Založ si blog

OĽaNO škandál za 84mil. ? Pellegrini i NovýČAS šírili HOAX od Bránika

Utorok 28.júl.2020 zverejnil Radovan Bránik na svojom FB profile status s úvodom do problematiky v znení:
„A tak zatiaľ, čo ústami predsedu vlády riešime hrdinské odstúpenie Kyselicu z postu štát.tajomníka MV SR, v paralelnom vesmíre sa na tom istom ministerstve minulý týždeň potichu uzatvorila rámcová zmluva na 84 miliónov Eur za poradenské služby v oblasti auditu. Podpísaná iným štátnym tajomníkom, Jánom Lazarom na strane ministerstva, na strane dodávateľa služieb zas Mgr. Renátou Kiselicovou (s mäkkým „i“ v mene)…“
+ V statuse ďalej nasleduje kúsok investigatívy, vysvetľujúcej prečo by menovaná firma nemala dostať štátne zákazky (túto pasaž v mojom článku nijako nerozporujem).
+ Nakoniec sa autor teatrálne utápa v žiali, podsúvajúc čitateľom, ako desiatky miliónov z našich daní nezvratne skončia na účtoch eseročky s pochybnou povesťou. A práve to je ukážkový HOAX! Moje tvrdenie v článku podopieram šiestimi faktickými chybami, ktorých sa autor statusu dopustil. Podobne som učinila už vo štvrtok na FB.

Streda 29.júl.2020 sa táto „informácia“ skrze zdieľania a diskusie na FB dostala k desiatkam tisíc ľudí. Radovan Bránik však svoj pôvodný status stihol ešte v noci rozšíriť o poučný záver:
„Doplnenie statusu:
krátko po zverejnení sa na mňa obrátili zástupcovia vládnych strán a po oboznámení sa s detailami sme sa zhodli na nasledovnom – súťaž, ktorá niektorým umožnila túto výhru v lotérii prebehla ešte v roku 2018 v réžii vtedajšej vlády, k podpisom však dochádza už počas fungovania novej vlády. Vzhľadom na to, aké ustanovenia sa nachádzajú v zmluvách a ako sú niektoré zjavne premrštené, až nerealizovateľné mi bolo prisľúbené, že hneď ráno prebehne kontrola procesov na MV SR a urobia maximum preto, aby došlo k pozastaveniu procesu uzatvárania zmlúv do momentu, kým nebudú odrážať skutočné potreby štátu a nebudú náležite upravené do podoby, v ktorej budú výrazne menej zaťažovať štátny rozpočet. Chcem veriť, že sa im skutočne podarí tento zámer čím skôr naplniť.“

Štvrtok 30.júl.2020 ráno na základe FB statusu R.Bránika vyšiel v denníku NovýČAS na 4.str. článok, ktorého „škandálochtivý“ nadpis však nereflektoval ani len argumenty uvedené na konci samotného článku.

Štvrtok 30.júl.2020 o 11:20 redakcia N.Č. si už priznala chybu, keď na svojom webe cas.sk vymazaný pôvodný článok s názvom:
Ministerstvo vnútra MÁ NA KRKU ďalší ŠKANDÁL: Sporná zmluva na 84 mil.eur!
… nahradila novým článkom s pozmeneným názvom:
Ministerstvo vnútra MUSELO VYSVETLIŤ objednané audity: Sporná zmluva na 84 mil.eur?!
… ale aj s úplne novou pasážou v texte článku:

 • …Bránikov príspevok na sociál­nej sieti zdieľali za pár hodín stovky ľudí. Pravda je však taká, že ide len o rámcovú zmluvu, v ktorej sa uvádzajú iba max.ceny za audítor.služby a nie konečné. Rámcové zmluvy v súhrnnom objeme 70 mil. eur bez DPH máme podpísané so 6 víťaznými uchádzačmi. Ide o rámcové dohody, plnenie ktorých pre prijímateľov zo širokého spektra štátnych inštitúcií a samosprávy nie je záväzné, skutočné čerpanie sa bude odvíjať od reálnych potrieb jednotlivých organizácií a finančných možností na ich pokrytie,“ vysvetlilo MV SR. Inak povedané, zmluvy uvádzajú najvyššie možné náklady pre prípad, že by sa celý kontrakt vyčerpal. Reálne čerpanie bude závisieť od dopytu štátu po poradenstve audítorov. „V skutočnosti, vzhľadom na ceny úspešného uchádzača na 1.mieste poradia ponúk, za predpokladu, že účastníci rámcovej dohody nezaniknú ako právnické osoby v priebehu jej trvania, je maximálnou možnou hranicou čerpania rámcovej dohody suma 33.484.895€ bez DPH, aj to za predpokladu, že účastníci rámcovej dohody nebudú medzi sebou súťažiť,“ uviedlo MV SR pre DenníkN. Hodnota 33,4mil.€ sa pritom uvádza v kontrakte s firmami Centire a Accept Audit.
 • + situáciu dokresľuje i text, ktorý bol publikovaný už aj v závere pôvodného článku:
  „Ak by MV SR rámcové zmluvy nepodpísalo, minimálne rok by neexistovala možnosť využívať služby poradenských a audítorských firiem. Bolo by potrebné vyhlásiť nové verejné obstarávanie, čo by skomplikovalo prácu nielen rezortu vnútra, ale aj ostatných ministerstiev,“ uzavrel rezort s tým, že zákazka bude financovaná z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne z iných relevantných programov…

O tom, že Radovan Bránik nielen, že rozpútal búrku v pohári, ale navyše v pohári prázdnom, svedčí hneď 1.strana textu v rámcovej zmluve. Presne v tej zmluve, ktorú pán bezpečnostný analytik R.Bránik síce vo svojom FB-statuse dezinterpretoval a kritizoval. Zjavne tak ale činil predtým, ako by si ju on sám čo i len začal čítať. Inak by jeho analytickému oku určite neuniklo, že:

Pôvodný status R.Bránika na FB bol ukážkový HOAX:

„…v paralelnom vesmíre sa na tom istom ministerstve vnútra minulý týždeň potichu uzatvorila rámcová zmluva na 84mil.€ za poradenské služby v oblasti auditu…“

 • 1.) R.Bránik zamlčal dôležitý fakt: Rámcová zmluva na milióny eur sa neuzatvára len tak zo dňa na deň. V polke júl.2020 ju síce na MV SR podpísali, ale je výsledkom dlhého procesu verejného obstarávania, ktoré prebehlo ešte za Pellegriniho vlády a spustila ho v r.2018 ministerka Saková.

„…Podpísaná štát.tajomníkom Jánom Lazarom na strane ministerstva vnútra…“

 • 2.) R.Bránik zavádzal: Ján Lazar nepodpísal rámcovú zmluvu v mene MV SR ale v mene celej štátnej správy SR a na zmluve je to jasne uvedené.

„… na strane dodávateľa podpísaná zas Mgr. Renátou Kiselicovou (s mäkkým „i“ v mene). Dodávať bude firma Centire,s.r.o., ktorej jedinou vlastníčkou a konateľkou je práve pani Kiselicová…“

 • 3.) R.Bránik hrubo klamal: Nejde len o jedného dodávateľa!!! Vo verejnom obstarávaní bolo vysúťažených 6 audítorských firiem!!! Tieto všetky podpísali tú istú rámcovú zmluvu v rovnaký deň:
 • 14.júl.2020 Centire,s.r.o. podpísala zmluvu:
  Rámc.dohoda o poskytovaní poradens.služieb v oblasti auditu č.OVO2-2020/000354 1 zo 6″
 • 14.júl.2020 Ernst&Young,s.r.o. podpísala zmluvu:
  Rámc.dohoda o poskytovaní poradens.služieb v oblasti auditu č.OVO2-2020/000354 2 zo 6″
 • 14.júl.2020 Alstiq,s.r.o podpísala zmluvu:
  Rámc.dohoda o poskytovaní poradens.služieb v oblasti auditu č.OVO2-2020/000354 3 zo 6″
 • 14.júl.2020 RadviseGroup,s.r.o. podpísala zmluvu:
  Rámc.dohoda o poskytovaní poradens.služieb v oblasti auditu č.OVO2-2020/000354 4 zo 6″
 • 14.júl.2020 BDO Audit,s.r.o. podpísala zmluvu:
  Rámc.dohoda o poskytovaní poradens.služieb v oblasti auditu č.OVO2-2020/000354 5 zo 6″
 • 14.júl.2020 stengl,a.s. podpísala zmluvu:
  Rámc.dohoda o poskytovaní poradens.služieb v oblasti auditu č.OVO2-2020/000354 6 zo 6″
 • O to, aby mohli uzavrieť realizačné zmluvy s jednotlivými subjektami v štát.správe, bude týchto 6 firiem medzi sebou ešte len súťažiť.

„…To celkom vychytali: ak budú robiť audit 8 hodín denne cez pracovné dni, budú mať prácu iba na 75 rokov. Našťastie aspoň osobohodina je veľmi lacná, 60-80€…“

 • 4.) R.Bránik vytiahol tieto 2 vety asi ozaj z paralelného vesmíru: V rámcovej zmluve nejde vôbec o zaručené peniaze konkrétnym audítorom či poradcom!!! A už vôbec nemá nič garantované firma akejsi pani Kiselicovej, ktorá je len jednou zo 6 firiem. Podpísaná bola zatiaľ iba rámcová dohoda, ktorá navyše nedohaduje konečné, ale iba maximálne povolené ceny audít.služieb.

„…Ideme zaplatiť za auditovanie 10 ľuďmi jednoosobovej firme 84 miliónov Eur…“

 • 5.) R.Bránik sám seba usvedčil z toho, že zmluvu čítať ani len nezačal: Už v úvode zmluvy sa jasne píše, že štát nie je povinný počas trvania tejto dohody uzavrieť realizačné zmluvy na poskytnutie audit.služieb…“.

„…Teoreticky. V texte zmluvy je zmienené vyčerpanie finančného limitu len čosi cez 70 miliónov za 48 mesiacov. Hor sa k svetlej budúcnosti…“

 • 6.) R.Bránik sa priznal, že ani len základom neporozumel, resp. nechcel rozumieť: Maximálny možný rámec čerpania audit.služieb štátnou správou bol od začiatku stanovený na 70mil.€ bez DPH, čo predstavuje predtým spomínaných 84mil.€ s DPH. Rámcová zmluva obsahuje nielen objemový rámec ale aj časový rámec. Presne po 4 rokoch vyprší jej platnosť, aj v prípade, že by nebol vyčerpaný maximálny povolený rámec sluieb. Text v zmluve: „Táto Dohoda sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti, resp. do vyčerpania finanč.limitu 70mil.€… podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr…“
  … nehovorí vôbec nič o tom, že koľko financií musí štát minúť za najbližšie 4 roky za audít.služby a už vonkoncom nič o tom, koľko minú štátne inštitúcie u firmy akejsi p.Kiselicovej.

Status R.Bránika ostal HOAX i PO DOPLNENÍ ZÁVERU: „…krátko po zverejnení sa na mňa obrátili zástupcovia vládnych strán a po oboznámení sa s detailami sme sa zhodli na nasledovnom – súťaž, ktorá niektorým umožnila túto výhru v lotérii prebehla ešte v roku 2018 v réžii vtedajšej vlády, k podpisom však dochádza už počas fungovania novej vlády.

 • R.Bránik dodatočne uviedol predtým zamlčaný fakt (1.), no obrovské informačné lapsusy až klamstvá (2.)-(6.) v jeho pôvodnom statuse ho ani naďalej netrápili.

V redakcii denníka NovýČAS sa následne postavili na veľmi tenký ľad, keď sa rozhodli dať do tlače článok postavený na citáciách z dobre šíriaceho sa hoaxu R.Bránika. Práve jeho uhol pohľadu a jeho citácie sa stali obrovským problémom štvrtkového tlačeného vydania. A to i napriek tomu, že N.Č. už do 1.verzie článku v tlači (na rozdiel od R.Bránika) doplnil stručné stanovisko MV SR: „Ak by MV SR rámcové zmluvy nepodpísalo, minimálne rok by neexistovala možnosť využívať služby poradenských a audítorských firiem. Bolo by potrebné vyhlásiť nové verejné obstarávanie, čo by skomplikovalo prácu nielen rezortu vnútra, ale aj ostatných ministerstiev…“ Pôvodný článok N.Č., až príliš ovplyvnený R.Bránikom, nevyhol sa problémom (3.)-(4.)… Preto aj v redakcii N.Č. museli nakoniec priznať, že R.Bránikovi naleteli a do tlače sa im dostal FAKE-NEWS, ktorý následne na webe cas.sk úplne zmazali a nahradili opravou.
. . .

Nedeľa 2.aug.2020 portál tvnoviny.sk(Markíza) zverejnil reláciu NA TELO, ktorú nahrávali už
v piatok 31.júla. V nej sa expremiér priznal, že na hoax R.Bránika sa nechal nachytať aj on sám…
P.Pellegrini: „Zmluva, ktorá má skončiť, na desiatky miliónov eur z poradenstva, niekde na cyperskej firme, na firme, ktorá má cyperskú schránku, kde pred pár mesiacmi bol premiér s plačom vykrikovať, ako bojuje proti… No čo sa na tom Ministerstve vnútra deje? To je vážna vec.“
M.Kovačič: „Ostaňme pri pánovi Kyselicovi…“
G.Grendel: „Kto vysúťažil tie poradenské služby? Zase, aby sme boli férový? Predchádzajúce vedenie ministerstva… Ide o RÁMCOVÚ, RÁMCOVÚ ZMLUVU…“

Ak boli očkované, nie je ich škoda

11.04.2024

Igor Matovič dal status o pohrebe dievčat z Ľubovne a troll bez tváre mu napísal, že ak boli očkované, nie je ich škoda. Hnus. Ale troll menom Chodiaca katastrofa píše s účelom postupne, plíživo v ľuďoch stierať hranice, aby v nich zahlušili citlivosť na informácie, fakty, dobro. Vlastnosti ako ľudskosť, súcit v ľuďoch potierať a vnášať nenávisť, agresiu. Človek, [...]

O Dankovi píše arogantný Bárdy, Matoviča zamlčal

26.02.2024

Šéfredaktor Aktualít sa dnes pustil do Andreja Danka a SNS. Peter Bárdy však všetky fakty čerpal z investigatívnej práce I.Matoviča, ktorému sa nielen, že nepoďakoval za to, že robí za nich náročnú prácu, ale on Igora v celom článku ani len nespomenul. Je Peter Bárdy plagiátor? Posúďte sami: P.Bárdy píše: „Veď kto vie v noci zbúrať semafor, nezavolať [...]

Matovič zjednotil PS+Smer +novinárov cez Šimkovičovú

22.02.2024

Fico aspol radi dávajú Matoviča a jeho hnutie do jednej kopy s progresívcami, s prezidentkou. A všetky liberálne médiá podľa nich vraj píšu v jeho prospech. Už 3roky sa deje presný opak. V Aktuality, SME, DenníkN takmer denne Matoviča doslova šikanovali. A stále to pokračuje. Komentáre v Aktualitách, okrem šéfredaktora Bardyho, pravidelne venuje Matovičovi ešte [...]

Poprad / Tulipány /

Poprad zdobia tisícky tulipánov z Holandska, vykvitli o niekoľko týždňov skôr

16.04.2024 10:33

Len na hlavnom kruhovom objazde v centre vlani v septembri vysadili viac ako 21-tisíc cibuliek. Ďalšie tisícky pribudli na ostatných priestranstvách.

vojna na Ukrajine, delo

Ukrajina má ťažkosti na východe krajiny, nedostatok munície je závažný

16.04.2024 10:10

Už vo svojej analýze z predchádzajúceho dňa ISW upozornil, že Rusko by nedostatok munície mohlo využiť na ovládnutie mesta Časiv Jar.

Peter Pellegrini

Prieskum: Najdôveryhodnejším politickým lídrom je Peter Pellegrini

16.04.2024 09:49

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza. Kto obsadil druhé a tretie miesto?

doprava

V Bratislave husto prší, doprava takmer skolabovala

16.04.2024 09:46, aktualizované: 10:01

Na D1 v smere od Senca cez Zlaté Piesky a Prístavný most do Petržalky hlásili vodiči zdržanie 40 minút.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 2830321x
Priemerná čítanosť článkov: 13164x

Autor blogu