Založ si blog

Potratovo-liberálne kačice na Markíze

Jednej ustráchanej mladej Talianke, menom Edi Alighierová, doktori povedali, že čaká postihnuté dieťa, ktoré má vrodený zákal. Ten spôsobuje slepotu a mala by preto tehotenstvo ukončiť umelým potratom. Ona však odmietla. A chlapec rástol, až sa z neho stala svetová hviezda – spevák Andrea Bocelli.

Koľkým ženám by v podobnej situácii pomohlo, rozhodnúť sa rovnako, ak by vedeli, že štát ich už pri narodení postihnutého dieťatka nehodí cez palubu, ale podporí aj finančne?

Skupina poslancov OĽaNO predložila na júlovú schôdzu NRSR návrh legislatívnej úpravy súboru opatrení na pomoc tehotným matkám. Televízne noviny Markíza resp. ich elitná redaktorka Martina Töröková však verí, že to nestojí ani za reč. Prečo?
. . .

Doslovný prepis reportáže z 19.júna 2020

Redaktorka M.Töröková: „Anna Záborská ako hlavná predkladateľka podpísala novelu, ktorou chce napríklad lehotu medzi podaním žiadosti na interrupciu a jej vykonaním predĺžiť zo 48 na 96 hodín.“
A.Záborská, poslankyňa klubu OĽaNO, stojac na tlačovke: „Ona sa potrebuje poradiť s partnerom, s rodinou…“
J.Cigániková, poslankyňa SaS odchytená na chodbe NRSR: „To je psychické týranie tej ženy!“
Rodová expertka Z.Maďarová, kdesi na ulici: „To vytvára obrovský priestor na nátlak, na manipuláciu…“

Redaktorka M.Töröková: „Od ministerstva zdravotníctva očakávajú, že pripraví novú vyhlášku o poučení a od ministerstva práce, že pripravia podmienky na núdzové ubytovanie pre tehotné v zlej situácii.“
A.Záborská: „Tým ideálom je, aby možno na Slovensku neboli žiadne interrupcie…“

 • –> Pozn.: Táto z kontextu vytrhnutá hláška vznikla (ne)šikovným strihom z nasledujúceho vyjadrenia na tlačovke:Tým ideálom je, aby možno na Slovensku neboli žiadne interrupcie, a aby sa všetky počaté deti narodili. Ale je to možno ideál ktorý je na roky dopredu, diskusia musi pokračovať, pretože aj tie opatrenia ktoré sme my tu predložili, nie sú zďaleka všetky, ktoré by mohli pomôcť ženám rozhodnúť sa pre dieťa.“

Redaktorka M.Töröková: „Poslankyne a poslanci okolo Anny Záborskej tvrdia, že ide o pod-por-né opatrenia pre ženy, žiadne zákazy a ani radikálne obmedzenia.“
Rodová expertka Maďarová: „Ten návrh zákona, ktorý momentálne pod tým rúškom ochrany žien a podpory žien vlastne sa predkladá je absolútne bezprecedentná snaha o kontrolovanie tiel a životov žien na Slovensku.“
J.Cigániková: „Toto nie je o pomoci ženám!“

Redaktorka M.Töröková: „Medziročne neustále klesá počet interrupcií, deje sa tak aj bez zákonných úprav.“
K.Hatráková, poslankyňa klubu OĽaNO: „Ale to nesúvisí s témou.“
A.Záborská: „Ja som rada, že to klesá, ja som rada, že to je aj vďaka tej diskusii, som rada, že si aj ženy aj muži uvedomujú, že to nie je dobré, ale je potrebné v tom pokračovať.“

 • –> Pozn.: Vyjadrenie A.Záborskej vzniklo (ne)šikovným ustrihnutím tejto odpovede z tlačovky: „Nie je to politická debata, je to spoločenská debata a toto je len jej politická koncovka. Tá debata je v rodinách, tá debata je každodenným problémom slovenských rodín…. Počet interrupcií klesá aj vďaka tejto 30ročnej debate, tá spoločnosť si uvedomila, že je to niečo zlé… Rovnako nemožno tento index objektivizovať, toto číslo nie je objektívne, pretože hovorí o počte potratov na počet REGISTROVANÝCH tehotenstiev. Čiže ja som rada, že to klesá, ja som rada, že to je aj vďaka tej diskusii, som rada, že si aj ženy aj muži uvedomujú, že to nie je dobré, ale je potrebné v tom pokračovať.“

J.Cigániková: „Ak im skutočne ide o dobro veci, tak poďme riešiť príčiny. Začnime Istanbulským dohovorom, poďme sa o tom baviť. Začnime tým, aby mali prístup k antikoncepcii, aby mali dosť informácii. Poďme sa o tomto rozprávať, dajme interrupčnú tabletku ako možnosť.“

Redaktorka M.Töröková: „Koaličná rada o návrhu vie, ale neznamená to, že by sa dohodli na podpore. Zákony o ochrane života majú v koaličnej zmluve špeciálne miesto.“
A.Záborská: „My veríme, že ten návrh prejde.“
J.Šeliga, podpredseda ZaĽudí: „Budeme o tomto hovoriť.“
M.Kozelová, liberálna poslankyňa za OĽaNO: „Ja sa poradím samozrejme s mojimi kolegami z liberálnej časti OĽaNO, je dosť pravdepodobné, že za túto novelu zahlasujeme.“

Redaktorka na záver: „Už dnes vieme povedať, že júlová schôdza nebude bez občianskych protestov. Iniciatíva NEBUDEME TICHO už v 1.deň rokovania 7.júla kvôli potratovým zákonom neplánuje byť ticho. Martina Töröková, Televízia Markíza.“

. . .

Čo ale skutočne odznelo na tlačovke skupiny poslancov OĽaNO? Na tej, z ktorej redaktorka Martina Töröková nejaké drobné útržky do svojej reportáže nastrihala?

 • 1. PRÍSPEVOK NA DIEŤA UŽ POČAS TEHOTENSTVA
  Už počas tehotenstva bude mať matka nárok na 400 eur z príspevku. Ak si ho neuplatní, aj tak ho dostane celý hneď po narodení dieťaťa. Návrh ruší podmienku dožitia dieťaťa aspoň 28 dní na to, aby rodičia získali príspevok za narodenie dieťaťa.
 • 2. PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ POSTIHNUTÉHO DIEŤAŤA MÁ BYŤ 4-NÁSOBNE VYŠŠÍ
 • 3. PRI 3.DIEŤATI I KAŽDOM ĎALŠOM DIEŤATI ZOSTANÚ TIETO PRÍSPEVKY V PLNEJ VÝŠKE
  Návrh ruší ich zníženie.
 • 4. NÚDZOVÉ BÝVANIE PRE TEHOTNÉ MATKY
  Štát poskytne ubytovanie pre tehotné matky v núdzi, aby napr. utajili svoje tehotenstvo; po celú dobu tehotenstva a príp. aj do 3 rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.
 • 5. NA PREMYSLENIE BUDE 2x DLHŠIA DOBA
  Tehotná žena, ktorá sa rozhodne pre umelé ukončenie tehotenstva, bude mať na premyslenie 96 hodín namiesto doterajších 48.
 • 6. PRÁVO NA 2.LEKÁRSKÝ NÁZOR
  Možnosť ďalšej lekárskej prehliadky pred interupciou, ktorú preplatí poisťovňa.
 • 7. KVALITNÉ POUČENIE
  O všetkých  týchto opatreniach dostane žena podrobnú a aktuálnu informáciu pred potratom. Ministerstvo zdravotníctva pripraví nové poučenie pre matky, aby poznali všetky riziká umelého ukončenia tehotenstva.
 • 8. ZÁKAZ REKLAMY NA INTERUPCIE
 • 9. ZISTÍME DÔVODY, PREČO ŽENY IDÚ NA INTERUPCIE
  V dotazníkoch sa bude zisťovať, z akých dôvodov sa matky rozhodujú pre interupciu, aby sa dali hľadať ďalšie spôsoby, ako tieto dôvody odstrániť.
 • 10. ZMENA OFIC.POJMU „umelé prerušenie tehotenstva“ NA „UMELÉ UKONČENIE TEHOTENSTVA“
  Svojim obsahom presne vyjadruje skutočnosť, ku ktorej daným zákrokom dochádza.

A ako to teda spracovala TV Markíza? Čo podsúva svojim divákom? V štúdiu sediaca moderátorka Mária Chreneková Pietrová uviedla reportáž vetou, že ženy vytiahnu varechy a idú biť na poplach… Následne redaktorka Martina Töröková, stojac na pôde parlamentu, zúžila všetky podporné opatrenia z návrhu na jediný bod a to vyššie spomínané predĺženie lehoty zo 48 na 96 (opatrenie č.5). Odrazu dostala priestor p.Ciganiková, ktorá to nazvala psychickým týraním žien ale i akási „rodová expertka“ p.Maďarová sa vyjadrila, že to vytvára obrovský priestor na nátlak a manipuláciu. Redaktorka stručne spomenie opatrenia č.4 a č.7 bez ďalšieho vysvetlenia a s iróniou v hlase recituje do kamery: „tvrdia, že ide o pod-por-né opatrenia pre ženy, žiadne zákazy a ani radikálne obmedzenia“. Poslankyňa SaS J.Ciganiková na to reaguje, že toto nie je o pomoci a pokračuje v kázni: „Poďme sa teda baviť o Istanbulskom dohovore, o prístupe k antikoncepcii, či potratovej tabletke….“. Rodová expertka pridá na záver pár absurdných hesiel a sloganov, ktoré s novelou zákona nijako nesúviseli a redaktorka  M.Töröková nezabudne oznámiť, že tie absurdné heslá a slogany vyslovila vlastne organizátorka júlového protestu proti navrhovaným opatreniam.

Mne je ľúto, že sa v tejto reportáži nespomenul ani náznakom napr. 4 násobný príspevok pre deti zdravotne postihnuté, keďže denne mi chodia emailom prosby od rodičov, či matiek samoživiteliek, ktorí sa o takéto detičky starajú a ich náklady sú pre nich nezvládnuteľné… Kto bude protestovať v ich mene? Ony samé na to čas nemajú, pretože ho všetok venujú starostlivosti o svoje častokrát veľmi bystré a šikovné deti. Kto im povie, že je to bezprecedentná snaha o kontrolu tela ženy, či inú blbosť a preto ten príspevok nemajú dostať?

Ten kto videl film Teória všetkého /2014/ o veľkom fyzikovi menom Stephen Hawking – s chorým telom, ale geniálnou hlavou, či ten, kto pozná iné podobné reálne príbehy, možno chápe, že hodnota života sa nemeria podľa dokonalosti tela. A preto opomenúť tieto deti mi príde trestuhodné.

Vo svetle demografickej krízy neuviesť, že novela zavádza príspevok v plnej výške aj v prípade 3. i 4. a každého ďalšieho dieťaťa bolo zo strany redaktorky snahou o vyváženú reportáž? Zvlášť keď z 10 bodov návrhu opatrení útržkom spomenie necelé 3? Spracovanie redaktorkou Martinou Törökovou vnímam ako tendenčnú manipuláciu verejnosti neúplnými informáciami, či snahu vytĺcť politický a iný kapitál zo strany pani poslankyne Janky Cigánikovej, ktorá novelu zákona v prestrihoch akože zdanlivo oponuje, no väčšinu času reční od témy. A v neposlednom rade, aby toho chaosu na obrazovke náhodou nebolo málo, pani redaktorka Martina Töröková dáva nepochopiteľne veľký priestor záhadnej rodovej expertke… s cieľom narozprávať do kamery čokoľvek, len aby o jej iniciatíve NEBUDEME TICHO, náhodou nebolo v hlavnom spravodajstve úplne ticho.
. . .

 • PRÍLOHA. Na porovnanie pripomeniem úvod do reportáže na tú istú tému zo spravodajstva konkurenčnej TV:
 • Moderátorka Noviny TV JOJ: „Diskusia o interrupciách stále pokračuje. Skupina poslancov OĽaNO predkladá novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Zakazovať potraty však nebudú. Od ženy, ktorá sa rozhodne pre umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov však chcú požadovať potvrdenie diagnózy od 2.gynekológa. Okrem toho lehotu na premyslenie plánujú predĺžiť na 96 hodín. Novela by mala tiež riešiť núdzové bývanie pre ženy a zvýšenie príspevku po narodení dieťaťa so zdravotným postihnutím. Príspevky by mala žena dostávať už počas tehotenstva, nie až po pôrode. Cieľom zákona je, aby sociálny a ekonomický stav žien nebol dôvodom interrupcie.“
  (strih na tlačovku v NRSR)
 • Anna Záborská: „Poďme s týmto zlom, s tým, čo celá spoločnosť považuje za zlé, poďme s tým niečo robiť. Diskusia musí pokračovať, pretože aj tie opatrenia, ktoré sme my tu predložili, nie sú zďaleka všetky, ktoré by mohli pomôcť ženám pri rozhodnutí sa pre dieťa.“

. . .

Markíza manipuluje i v kauze Kollár

TV Markíza, po zmene vlastníka koncom r.2019, zmenila i prístup k spracovaniu faktov. Manipulácia v TV Novinách 1.júla večer ovplyvnila reportáž

 • o postoji strany SaS ku kauze diplomovej práce
 • i o ďalšom možnom postupe v prípade, že jej (polo)autor Boris Kollár náhradníka za seba pre post predsedu NRSR hľadať nebude (tak ako všetci dávno predpokladali).

Doslovný prepis reportáže: Hrozby o rozpade koalície
Moderátorka Mária Chreneková Pietrová: „Vyzerá to na 1.koaličnú krízu, SaS vyzýva predsedu parlamentu, aby sa pre kauzu diplomovky vzdal svojho postu.“
Moderátor Viktor Vincze: „Boris Kollár odísť odmieta, pre svoju stoličku je pripravený rozbiť koalíciu.“
Redaktorka Gabriela Kajtárová: „Po poslaneckom klube OĽANO si šéfa parlamentu zavolal na kus reči aj SaS. Od začiatku bolo jasné, že atmosféra bude dusná…  [Pokrač.článku]

Drucker a Pellegrini spolu za Pentu?

29.04.2023

Kamaráti sa opäť spolčili. T.Drucker/Penťák, ide do Hlasu. Aspoň sa Pellegrini vyfarbuje, za koho kope a vidíme ako pracuje finanč.skupina. Dávajú si ľudí do viacerých strán a poisťujú tak svoj vplyv po voľbách. Keď riadil Drucker Slovenskú poštu, strážila ju Bödörova SBS Bonul. Na poštu si ho vybral Ján Počiatek/Smer. Pre poisťovňu Penty robil na jej zlučovaní s [...]

Totalita! TransĽudia=Nadľudia?

25.03.2023

Nie tak dávno, väčšina ľudí v tejto krajine musela celkom ťažko pracovať, ak chceli jesť. Na poli, na lúke, v záhrade, v maštali, zasiať, okopávať, zbierať, pokosiť, uskladniť. Po celý rok. Lebo aj v zime bolo treba zamiesiť cesto na chlieb, vymútiť maslo, obrať sliepku či zajaca, nachovať zvieratá, prať bez práčky atď. Nebol čas na hlúposti. Bolo treba prežiť. [...]

Matovič nás utopil v dlhoch?

18.02.2023

Ide to so Slovenskom dolu vodou? O čo sa pokúša Boris? Stav verej.financií Slovenska aktuálne vysoko pozitívne hodnotia nezávislé medzin.ratingové agentúry. Riziko vidia v návrate Ficaaspol! Aktuálne: 1.Standard and Poor’s: A+, negatívny výhľad 2.Fitch Ratings: A, negatívny výhľad 3.Moody’s: A2, negatívny výhľad Vysoký rating znamená, že investori krajine dôverujú, [...]

pratasevič Sofja Sapegová

Lukašenko omilostil Rusku Sapegovú zadržanú v máji 2021 s novinárom Pratasevičom

07.06.2023 22:50

Ramana Prataseviča omilostili v máji tohto roku.

140416a-004

Exšéf NATO Rasmussen: Ak Kyjev nedostane jasné záruky, Poliaci aj ďalší môžu poslať vojakov na Ukrajinu

07.06.2023 22:30

Bývalý šéf NATO Anders Rasmussen varuje, že ak Kyjev nedostane na summite NATO vo Vilniuse konkrétne záruky, situácia môže eskalovať.

pavel horňák

Zomrel marketingový expert a profesor Pavel Horňák

07.06.2023 21:31

Vedúci Katedry marketingovej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave Pavel Horňák zomrel vo veku 70 rokov.

priehrada Kachovka

Nahráva zničenie priehrady Kachovka viac Rusom alebo Ukrajincom? Názory odborníkov sa rozchádzajú

07.06.2023 19:00

Stojím si za tým, že zničenie vodnej priehrady Kachovka hrá viac do karát Ukrajincom ako Rusom, hovorí v podcaste denníka Pravda analytik Zdeněk Kríž.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 207
Celková čítanosť: 2730606x
Priemerná čítanosť článkov: 13191x

Autor blogu