Založ si blog

RTVS chce už slúžiť verejnosti, nie politikom

HLAS RTVS je výzva rozhlasových a TV tvorcov k ministerke kultúry Natálii Milanovej, k politikom, k odborníkom z mediálnej oblasti a k širokej verejnosti, ktorá si za svoje peniaze zaslúži kvalitnú a profesionálnu verejnoprávnu inštitúciu.

„Považujeme za dôležité, aby pred verejnosťou zaznel aj hlas tvorcov, ktorí v RTVS, alebo pre RTVS pracujú, ktorí situáciu v RTVS dobre poznajú, a ktorým na budúcom smerovaní RTVS záleží. Chceme takto vyjadriť náš spoločný záujem o dôslednú a profesionálnu reformu RTVS.“

VÝZVA

HLAS RTVS je otvorená iniciatíva, ktorej cieľom je prispieť k postupnej transformácii RTVS na zodpovednú, dobre hospodáriacu, transparentnú, flexibilnú a tvorivú inštitúciu. RTVS má 2 zákl.úlohy:

 • 1.) Starať sa o archív, ktorý je súčasťou kultúrneho dedičstva.
 • 2.) Vytvárať nové programy.
 • Všetky ostatné činnosti by mali byť týmto dvom podriadené.

Aj my, ľudia, profesionáli pracujúci pre RTVS v internom alebo externom stave, chceme, aby náš hlas zaznel v diskusii o jej budúcom smerovaní. Na RTVS nám záleží. Považujeme ju za významnú inštitúciu, ktorá má potenciál dôstojne plniť svoje zákonné poslanie, verejnoprávnu službu spoločnosti. STV a SRo si od svojho vzniku v r.1991 hľadajú cestu, ako sa stať modernými a ideologicky nezávislými, rovnako ako stále hľadajú uspokojivý model svojho financovania.

V súčasnosti RTVS funguje z viacerých zdrojov:

 • z tzv. koncesionárskych poplatkov od občanov,
 • z príjmov z reklamy, prípadne z iných hospodárskych činností,
 • z transferov zo štátneho rozpočtu formou Zmluvy so štátom.

Bez toho transferu je RTVS chronicky nedofinancovaná. Koncesie sú často predmetom politického populizmu, reklama je obmedzená zákonom, iné hospodárske činnosti, ako napríklad odpredaj majetku RTVS, majú často nejasné pozadie. Transfer peňazí formou Zmluvy so štátom vystavuje televíziu potrebe uchádzať sa o sympatie politikov, v tomto prípade najmä Ministerstva kultúry a Ministerstva financií. Vytvára to stav podriadenosti voči aktuálnej vláde, potrebu taktizovať na politickej mape krajiny.

Tento stav je, podľa nás, ďalej neudržateľný. Je nevyhnutné nastaviť nový, stabilný a od svojvôle politikov odpojený model financovania RTVS.

Pripájame sa k potrebe vykonať v RTVS hĺbkový audit, ktorý jediný môže nájsť komplexnú a objektívnu odpoveď na otázku, či sa so zdrojmi RTVS hospodárilo a hospodári dobre. Audit musí byť nestranný, objektívny a spravodlivý… Pre budúcnosť bude veľmi dôležité vedieť, kam smerovali zdroje RTVS, či ich distribúcia bola férová, zodpovedná a efektívna. Len z takejto analýzy, ktorá by mala pokryť min. 2 posledné volebné obdobia riaditeľov RTVS, môže vzniknúť objektívne poznanie situácie. Takéto poznanie môže byť kľúčové pre ďalšiu transformáciu inštitúcie. Za zdroje RTVS považujeme ľudí, technické vybavenie, archív, administratívne zázemie, priamu finančnú hotovosť, teda všetky prvky, ktorými RTVS aktuálne disponuje a sú potrebné pre tvorbu audiovizuálnych hodnôt.

V histórii bola STV a neskôr RTVS často vystavovaná atakom politikov, bola riadená a spravovaná širokým spektrom viac, či menej kompetentných riaditeľov a ich tímov. Fluktuácia na poste riaditeľa, ktorá bola najmä v minulosti enormná, sa negatívne premietla do atmosféry v televízii, v ktorej boli interní a externí pracovníci RTVS vystavení latentnej hrozbe straty práce. Je preto nevyhnutné prijať takú formu voľby riaditeľa RTVS, ktorá túto funkciu stabilizuje, odpolitizuje a umožní voľbu všeobecne akceptovaného nezávislého profesionála zorientovaného v mediálnej oblasti. Pre každé vedenie RTVS by však mali byť úplnou samozrejmosťou niektoré atribúty. Otvorenosť, transparentnosť, predvídavosť, včasnosť a koncepčnosť vo vnútorných procesoch RTVS, ako aj smerom k externému prostrediu.

Chceme pracovať v prospech apolitickej RTVS. Je potrebné vytvoriť pre spravodajské tímy a všeobecne žurnalistov pracujúcich pre RTVS dostatočné právne záruky, ktoré im budú garantovať autonómnosť a nezávislosť. Investigatívne relácie RTVS musia získať adekvátnu ochranu pred zásahmi ako zvonku, tak i zvnútra. Vnútorná ochrana sa musí realizovať jasnými smernicami, kto a za akých okolností môže vstupovať do korekcie autorských obsahov vytvorených autonómnymi tvorcami, novinármi v RTVS.

Záleží nám na kvalitnej starostlivosti a rozvoji archívu RTVS, ktorý patrí ku kultúrnemu dedičstvu Slovenska. Správa archívu RTVS patrí medzi dve základné prioritné činnosti rozhlasu a televízie. Z toho do budúcnosti vyplýva potreba archívnu činnosť adekvátne personálne a finančne zabezpečiť.

Veríme, že zmenená spoločensko-politická situácia vytvorí predpoklady pre kvalitnú reformu verejnoprávnej RTVS a vznikne tiež priestor na jasné definovanie verejného záujmu v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku. Môžeme sa rozchádzať v predstavách, ako tieto zmeny konkrétne realizovať. Všetkých nás však spája záujem vybudovať stabilnú a modernú inštitúciu, ktorá je pripravená prispieť k rozvoju Slovenskej republiky, ako vzdelanej, férovej a kultúrnej krajiny. Hlas RTVS musí zaznieť.

My, tvorcovia rozhlasového a TV obsahu, ponúkame kompetentným pomocnú ruku pri riešení vyššie uvedených výziev. Podpísaní:

 • Filip Fabián, režisér;
 • Peter Pokorný, režisér;
 • Robert Valovič, dramaturg RTVS;
 • Jana Pifflová Španková, scenáristka, redaktorka;
 • Ondrej Starinský, šéfdramaturg RTVS;
 • Matej Novák, dramaturg RTVS;
 • Alena Viteková, dramaturg RTVS;
 • Janka Kalná, dokumentarista RTVS;
 • Vlasta Ruppeldtová, dramaturg RTVS;
 • Robo Benkovits, kameraman;
 • Jana Durajová, režisérka;
 • Ľubo Bajaník, moderátor RTVS;
 • Viera Okatá, výkonný producent RTVS;
 • Braňo Gotthardt, strihač;
 • Tomáš Kaminský, dramaturg;
 • Roman Dao Tuan, strihač RTVS;
 • Milan Cmarko, strihač RTVS;
 • Maroš Šlapeta, producent, strihač;
 • Juraj Strelec, majster zvuku RTVS;
 • Diana Fabiánová, režisérka;
 • Peter Mistrík, majster zvuku;
 • Alexandra Jonášová, strihačka;
 • Ján Kász, kameraman;
 • Klára Jašková, majsterka zvuku;
 • Jaroslava Roguľová, scenáristka;
 • Tomáš Kaminský, kreatívny producent;
 • Marek Kuboš, režisér;
 • Roman Brat, dramaturg;
 • Michal Pusztay, dramaturg RTVS;
 • Peter Poch, producent;
 • Ivo Hlaváček, dramaturg;
 • Jana Bučka, Režisérka;
 • Michal Fulier, Kameraman;
 • Miroslava Tomaníková, dramaturg RTVS;
 • Milan Homolka, režisér;
 • Tomáš Pašteka, režisér;
 • Katarína Vargová, dramaturgička RTVS;
 • Tony Gaal, scenárista, dramaturg;
 • Martin Hasák, hudobný skladateľ, režisér;
 • Soňa Maletz, Režisér;
 • Soňa Gyarfašová, redaktorka publicistiky a scenáristka;
 • Jan Hetes, producent;
 • Marek Kuboš, realizátor;
 • Anna Fifiková, Dramaturgička, scenáristka;
 • Laura Siváková – Paššová, scenáristka a režisérka;
 • Peter Nôta, Kameraman, publicista, producent;
 • Erik Tomásch, pracovník v školstve;
 • Miroslav Frindt, moderátor RTVS;
 • Nikita Slovák, Režisér;
 • Martin Tokar, režisér;
 • Igor Resovský, Strih;
 • Jana Gombiková, scenáristka;
 • Ľubo Belák, reziser, producent, editor;
 • Alena Kredátus Čierna, dramaturg RTVS;
 • Rozália Vlasková, redaktorka, dramaturgička;
 • Marian Villaris, reziser, nezavisly producent;
 • Gabriela Pirošková, dramaturgička, redaktorka, moderátorka;
 • Marek Godovič, dramaturg, divadelný kritik;
 • Barbora Gvozdjáková, filmová publicistka;
 • Zuzana Olešová, dramaturgička;
 • Tomáš Bartoněk, moderátor, redaktor;
 • Mária Hejtmánková, PR manažérka;
 • Peter Mojžiš, majster zvuku, vysokoškolský pedagóg;
 • Soňa Weissová, redaktorka zahraničného spravodajstva;
 • Peter Malec, Scenárista;
 • Fedor Bartko, Scenárista a režisér;
 • Eve Mravcova, Veduca vydania Radiožurnálu;
 • Anna Grusková, Režisérka;
 • Eva Filová, filmová historička a pedagogička;
 • Tatiana Javorková, Vedúca výrobného štábu;
 • Rado Dubravsky, Strihač;
 • Kateřina Javorská, Scenáristka a vysokoškolská pedagogička;
 • Boris Rizman, Prevádzkovateľ Rómskej tekevizie;
 • Gerhard Hadi, Redaktor národnostného vysielania;
 • Peter Važan, režisér;
 • Magda Kmeťková, scenáristka a režisérka;
 • Mária Boďová, Dokumentárna režisérka;
 • Mária Šnircová, dramaturg;
 • Jakub Hraník, 2nd Assistant Camera;
 • Martin Juríček, technik – digitalizácia;
 • Daniel Kotuľak, dokumentarista – archív;
 • Milan Ulehla, Osvetlovač;
 • Martin Straka, Kameraman;
 • Marián Chudovský, režisér;
 • Alena Šichmanová, strih;
 • Martin Chrastina, Technik – digitalizacia;
 • Richard Ulehla, Osvetlovač;
 • Roman Zechmeister, Osvetlovač;
 • Eva Pavlíková, Dramaturgička Dámskeho klubu;
 • Ján Uličiansky, kreatívny producent;
 • Martina Holocsyová, dokumentarista-archív;
 • Filip Homolka, Kameraman;
 • Peter kováčik, režisér, pedagóg;
 • Lukáš Sigmund, scenársita;
 • Oľga Besedová, dokumentarista RTVS;
 • Martin Kuštek, bývalý redaktor RTVS;
 • Martina Tužinčinová, Marketer;
 • Ivana Sujová, scenáristka;
 • Zuzana Uličianska, kultúrna manažérka;
 • Tomáš Pustai, Filmový technik;
 • Eduard Danis, osvetlovac
 • … [kompletný zoznam na webe iniciatívy hlasrtvs.sk]

Faktická pozn. na okraj:

 • prenesme sa na chvíľu o 3 roky nazad…
 • 11.apr.2017 v denníku Pravda písali: Útoky politikov z posledných dní na RTVS vedú poslancov NRSR Jozefa Viskupiča a Jána Budaja (OĽaNO) k predloženiu novely zákona o RTVS. Konkrétne ich k tomu primäl „útok na verejnoprávnosť“, ktorý uplynulý víkend začal predseda NRSR A.Danko, keď v nedeľnej diskusii na TA3 medzi iným povedal, že v prípade víťazstva v parlamentných voľbách by zrušil tzv. koncesionárske poplatky a RTVS by zoštátnil. Návrh na zmenu financovania RTVS poslanci za OĽaNO predložili do podateľne NRSR. Prichádzajú s ním opakovane po neúspešnom pokuse v sep.2016. Novelou chcú zrušiť dva súčasné príjmy RTVS – tzv. koncesionárske poplatky a príspevky cez „zmluvu so štátom“, ktoré sú určené prioritne na pôvodnú tvorbu, a navrhujú nahradiť ich jedným novým príjmom – každoročným automatizovaným príspevkom zo štátneho rozpočtu. Konkrétne by išlo o sumu podľa zákonom presne určeného percenta z HDP. Viskupič špecifikoval, že by išlo o 0,15% z HDP. Aktuálne by to podľa jeho výpočtov bolo približne 117mil.€. Tým by sa Slovensko podľa neho priblížilo priemeru financovania verejnoprávnych médií v Európe. Návrh počíta aj s valorizáciou. V prípade, že by sa ekonomike darilo, zvýšil by sa príspevok podľa rastu HDP. Viskupič v novele určil mechanizmus výpočtu výšky príspevku. Tvrdí, že to zabezpečuje transparentnosť, nezávislosť, istotu objemu financií ako aj presné kritériá. Príspevok by zároveň nemal nikdy klesnúť pod 100mil.€. V súčasnosti RTVS získava z koncesií približne 75 mil.€ ročne a cez zmluvu so štátom približne 25 mil.€ ročne… J.Budaj na tlačovej besede vyzval na široký dialóg o význame verejnoprávnych médií, pobúril a šokoval ho citát predsedu NRSR A.Danka: „nehrajme sa na verejnoprávnosť“. Pýta sa preto, či táto koalícia predvádzala s celou verejnosťou „iba podfuk, bolo to len divadielko, hrali sme sa na verejnoprávnosť?“ Pripomenul, že „v novembri 1989, keď začali vznikať nezávislé médiá, tak cenzúra komunistického režimu a vtedajšej štátostrany praskla práve tu v Bratislave, zlomila sa v štúdiu Dialóg“. Vyzval preto vedenie RTVS, poslancov NRSR, politických a ústavných činiteľov, aby v situácii, keď je spochybnená budúcnosť verejnoprávnych médií na Slovensku, otvorili opäť štúdio Dialóg a umožnili odborníkom, občanom, aktivistom a samozrejme aj predsedovi NRSR A.Dankovi vysvetliť rôzne koncepcie a význam verejnoprávnych mé­dií.
 • 18.máj.2017 v denníku Pravda vtedy horúcu tému už iba stručne uzavreli: RTVS bude aj naďalej financovaná z koncesionárskych poplatkov a z príspevkov cez „zmluvu so štátom“. Parlament totiž odmietol návrh novely zákona o RTVS poslancov Jozefa Viskupiča a Jána Budaja (OĽaNO).

Ak boli očkované, nie je ich škoda

11.04.2024

Igor Matovič dal status o pohrebe dievčat z Ľubovne a troll bez tváre mu napísal, že ak boli očkované, nie je ich škoda. Hnus. Ale troll menom Chodiaca katastrofa píše s účelom postupne, plíživo v ľuďoch stierať hranice, aby v nich zahlušili citlivosť na informácie, fakty, dobro. Vlastnosti ako ľudskosť, súcit v ľuďoch potierať a vnášať nenávisť, agresiu. Človek, [...]

O Dankovi píše arogantný Bárdy, Matoviča zamlčal

26.02.2024

Šéfredaktor Aktualít sa dnes pustil do Andreja Danka a SNS. Peter Bárdy však všetky fakty čerpal z investigatívnej práce I.Matoviča, ktorému sa nielen, že nepoďakoval za to, že robí za nich náročnú prácu, ale on Igora v celom článku ani len nespomenul. Je Peter Bárdy plagiátor? Posúďte sami: P.Bárdy píše: „Veď kto vie v noci zbúrať semafor, nezavolať [...]

Matovič zjednotil PS+Smer +novinárov cez Šimkovičovú

22.02.2024

Fico aspol radi dávajú Matoviča a jeho hnutie do jednej kopy s progresívcami, s prezidentkou. A všetky liberálne médiá podľa nich vraj píšu v jeho prospech. Už 3roky sa deje presný opak. V Aktuality, SME, DenníkN takmer denne Matoviča doslova šikanovali. A stále to pokračuje. Komentáre v Aktualitách, okrem šéfredaktora Bardyho, pravidelne venuje Matovičovi ešte [...]

Donald Trump

Streľba na Trumpa? Agenti tajnej služby ho krvavého stiahli z pódia

14.07.2024 00:36

Na predvolebnom mítingu Donalda Trumpa v Pensylvánii zazneli zvuky podobné výstrelom, pričom exprezidenta odviedli bezpečnostné zložky z pódia, uviedla stanica Sky News.

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

bane, uhlie, banník. baňa.

Poľský baník uväznený pod zemou viac než 48 hodín bol nájdený živý

13.07.2024 19:06

Baňu Rydułtowy vo štvrtok ráno okolo 08.00 h. v hĺbke približne 1 200 metrov zasiahli silné otrasy.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 2859844x
Priemerná čítanosť článkov: 13302x

Autor blogu