Založ si blog

MUDr. Lipták(bez rúška) patrí do basy a nie do ambulancie

2.okt.2020 MUDr. Peter LIPTÁK nás vo svojich identických blogoch na
HlavnéSprávy.sk,
Pravda.sk, EuroRešpekt.sk, ZEMaVEK.sk poučoval:
„Chráni nás rúško pred infekciou COVID a pred infekciami všeobecne?
Nie nechráni, iba znižuje možnosť nakazenia z vonkajšieho prostredia. Látkové rúško filtruje iba 3% baktérií a vírusov, chirurgické 3-vrstevné cca 50%. Takže látkové rúško znižuje možnosť nakazenia o 3% a chirurgické o cca 50%. Je to dostatočné?“

 • Faktické poznámky:
 • Pán doktor sa tu hrá na vedeckú kapacitu, chce nás vzdelávať, no svoje čísla 3 a 50 nepodložil žiadnym vedeckým dôkazom ani citáciou z odbornej literatúry. Máme to chápať tak, že si na túto tému spravil svoj vlastný vedecký výskum? Aj vtedy však platí, že by ho mal najskôr publikovať v uznávanom odbornom časopise, až potom nám to tu prezentovať ako „fakty“…
 • 26.jún.2020 royalsociety.org:
  Čínski vedci už počas epidémie SARS v Ázii zistili, že skupina sledovaných osôb, ktorá nosila látkové (najčastejšie bavlnené) ochranné rúško na tvári pravidelne, mala približne 2-krát nižšie riziko nakaziť sa (54%) oproti ľuďom, ktorí nenosili vôbec žiadne rúško.
  –> Teda nepodložené tvrdenie MUDr.Liptáka: „Takže látkové rúško znižuje možnosť nakazenia o 3%…“  vyznieva v porovnaní s výsledkami poctivého výskumu ako kolosálna hlúposť.
 • šokujúco infantilná je už samotná tzv.“logika“, v ktorej žije tento pán doktor: „Ak nejaký typ rúška filtruje x% vírusov => znižuje ten typ rúška riziko nákazy o x%…“  To sú možno paranormálne zákony, ktoré platia v paranormálnej ambulancii MUDr. Petra Liptáka, ale skutočný svet, ktorý sa snažia popísať skutoční vedci funguje úplne inak. Medzi týmito 2 javmi síce existuje úmera (čím vyššia schopnosť filtrácie, tým vyššia ochrana), ale vôbec tu nejde o lineárny vzťah. A to aj napriek tomu, že v paranormálnej ambulancii MUDr. Petra Liptáka sa to tamojším paranormálnym „vedcom“ javí ako samozrejmé…
 • 24.apr.2020 A.Konda&Col. z Argonne National Laboratories, Illinois, USA
  Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks:
  Účinnosť látkových rúšok sa líši podľa typu tkaniny, konštrukcie masky a medzier. Naša štúdia skúmala účinnosť rôznych bežne dostupných látok používaných v domácky vyrobených rúškach. Pri rozsiahlom výskume sme používali rôzne bežné látky a ich kombinácie vrátane bavlny, hodvábu, šifónu, flanelu a rôznych syntetických látok. Obrázok vykresľuje výsledky schopností filtrácie rôznych látkových rúšok. Hlavné závery vedeckého výskumu:
  (1) filtrácia pre rôzne textílie, keď sa použije 1 vrstva látky, funguje relatívne horšie, v rozmedzí od 5-80% (pre veľkosti častíc <300 nanometrov)
  (2) bavlna (obzvlášť vysoký počet vlákien 600TPI) je zvlášť dobrá pri filtrácii > 55%,
  (3) a to najmä pri 2 vrstvách bavlny (600 TPI) > 63%, zatiaľ čo
  (4) hybridné 2-vrstvové textilné kombinácie z (bavlna-šifón, bavlna-hodváb, bavlna-flanel) dosiahli najlepšie výsledky > 80% (pre častice <300 nm). Dospeli sme k záveru, že tento zvýšený výkon hybridných kombinácií pravdepodobne súvisel s kombináciou mechanickej a elektrostatickej filtrácie…

  Pri týchto číslach, ďaleko cez 50%, vyznievajú 3% vycucnuté z prstu MUDr.Liptáka ako kolosálna hlúposť

  –> Autori na základe tejto vedecko-výskumnej štúdie usudzujú, že kombinácie rôznych bežne dostupných textilných materiálov použitých v podomácky šitých rúškach poskytujú významnú ochranu pred prenosom kvapôčok (aerosólových častíc), a to aj v porovnaní s chirurgickým rúškom.
  –> Naproti tomu MUDr. Peter Lipták pol roka po jej publikovaní šíri ničím nepodložený HOAX v znení:
  Látkové rúško filtruje iba 3% baktérií a vírusov“ [H1]

MUDr. Peter Lipták vo svojich identických blogoch na
HlavnéSprávy.sk, Pravda.sk, InfoVojna.sk, EuroRešpekt.sk, ZEMaVEK.sk
26.aug.2020 bez citovania akýchkoľvek odborných zdrojov vyhlásil aj:
Treba upozorniť, že infekční sú iba pacienti, ktorí kašľú a/alebo majú nádchu…“ [H2]

 • MUDr. Peter Lipták pri svojom vzdelaní musí vedieť, že úmyselne šíri HOAX. Infekční sú totiž aj nositelia vírusu bez príznakov, ktorí nekašlú, nekýchajú! Infekčný aerosol infikovaný okolo seba vytvára napr. aj obyčajným rozprávaním (viď napr.)
 • 6.aug.2020 N.Y.Times:
  Juhokórejskí vedci na prelome júl/aug.2020 publikovali vo vedeckom časopise JAMA Internal Medicine definitívny dôkaz, že ľudia infikovaní koronavírusom, ktorí su tzv.“asymptomatickí“ (t.j. bez príznakov ochorenia COVID-19) majú vo svojom nose, hrdle a pľúcach rovnaké množstvo koronavírusu ako pacienti s príznakmi.
  Benjamin Cowling z University of Hong-Kong: „Ide jednoznačne o veľmi dôležitú štúdiu, ktorá potvrdzuje to, čo sme už veľmi dlho tušili, že ľudia nakazení koronavírusom, hoci bez jediného príznaku ochorenia COVID-19, sú tiež prenášačmi infekcie…“

MUDr. Peter Lipták na týchto 2 klamstvách [H1]+[H2] vybudoval celú teóriu o tom, prečo by sme mali rúško nosiť, ale nie v obchodoch či v MHD… nosiť vraj rúško máme iba v kabelke (tak ako to poslanec M.Kotleba demonštroval v poslednej relácii o 5min12 v priamom prenose na RTVS). Túto teóriu jej autor zosumarizoval opätovne i v poslednom článku 2.okt.2020:

Prečo dnes ani v ambulancii nenosím rúško a prečo ho neodporúčam nosiť ani mojim  pacientom

„Kedy má zmysel nosiť rúško?
a) Keď sa naša choroba prejavuje kýchaním, kašľaním, tzn., že vytvárame okolo seba infekčný aerosol, tak by sme mali bez debaty zostať doma. Ak ale potrebujeme ísť von, medzi zdravých ľudí tak by sme mali mať rúško.
b) Keď máme chronickú chorobu podstatne oslabujúcu stav imunity (leukémia…, sme po onkologickej liečbe ožiarením, chemoterapiou…) a musíme ísť von medzi ľudí, kde nevieme, či tam nebude niekto chorý, tak sa chránime rúškom.
c) Keď je v našej prítomnosti niekto, kto je chorý, má kašeľ, nádchu a kýcha, tak je ten pravý okamih pre vytiahnutie rúška z kabelky.
d) Rúško nosia zdravotníci na operačnom sále a inak zdravotníci len vtedy, keď je zvýšené riziko nakazenia infekčnou chorobou od pacienta alebo ak by som zasa ja mohol nakaziť pacienta. Napr. keď robím výtery pacientovi s podozrením na COVID-19 tak si dám rúško, štít aj rukavice. Alebo keď robím preväz vredu tak si dám rukavice a rúško….“

 • 26.jún.2020 royalsociety.org:
  Je pozoruhodné, že odporúčania medzinárodných zdravotníckych organizácií (najmä WHO), týkajúce sa nosenia rúšok ohľadom COVID-19 sa na jar menili. V polovici mar.2020, pár dní po tom, čo WHO vyhlásila celosvetovú pandémiu koronavírusu, až 67 krajín prijalo opatrenia týkajúce sa rúšok, či už formou odporúčaní alebo nariadení.
  6.apr.2020 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala odporúčanie, aby zdraví ľudia v komunitách nenosili vôbec rúško a aby ho nosili iba tí, ktorí sa necítia dobre, kašlú, či kýchajú, ale aj tí, ktorí sa starajú o osobu nakazenú koronavírusom. Európske centuma pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vydalo podobné vyhlásenie o 2 dni neskôr, 8.apr.2020. Uviedli, že neexistujú „dôkazy o tom, že iné rúška ako tie chirurgické či respirátory sú účinným prostriedkom ochrany dýchacích ciest“. Naopak, v niektorých ázijských krajinách, ktoré mali predchádzajúce skúsenosti s epidémiou vírusu SARS, nosili rúška na verejnosti takmer všetci obyvatelia dobrovoľne, aj bez vládnych nariadení.
  5.júna 2020(po 2mesiacoch) WHO publikovalo korekciu aprílového vyhlásenia, odporúčajúc vládam koronavírusom zasiahnutých krajín, aby všetkým svojim obyvateľom odporúčali nosiť rúška vo verejných priestoroch v záujme spomalenia šírenia COVID-19. To zahŕňalo priestory, kde zabránenie šíreniu a dodržiavanie odstupu je náročné, ako napr. v obchodoch, vo vlakoch v MHD či iných preplnených prostrediach. WHO zdôrazňuje, že rúška boli jednou zo škály dôležitých nástrojov na zredukovanie rizika nákazy vírusom.
 • Faktické pozn. na okraj:
 • Nielen Ázia ale aj krajiny v strednej Európe mali v priebehu apríla úplne iný postoj k noseniu rúšok ako WHO, čo sa odzrkadlilo aj na preplnenosti nemocníc a počtoch obetí koronavírusu – výrazne nižších v porovnaní so západnou Európou.
 • WHO si dokázalo priznať chybu a opraviť svoje odporúčania na základe dát z praxe a najnovších vedeckých výsledkov, no neomylný MUDr. Peter Lipták si chybu neprizná už asi nikdy, ak hlúposti, nehodné titulu pred jeho menom, hlása ešte i o pol roka neskôr – 2.okt.2020

MUDr. Peter Lipták pokračuje: „…Ale inak s bežnou väčšinou návštevníkov ambulancie komunikujem bez rúška, bez rukavíc a bez štítu…“

 • TRESTNÝ ZÁKON platný v SR:
 • §163 Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
  (1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na 1-5 rokov.
  (2) Odňatím slobody na 3-8 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods.(1) závažnejším spôsobom konania.

  (3) Odňatím slobody na 4-10 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods.(1)
  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
  b) alebo za krízovej situácie.
 • §164
  (1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky.
  (2) Odňatím slobody na 1-5 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods.(1)
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
 • Faktická pozn. na záver: Nebolo by to 1.krát, čo by sa MUDr. Peter Lipták dostal do pozornosti vyšetrovateľov a prokuratúry…
 • 23.jún.2015 SITA/Pravda.sk:
  Všeobecný lekár Peter Lipták si môže vydýchnuť, trestné stíhanie voči nemu zastavili. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sa stotožnil s rozhodnutím vyšetrovateľa, ktorý trest.stíhanie vedené vo veci týkajúce sa podozrenia zo spáchania zločinu prijímania úplatku a prečinu podplácania zastavil… Lipták vo feb.2015 vo večernom spravodajstve Tv Markíza o.i. uviedol, že ročne od pacientov dostane 5000 eur: „Ja to robím tak, že ja od svojich pacientov prijímam dary. Takže ja prijmem, čo ja viem, 5000 eur na daroch každý rok…“

. . .

2.okt.2020 MUDr. Peter Lipták v článku s názvom: „Prečo dnes ani v ambulancii nenosím rúško a prečo ho neodporúčam nosiť ani mojim pacientom“

. . .

Kotleba v RTVS citoval i odborníkov no žiaľ i HOAX dr. Liptáka

V poslednú nedeľu si poslanec M.Kotleba manifestačne odmietol nasadiť rúško i po opakovanej výzve moderátora Makaru v diskusnej relácii RTVS o5min12
27.sep.2020 úvodné slová Mariána Kotlebu:
„Pán redaktor, ja tu nebudem politizovať, ale pomôžem si slovami skutočných odborníkov, lekárov, ktorí vedia, o čom rozprávajú… napr. Prof.RNDr.Ladislav Dušek PhD., ktorý je riaditeľom Centra Zdravotn.Informácií v Brne. Ten tvrdí, že je úplne jedno, či máme denne pozitívne testovaných 200, 500 alebo 600 ľudí, dôležité je, že drvivá väčšina týchto ľudí nemá príznaky a teda nie sú ani chorí. Takýchto názorov je viac, dokonca sama vedúca epidemiológie RÚVZ v Bratislave pani Alena Foltínová povedala veľmi jasne, že 90% pozitívne testovaných ľudí nemá žiadne príznaky. A potom tu máme skupinu odborníkov, špecialistov-lekárov, ktorí hovoria o tom, aký vplyv na imunitu má nosenie rúšok, ako napr. pán MUDr.Peter Lipták…“
Pán poslanec M.Kotleba hneď v úvode jesennej relácie cituje slová dvoch skutočných odborníkov, nimi naozaj vyslovené, avšak v oboch prípadoch ide o slová vytrhnuté z kontextu dlhších rozhovorov, poskytnutých ešte v pol.augusta, kedy bola epidemiologická situácia v celej EÚ výrazne odlišná od epid.situácie v SR (v ČR tým duplom) koncom septembra[Pokrač.článku]

Prečo PELLEgrini neodvolal Matoviča a Rašiho

05.07.2021

PELLEgriniho HLAS chcel odvolávať I.MATOVIČA kvôli SPUTNIKU. R.Raši hovoril o „blamáži“, pretože ak sa nepodarí predať zvyšné vakcíny, vznikne podľa neho Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov. 😄😁😃🙈 Páni, choďte si doštudovať ZŠ matiku. 20 miliónov sme mali zaplatiť za 2 milióny dávok Sputnika. No kúpili sme len 200 tisíc vakcín, čiže [...]

Matovič o očkovaní šíril hoaxy, šíri prízemný Závodský za pritakávania Lengvarským

24.06.2021

24.júna na rádiu EXPRES minister Lengvarský: „Ale veď vakcinačná kampaň v podstate beží stále. Áno, možno že nám dnes chýbajú nejaké billboardy alebo tlačenie nejakých materiálov, aby boli voľne dostupné, ale veď stále dokola vravím: Zaočkujte sa, budete zdraví. Zaočkujte sa, môžete cestovať. Zaočkujte sa, ochránite svojich príbuzných. Takže ja vidím v [...]

Kolíkovej podvod za 30 miliónov odkryl Matovič

17.06.2021

I.Matovič: „My sme si p.Kolíkovú pozvali na poslanecký klub, tam sme jej nadniesli iks otázok. Ja som ešte predtým bol s viacerými ľuďmi aj na ministerstve spravodlivosti, aby sme mali informácie z prvej ruky. A naozaj som už úprimne presvedčený, že podvod pri prenájme a následnej kúpe budovy Zváračského ústavu bol spáchaný za jej účasti.“ M.Vagovič: [...]

Natália Milanová, ministerka kultúry SR

Milanová: Na ministerstve to bola katastrofa, teraz sme pripravení

01.08.2021 16:36

Podľa ministerky Natálie Milanovej ministerstvo kultúry nebolo predtým pripravené na bežnú situáciu, nie to na krízovú, ktorú priniesol koronavírus.

valentínska kvapka krvi, krv, transfúzia

Vyvraciame hoax o transfúziách: Vakcína je do týždňa z tela preč

01.08.2021 16:00

Vakcína proti koronavírusu nezostáva v tele večne. Keď odovzdá imunitnému systému informáciu o protilátkach, z tela sa vyplaví.

čitáreň, Trnava

Pandémia predražila letnú čitáreň v Trnave. Nahradí nevzhľadné garáže

01.08.2021 15:46

V záhrade historickej budovy Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave pribudne moderná letná čitáreň.

čaputová

Čaputová: Zneužitie predsudkov na podnecovanie nenávisti môže nabrať obludné rozmery

01.08.2021 14:39

Je našou spoločnou povinnosťou zmenšovať priestor pre nenávisť. Zuzana Čaputová to povedal pri spomienke na rómsky holocaust.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 184
Celková čítanosť: 2334809x
Priemerná čítanosť článkov: 12689x

Autor blogu