Založ si blog

Jankovskej parťáčka riadi Čižnára na Gen. prokuratúre

Keď sa 3.sep.2019 po dvoch týždňoch protestov a verejného tlaku rozhodla „lynčovaná“ M.Jankovská odstúpiť z postu štát.tajomníčky na ministerstve spravodlivosti, málokto by prikladal dôležitosť tomu, že na Gen.prokuratúre neodpovedal na všetečné otázky novinárov J.Čižnár, ale jeho nová 1.námestníčka Viera Kováčiková.

  • Faktická pozn.: R.Fico v ten deň poďakoval M.Jankovskej „za kus dobrej roboty“ 🙂

8.okt.2019 mapoval spravodajský portál Postoj.sk kauzu, ktorej sa novinári „mainstreamu“ zo záhadných dôvodov nechceli moc venovať:

Okrem vybavovania rozhodnutí u sudcov v prospech M.Kočnera či klamstve o návšteve vily právnika Radomíra Bžána v Chorvátsku sa vo vzájomnej komunikácii Jankovskej s Kočnerom medzi viac ako 6000 správami nachádza aj zmienka o kauze podnikateľa Ondreja Janíčka. Ten Jankovskú na jar r.2018 verejne obvinil, že ho ešte ako sudkyňa za úplatok 3 mil.Sk poslala do väzby a v spolupráci s podsvetím tiež pripravila o reštauráciu Fatima v Trenčíne. Úplatok mala na prelome storočí Jankovská vziať od niekdajšieho šéfa podsvetia Petra Čongrádyho. Kľúčový svedkom v prípade bol Michal Vida, ktorý však po medializácii prípadu zmenil výpoveď. (Jankovská Kočnerovi vysvetľuje, že v tom má prsty.) Z Threemy má vyplývať podozrenie z ovplyvňovania svedka, ako aj snaha dostať Ondreja Janíčka do väzby… z komunikácie medzi Kočnerom a Jankovskou vyplýva, že spolu kauzu Janíček intenzívne riešili. Potom čo v médiách ožila Janíčkova kauza prišiel kľúčový svedok Vida sám na políciu s tým, že ho video prinútil nahrať Janíček. Na zmenu výpovede mala Vidu nahovoriť Jankovská. Zo správ tiež vyplýva, že Jankovská sa mala snažiť o zadržanie Janíčka a ďalších, ktorí mali svedčiť v tejto veci proti nej. Z komunikácie vyplýva, že Jankovaská mala Janíčkovu opätovnú väzbu riešiť s vtedajšou krajskou prokurátorkou v Trenčíne Vierou Kováčikovou, ktorá je dnes 1.námestníčkou gen.prokurátora J.Čižnára. V prípade kauzy Fatima podnikateľa Ondreja Janíčka ide o reštauráciu pod Trenčianskym hradom, ktorú v dražbe získal v r.2000 Janíček, no záujem o ňu mal aj vtedajší šéf podsvetia Peter Čongrády. Krátko po prevzatí priestorov došlo k odsúdeniu majiteľov Ondreja Janíčka a Jozefa Strelčíka za vydieranie. Odsúdila ich práve M.Jankovská, ktorá bola v tom čase predsedníčkou senátu Okr.súdu v Trenčíne. V tom období dochádzalo zo strany mafie aj k nátlaku na Janíčkovu rodinu. Vzdaním sa reštaurácie Fatima sa mal dostať na slobodu, čo sa nakoniec aj stalo.

Poznámky na okraj:

  • Na jar r.2019 – rok po tom, čo sa Ondrej Janíček naposledy ocitol za mrežami , bol gen.prokurátor J.Čižnár donútený (pre kontakty s Kočnerom) odvolať Petra Šufliarskeho z postu 1.námestníka na G.P. a na jeho miesto vymenoval krajskú prokurátorku Vieru Kováčikovú
  • Stanovisko k prípadu Janíček od 1.námestníčky gen.prokurátora Viery Kováčikovej:
  • „Všeobecne bolo známe, že s JUDr. Jankovskou máme iba kolegiálne štandardné vzťahy, nikdy sme sa nevyhľadávali, z pozície svojich funkcií sme sa stretávali minimálne, nikdy sme sa nenavštevovali v mieste trvalého bydliska a nestretávali sme sa ani na spoločenských akciách. Vzťah bol teda čisto pracovný, ani kamarátsky ani priateľský. Navyše JUDr. Jankovská už asi 10 rokov pôsobí v Bratislave, takže medzi nami nedochádzalo ani k náhodným stretnutiam.
  • JUDr. Jankovská mi (v r.2018) telefonovala, nepamätám si presne kedy, mohlo to byť v termíne ktorý uvádzate, pričom mi povedala, že ona aj celá rodina je nešťastná z výrokov, ktoré voči nej použil O.J. na verejnosti, pretože ju nedôvodne ohovára. Neviem či ona alebo niekto z jej rodiny podali na nich trestné oznámenie, žiadala, aby sme konali. Povedala som jej, že ak podali trestné oznámenie, vecou sa budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní v súlade so zákonom. Nakoľko sa jednalo o medializovanú kauzu a k zadržaniu osoby došlo bez predchádzajúceho súhlasu prokurátora, oznámil mi okr.prokurátor v Trenčíne, že sa bude rozhodovať o podaní návrhu na vzatie do väzby osoby O.J. Vyslovila som pred okresným prokurátorom názor, že nie sú splnené zákonné dôvody väzby a navyše za ohováranie je neobvyklé, aby sa podával návrh na vzatie do väzby. Okr.prokurátor sa stotožnil s mojím návrhom a obvineného prepustil zo zadržania. Následne Okr. prokuratúra v Trenčíne namietla zaujatosť nakoľko prokurátori sa osobne poznali s poškodenou JUDr. Jankovskou a vec bola odňatá Okr.prokuratúre v Trenčíne a prikázaná Okr.prokuratúre v Trnave.

12.mar.2020: Žiadosť gen.prokurátora o súhlas na vzatie do väzby sudcov, ktorých v rámci akcie „Búrka“ zadržala 11.marca NAKA, bola podaná 12.marca o 0:55.

13.mar.2020: Včera podvečer plénum Ústav.súdu SR rozhodlo, že z 13 sudcov, ktorí mali spolupracovať v M.Kočnerom, môže 5 byť stíhaných väzobne. Správu dnes ráno zverejnil súd na svoje webovej stránke. Medzi nimi je aj Jankovská, spolu s ďalšími sú obvinení z korupcie, zo zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti…

  • Obhajca M.Jankovskej JUDr.Peter Erdös: „Či už v konaní pred ÚS, respektíve v rámci výsluchu pred plénom ÚS sme poukazovali pre nás na veľmi dôležitú skutočnosť, a to takú, že samotná žiadosť podaná GP SR o vydanie súhlasu na vzatie do väzby bola podaná neoprávnenou osobou. Pretože v zmysle zákona o ÚS SR takúto žiadosť môže podať len generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár. Táto žiadosť bola však podaná prvou námestníčkou generálneho prokurátora Vierou Kováčikovou… S týmto sa vo svojom odôvodnení rozhodnutia nevyrovnal ani ÚS SR…“

24.mar.2020: Gen.prokurátor SR Jaromír Čižnár zatiaľ nemohol rozhodnúť o sťažnostiach obhajcov voči uzneseniu o vznesení obvinenia v prípade sudcov zadržaných v rámci akcie Búrka: „Doposiaľ rozhodnuté nebolo, pretože sú postupne doručované písomné odôvodnenia sťažností jednotlivých obvinených, na čo majú zo zákona nárok. Následne bude o týchto sťažnostiach bezodkladne rozhodnuté.“

22.apr.2020: Gen.prokuratúra už mesiac rozhoduje o sťažnostiach obvinených sudcov v kauze Búrka. Kvôli zaujatosti nerozhoduje priamo J.Čižnár, ale 1.námestníčka Viera Kováčiková (samozrejme absolútne nezaujatá???). Čižnár nerozhoduje preto, že má priateľský vzťah s Jánom Valkom, s ktorým má deti jedna z obvinených sudkýň Katarína Bartalská.

29.máj.2020: Gen.prokuratúra v rozhodnutí o sťažnosti obvinených v kauze Búrka upozorňuje, že M.Jankovská vraj nemusela spáchať trest.čin ako verejný činiteľ a mohlo by ísť len o nepriamu korupciu. Dostala by potom výrazne nižší trest. Bývalá štát.tajomníčka MS SR za Smer je obvinená v najväčšej justičnej korupčnej kauze Búrka z prijímania úplatku v postavení verejného činiteľa a z podplácania. Ak by ju za to súd odsúdil, ukladal by jej za terajších podmienok, keď popiera, že vôbec poznala M.Kočnera, nepodmienečný trest v sadzbe 5-12 rokov. Rozhodnutie 1.námestníčky gen.prokuratúry Viery Kováčikovej o sťažnosti obhajcu M.Jankovskej však ukazuje, že Jankovskej možno nebude možné uložiť nepodmienečný trest. Súd sa má pohybovať pri rozhodovaní o treste maximálne v rozpätí 2-5 rokov. V takom prípade môže doteraz netrestaná Jankovská odísť zo súdu s podmienkou…

  • Ondrej Janíček to komentoval slovami: „Pred nedávnom som písal o prepojení 1.námestníčky gen.prokuratúry Viery Kováčikovej na M.Jankovskú, ktorú počas pôsobenia na kraj.prokuratúre chránila a kryla jej zločiny, čím sa stala jej spolupáchateľkou. 20 rokov kričím po spravodlivosti, snažím sa otvoriť oči tomuto národu a odkrývať zločiny nepoznané bežnému ľudu. Mňa za odhaľovanie Jankovských zločinov dodnes kriminalizujú, podstatnú rolu v Trenčíne zohrávala práve miestna prokurátorka Viera Kováčiková… V súvislosti s vyjadreniami dnes už 1.námestníčky gen.prokurátora SR Viery Kováčikovej ohľadom Jankovskej v tom zmysle, že si myslí, že nespáchala trestný čin ako verejná činiteľka je totálny nezmysel. Je to posledný a chabý pokus tejto osoby rozpútať peklo. Vzniesť pochybnosť o tom, či obvinená, právom zadržaná, bývalá štát.tajomníčka spáchala všetky trestné činy, ako verejná činiteľka. Nemôžeme zabudnúť, že práve Kováčiková ako šéfka prokuratúry desiatku rokov kryla zločiny svojej výbornej priateľky M.Jankovskej na kraj.prokuratúre Trenčín. O tom, že táto námestníčka G.P. je absolútne nekompetentná a neprofesionálna vo svojej funkcii svedčí aj to, že v čase, keď boli zaistení a obvinení 13 sudcovia z korupcie a zneužívania právomoci verejného činiteľa, podávala ona návrh na vzatie do väzby sudcov, aby rozhodol Ústav.súd. Pritom takúto právomoc má len gen.prokurátor… Vidím v tom totálne zlyhanie, nepovedal by som, že zrovna nevedomosť Kováčikovej, skôr úmysel pomôcť Jankovskej pomocou zle vykonanej procesnej stránky, tak ako divadlo pri bývalom gen.prokurátorovi Trnkovi, ktorý sa dostal na slobodu. Viera Kováčiková je obzvlášť nebezpečná osoba, ktorá je hodná nasledovania akurát tak stôp Jankovskej. Priamo do basy za všetky tie zločiny, ktoré ešte ako prokurátorka v Trenčíne úmyselne kryla a páchala spolu s ňou. V máji 2017 som poslal ministerke spravodlivosti Žitňanskej usvedčujúce dôkazy prepojenia jej štát.tajomníčky M.Jankovskej na zločineckú skupinu. Žiadal som ju zabrániť v tom, aby sa stala členkou súdnej rady. Fico naliehal na Žitňanskú aj napriek tomu, že vedel o prepojení M.Jankovskej na organiz.zločin. Ešte dňa 16.okt. 2017 si podľa Threemy písal Kočner s Bödörom o tom či “opička” prejde do Súdnej rady… Prepojenie mocných na organizovaný zločin je neakceptovateľný a musí byť riadne potrestaný pre výstrahu všetkých sudcov, ktorí už prešli, alebo by sa pohrávali s myšlienkou prejsť na 2.stranu barikády…“

. . .

Drahí priatelia,
prokurátorka Viera Kováčiková vystriedala na poste 1.námestníka G.P. prokurátora Petra Šufliarskeho… Ten bol spolu s najlepším priateľom M.Lučanským (dnes už) prezidentom PZ SR v minulosti dokázateľne prepletený aj s chápadlami mafie. Písala som o tom pred 3 mesiacmi v článku:

Lučanského človek od Kočnera bol aj pravou rukou Čižnára

V apr.2009 sa mladý ambiciózny prokurátor Peter Šufliarsky uchádzal o funkciu špec.prokurátora. Vtedajší gen.prokurátor Dobroslav Trnka však napokon parlamentu odporučil Dušana Kováčika s tým, že zo Šufliarskeho plánoval urobiť námestníka na GP. Tento zámer nakoniec s odstupom pár rokov zrealizoval až Trnkov nástupca Jaromír Čižnár. Trnka však stihol Šufliarskeho ešte vymenovať za…  [Pokrač.článku]

Fico bráni Kičuru: „Pracoval pod tlakom vlády SMERu“

04.07.2020

Expremiér R.Fico 3.júla 2020 o.i. vyhlásil: „Tzv. angažovaní, to sú takí, ktorí sú kvôli kariére schopní čohokoľvek, aj hrubo porušiť zákon. Len aby sa zapáčili niektorým vládnym politikom… A potom je tu 3.skupina, ktorá pracuje pod neuveriteľným politickým tlakom. A často v rozhovore vám povedia: Prečo odo mňa očakávate statočnosť, prečo ja mám [...]

Markíza manipuluje v kauze Kollár

02.07.2020

TV Markíza po zmene vlastníka koncom r.2019 zmenila i prístup k spracovaniu faktov. Najnovšia manipulácia v TV Novinách v stredu večer ovplyvnila reportáž o postoji strany SaS ku kauze diplomovej práce i o ďalšom možnom postupe v prípade, že jej (polo)autor Boris Kollár náhradníka za seba pre post predsedu NRSR hľadať nebude (tak ako všetci dávno predpokladali). Doslovný [...]

Mgr. Juraj Šeliga = 5 minút slávy

01.07.2020

15.mar.2018 podal demisiu R.Fico a prezident A.Kiska poveril P.Pellegriniho zostavením novej vlády. 16.mar.2018 sa na Námestí SNP v Bratislave uskutočnil najväčší protest v histórii SR. Proti vznikajúcej vláde. O hodinu neskôr šéfredaktor časopisu .týždeň privítal organizátorov Za Slušné Slovensko v relácii Pod lampou… Juraj Šeliga: „My neformulujeme [...]

viliam mišenka

Viliama Mišenku poslal viedenský sudca do vyšetrovacej väzby

04.07.2020 20:26, aktualizované: 20:59

Mišenku v marci 2018 odsúdiil na 23 rokov odňatia slobody v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont.

streľba alabama USA police obchodné centrum

Pri streľbe v nákupnom centre zahynul osemročný chlapec

04.07.2020 20:03

Polícia zatiaľ nezverejnila motív streľby, ktorá si vyžiadala aj ďalších troch zranených.

migranti

Zadržaní migranti na východe Slovenska sú zo Sýrie a Palestíny

04.07.2020 18:57

Medzi 29 ľuďmi bolo aj šesť maloletých vo veku od 9 do 17 rokov.

lietadlová loď nimitz

USA vyslali do Juhočínskeho mora dve lietadlové lode

04.07.2020 17:00

Urobili tak v čase, keď Čína v týchto strategických vodách, ktoré sú predmetom politického súperenia, uskutočňuje vojenské cvičenie.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidujem za hnutie OĽaNO s č.100.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 84
Celková čítanosť: 1089394x
Priemerná čítanosť článkov: 12969x

Autor blogu