskom dohovore, o prístupe k antikoncepcii, či potratovej tabletke….“. Rodová expertka pridá na záver pár absurdných hesiel a sloganov, ktoré s novelou zákona nijako nesúviseli a redaktorka  M.Töröková nezabudne oznámiť, že tie absurdné heslá a slogany vyslovila vlastne organizátorka júlového protestu proti navrhovaným opatreniam.

Mne je ľúto, že sa v tejto reportáži nespomenul ani náznakom napr. 4 násobný príspevok pre deti zdravotne postihnuté, keďže denne mi chodia emailom prosby od rodičov, či matiek samoživiteliek, ktorí sa o takéto detičky starajú a ich náklady sú pre nich nezvládnuteľné… Kto bude protestovať v ich mene? Ony samé na to čas nemajú, pretože ho všetok venujú starostlivosti o svoje častokrát veľmi bystré a šikovné deti. Kto im povie, že je to bezprecedentná snaha o kontrolu tela ženy, či inú blbosť a preto ten príspevok nemajú dostať?

Ten kto videl film Teória všetkého /2014/ o veľkom fyzikovi menom Stephen Hawking – s chorým telom, ale geniálnou hlavou, či ten, kto pozná iné podobné reálne príbehy, možno chápe, že hodnota života sa nemeria podľa dokonalosti tela. A preto opomenúť tieto deti mi príde trestuhodné.

Vo svetle demografickej krízy neuviesť, že novela zavádza príspevok v plnej výške aj v prípade 3. i 4. a každého ďalšieho dieťaťa bolo zo strany redaktorky snahou o vyváženú reportáž? Zvlášť keď z 10 bodov návrhu opatrení útržkom spomenie necelé 3? Spracovanie redaktorkou Martinou Törökovou vnímam ako tendenčnú manipuláciu verejnosti neúplnými informáciami, či snahu vytĺcť politický a iný kapitál zo strany pani poslankyne Janky Cigánikovej, ktorá novelu zákona v prestrihoch akože zdanlivo oponuje, no väčšinu času reční od témy. A v neposlednom rade, aby toho chaosu na obrazovke náhodou nebolo málo, pani redaktorka Martina Töröková dáva nepochopiteľne veľký priestor záhadnej rodovej expertke… s cieľom narozprávať do kamery čokoľvek, len aby o jej iniciatíve NEBUDEME TICHO, náhodou nebolo v hlavnom spravodajstve úplne ticho.
. . .

 • PRÍLOHA. Na porovnanie pripomeniem úvod do reportáže na tú istú tému zo spravodajstva konkurenčnej TV:
 • Moderátorka Noviny TV JOJ: „Diskusia o interrupciách stále pokračuje. Skupina poslancov OĽaNO predkladá novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Zakazovať potraty však nebudú. Od ženy, ktorá sa rozhodne pre umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov však chcú požadovať potvrdenie diagnózy od 2.gynekológa. Okrem toho lehotu na premyslenie plánujú predĺžiť na 96 hodín. Novela by mala tiež riešiť núdzové bývanie pre ženy a zvýšenie príspevku po narodení dieťaťa so zdravotným postihnutím. Príspevky by mala žena dostávať už počas tehotenstva, nie až po pôrode. Cieľom zákona je, aby sociálny a ekonomický stav žien nebol dôvodom interrupcie.“
  (strih na tlačovku v NRSR)
 • Anna Záborská: „Poďme s týmto zlom, s tým, čo celá spoločnosť považuje za zlé, poďme s tým niečo robiť. Diskusia musí pokračovať, pretože aj tie opatrenia, ktoré sme my tu predložili, nie sú zďaleka všetky, ktoré by mohli pomôcť ženám pri rozhodnutí sa pre dieťa.“

. . .

Markíza manipuluje i v kauze Kollár

TV Markíza, po zmene vlastníka koncom r.2019, zmenila i prístup k spracovaniu faktov. Manipulácia v TV Novinách 1.júla večer ovplyvnila reportáž

 • o postoji strany SaS ku kauze diplomovej práce
 • i o ďalšom možnom postupe v prípade, že jej (polo)autor Boris Kollár náhradníka za seba pre post predsedu NRSR hľadať nebude (tak ako všetci dávno predpokladali).

Doslovný prepis reportáže: Hrozby o rozpade koalície
Moderátorka Mária Chreneková Pietrová: „Vyzerá to na 1.koaličnú krízu, SaS vyzýva predsedu parlamentu, aby sa pre kauzu diplomovky vzdal svojho postu.“
Moderátor Viktor Vincze: „Boris Kollár odísť odmieta, pre svoju stoličku je pripravený rozbiť koalíciu.“
Redaktorka Gabriela Kajtárová: „Po poslaneckom klube OĽANO si šéfa parlamentu zavolal na kus reči aj SaS. Od začiatku bolo jasné, že atmosféra bude dusná…  [Pokrač.článku]

Ak boli očkované, nie je ich škoda

11.04.2024

Igor Matovič dal status o pohrebe dievčat z Ľubovne a troll bez tváre mu napísal, že ak boli očkované, nie je ich škoda. Hnus. Ale troll menom Chodiaca katastrofa píše s účelom postupne, plíživo v ľuďoch stierať hranice, aby v nich zahlušili citlivosť na informácie, fakty, dobro. Vlastnosti ako ľudskosť, súcit v ľuďoch potierať a vnášať nenávisť, agresiu. Človek, [...]

O Dankovi píše arogantný Bárdy, Matoviča zamlčal

26.02.2024

Šéfredaktor Aktualít sa dnes pustil do Andreja Danka a SNS. Peter Bárdy však všetky fakty čerpal z investigatívnej práce I.Matoviča, ktorému sa nielen, že nepoďakoval za to, že robí za nich náročnú prácu, ale on Igora v celom článku ani len nespomenul. Je Peter Bárdy plagiátor? Posúďte sami: P.Bárdy píše: „Veď kto vie v noci zbúrať semafor, nezavolať [...]

Matovič zjednotil PS+Smer +novinárov cez Šimkovičovú

22.02.2024

Fico aspol radi dávajú Matoviča a jeho hnutie do jednej kopy s progresívcami, s prezidentkou. A všetky liberálne médiá podľa nich vraj píšu v jeho prospech. Už 3roky sa deje presný opak. V Aktuality, SME, DenníkN takmer denne Matoviča doslova šikanovali. A stále to pokračuje. Komentáre v Aktualitách, okrem šéfredaktora Bardyho, pravidelne venuje Matovičovi ešte [...]

Donald Trump

Streľba na Trumpa? Agenti tajnej služby ho krvavého stiahli z pódia

14.07.2024 00:36

Na predvolebnom mítingu Donalda Trumpa v Pensylvánii zazneli zvuky podobné výstrelom, pričom exprezidenta odviedli bezpečnostné zložky z pódia, uviedla stanica Sky News.

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

bane, uhlie, banník. baňa.

Poľský baník uväznený pod zemou viac než 48 hodín bol nájdený živý

13.07.2024 19:06

Baňu Rydułtowy vo štvrtok ráno okolo 08.00 h. v hĺbke približne 1 200 metrov zasiahli silné otrasy.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 2859850x
Priemerná čítanosť článkov: 13302x

Autor blogu