Založ si blog

SMER vytiahol z PPA 28mil. €. . . deň pred voľbami

NKÚ: Súťaž vopred modelovaná tak, aby sa z PPA vytiahlo 28mil.€ a nehľadelo sa na účinnosť celého tohto projektu…

10. júl.2020 TASR: Protipožiarny kamerový systém na ochranu lesov za 28 mil.eur manažéri štátneho podniku Lesy SR vyberali netransparentným spôsobom. Jeho fungovanie je drahšie, ako keby sa lesy pred požiarmi chránili napr. pilotovanými letmi. Informoval o tom na piatkovom brífingu predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík. Národní kontrolóri zistili okrem iného aj nesprávny prístup k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky priemerom cien z prieskumu trhu či diskriminačné podmienky verejnej súťaže… Vážnym nedostatkom je aj absencia prepojenia so systémom Hasičského a záchranného zboru protipožiarnej ochrany lesov na ploche 760-tisíc hektárov. NKÚ výsledky kontroly odstúpil orgánom činným v trestnom konaní. „Máme z toho taký pocit, ako keby bola súťaž vopred modelovaná a pripravovaná tak, aby sa z PPA vytiahli prostriedky a veľmi sa nehľadelo na účinnosť celého tohto projektu a na jeho význam pre Slovenskú republiku,“ povedal Mitrík. Predseda NKÚ upozornil na riziko, že Slovensko bude musieť vrátiť 15 mil.eur, ktorými projekt financovala EÚ. Aktuálne zistenia NKÚ sú však podľa Mitríka tak závažné, že znemožňujú kontrolu hospodárnosti a indikujú podozrenie na možné porušenie základných povinností pri správe cudzieho majetku zo strany zodpovedných zamestnancov štátnych lesov.

10.júl.2020 SITA: Verejnú súťaž na protipožiarny ochranný systém lesov s predpokladanou hodnotou zákazky 28,4 mil.eur štátne Lesy SR vypísali v r.2015. Systém mal umožniť rýchle a presné určenie požiaru na zmenšenie škôd na majetku, ochrániť zdravie ľudí a dodať doplnkové informácie hasičom, napr. o prístupoch, závorách a vodných plochách v okolí požiaru. Kamerové systémy sa mali vybudovať v troch oblastiach s vysokým rizikom vzniku lesných požiarov. Štátny podnik si preto vybral Vysoké a Nízke Tatry a Záhorie s plochou bezmála 760-tis. hektárov.
„Predpokladanú hodnotu zákazky štátni lesníci stanovili len ako priemer cien v ponukách od oslovených firiem, čo NKÚ nepovažuje za dostatočné na riadne posúdenie pri zákazke tak veľkého rozsahu. Závažným nedostatkom a príkladom zlej praxe, ako sa takéto veľké súťaže nemajú pripravovať, je tiež neodôvodnený výber konkrétneho systému, chýbajúce porovnanie jeho nákladov a výhod oproti iným formám protipožiarnej ochrany lesov, či analýza skutočnej potreby jeho vybudovania, vrátane diskusie odbornej verejnosti,“ pokračoval Mitrík.

Automatizovaný stacionárny detekčný systém (ASDS) bol hradený z európskych a národných zdrojov na základe výzvy PPA. Celkové náklady na 2 detekčné projekty boli vo výške 28 mil. eur pričom bezmála dve tretiny zdrojov boli hradené z fondov EÚ a zvyšok bol vykrytý zo štátneho rozpočtu a rozpočtu podniku.
„Hodnotenie projektov zo strany PPA považujú kontrolóri za nedostatočné, pretože ani jeden z odborných hodnotiteľov nemal dostatočnú odbornú spôsobilosť či profesijné skúsenosti na hodnotenia takéhoto projektu,“ doplnil Mitrík.

Netransparentné konanie Lesov SR sa podľa kontrolórov prejavilo pri súťaži na dodanie systému ASDS v tom, že do verejného obstarávania sa mohli prihlásiť len firmy, ktoré v minulosti realizovali aspoň 2 rovnaké zákazky automatickej detekcie lesných požiarov, čo vyradilo záujemcov so skúsenosťami s inými detekčnými systémami.
„K netransparentnosti a možnému porušeniu pravidiel obstarávania a nediskriminačnej súťaže prispel aj fakt, že obe firmy, ktoré sa prihlásili do súťaže – GAMO, a.s. a Aliter Technologies, a.s. sa preukázali rovnakými referenciami od rovnakého subdodávateľa (IQ wireless GmbH, Berlin) či totožným rokovaním s telekomunikačnými operátormi,“ dodal predseda NKÚ. „Alarmujúcim zistením je chýbajúce ocenenie jednotlivých položiek, hardvéru, softvéru, prác či služieb v celej dokumentácii k projektu a aj k verejnému obstarávaniu. Bez týchto informácií podnik nevedel majetok správne zaúčtovať, čo v konečnom dôsledku môže ohroziť samotné financovanie projektu z fondov EÚ. PPA pri kontrolách v roku 2017 i 2018 však nezistila žiadne významnejšie nedostatky. Aktuálne zistenia NKÚ sú však tak závažné, že znemožňujú kontrolu hospodárnosti a indikujú podozrenie na možné porušenie základných povinností pri správe cudzieho majetku zo strany zodpovedných zamestnancov štátnych lesov,“ uzavrel predseda NKÚ.
Dodávateľom systému ASDS je spoločnosť GAMO, a.s., víťaz obstarávania, ktorá mala za 28 mil. eur, spolu so svojimi subdodávateľmi deklarovanými v projekte (napr. BONUL,a.s., IQ wireless GmbH Berlín), vybudovať požiarny monitorovací systém a zabezpečiť jeho prevádzku.

Zmluva bola uzatvorená 4.mar.2016, deň pred parlamentnými voľbami. Za PPA ju podpísal výkonný riaditeľ agentúry Ľubomír Partika. Systém bol do riadnej prevádzky spustený v apr.2017. Od uvedenia systému do plnej prevádzky platia štátne lesy podľa NKÚ dodávateľovi 180-tis. eur s DPH ročne za prevádzkovanie a podporu. Do konca júla 2019 tak zaplatili spoločnosti GAMO, a. s. viac ako 417-tis. eur s DPH. Táto zmluva však platí len do r.2022. NKÚ preto upozorňuje na riziko, že Lesy SR nemajú zabezpečené prevádzkovanie ASDS na celé obdobie udržateľnosti projektu, ktoré je až do nov.2028. To môže mať podľa NKÚ dopady na štátny rozpočet, keďže pre pochybnosti o hospodárnosti a transparentnosti použitia európskych financií hrozí ich vrátenie do Bruselu.

  • Pozn.na okraj:
  • Takto sa rozkrádali dotácie v pôdohospodárstve počas 2.vlády R.Fica, keď sa na celé 4 roky šéfom rezortu stala nesvojprávna bábka v rukách Bödörovcov – tzv.“minister“ Ľubomír Jahnátek.
  • Nominantom Ľ.Jahnátka(SMER) na post výkonného riaditeľa PPA bol práve vyššie menovaný Ľ.Partika, ktorý je dnes už trestne stíhaný väzobne v kauze DOBYTKÁR, podobne ako Norbert Bödör, syn majiteľa SBSky BONUL Miroslava Bödöra.

10. júl.2020 o 15:00 TASR: „Protipožiarny kamerový systém, ktorý Lesy SR obstarali za 23 mil.eur bez DPH, je krádež a špekulácia, ako odčerpať finančné prostriedky EÚ,“ reagoval na zverejnené výsledky NKÚ minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO). „Nemôžem to nazvať inakšie, ako podlou krádežou, špekuláciou, ktorá bola založená na predstave, že tieto kamerové systémy budú akýmsi pláštikom na to, aby sme mohli tieto peniaze odčerpať…“ . Minister pripomenul, že systém je predražený, neúčelný, do istej miery zbytočný. Oveľa lacnejším a efektívnejším riešením by bolo podľa neho využívanie dronov.
Gen.riaditeľ Lesy SR,š.p. Matej Vigoda dodal, že problém nastal úplne na začiatku verejného obstarávania pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky: „Určite niekto pochybil. Ja budem rád, keď toho niekoho nájdeme,“ povedal Vigoda. Podľa riaditeľa je denne v lesoch veľké množstvo ľudí, lesníkov aj turistov, ktorí už v súčasnosti hlásia lesné požiare približne v rovnakom čase, ako kamerový systém. Vigoda tvrdil, že takýto systém Slovensko nepotrebuje: „Z môjho pohľadu sú to maximálne neefektívne vynaložené peniaze.“ 4.mar.2016, deň pred parlamentnými voľbami, zmluvu na dodanie protipožiarneho kamerového systému za LesySR,š.p. podpísal býv.gen.riaditeľ Peter Morong. Náklady na systém boli uhradené z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu. I keď štátne lesy za kamery z vlastných prostriedkov neplatili, na jeho prevádzku ročne vydávajú 180.000 eur. V poslednom období boli pritom ročné priemerné škody požiarmi na lesných porastoch vyčíslené na menej ako 100.000 eur. Systém však nechráni všetky lesné porasty na Slovensku, ale iba Záhorie, Nízke a Vysoké Tatry.

. . .
Drahí priatelia,
ten istý expremiér R.Fico musel pred mesiacom na pôde NRSR vysvetľovať, že nebýva v kaštieli vo Vinosadoch, kde opakovane prespával, a v ktorého vlastníckom pozadí stojí schránková firma s prepojeniami na Juraja Širokého. Pri tej príležitosti som napísala článok o ich vážnych prepojeniach z minulosti:

Fico priznal, že SMER je Široký!

Poslanec R.Fico pred týždňom na brífingu na pôde NRSR musel vysvetľovať, že nebýva v kaštieli vo Vinosadoch: „Je to superblbosť, využil som ponuku na rehabilitáciu a aj v budúcnosti ju využijem.“ V pozadí vlastníkov kaštieľa pritom stojí schránková firma s prepojeniami na Juraja Širokého i Miroslava Výboha, ktorí sú už desaťročia považovaní za kmotrov organizovanej skupiny SMER. Zároveň R.Fico so svojou priateľkou, budúcou prokurátorkou, prespávajú aj v hoteli Double Tree by Hilton, ktorý patrí opäť J.Širokému. Ten vyrástol v susedstve bratislavského zimného štadióna presne v čase jeho trojnásobne predraženej rekonštrukcie zo štátneho rozpočtu, schválenej v r.2008 vtedajším premiérom R.Ficom. V garáži hotela má R.Fico dlhodobo privátne parkovacie miesto a špeciálnym výťahom iba pre vyvolených prístup na súkromné poschodie hotela. Trošku hlbší pohľad do obdobia 2.Ficovej vlády zas vypovedá o tom, že v prípade kauzy dvojnásobne predraženého piešťanského CT Pavla Pašku, bola jeho dodávateľom spoločnosť Medical Group, ktorá sídli na rovnakej adrese, ako firmy J.Širokého…  [Pokrač.článku]

Trest. oznámenie na N-ovinárku Tódovú za ohrozenie utaj. skutočnosti podal Forisch

04.08.2020

Gen.Prokuratúra SR Štúrova 2, Bratislava Osobne podané: 30.7.2020 o 10:18 VEC: Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu ohrozenia utajovanej skutočnosti a vyzvedačstva Vzhľadom na skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, podávam v zmysle §196 ods.1 Trest.poriadku trestné oznámenie na osoby,ktorých verejné konanie indikuje [...]

OĽaNO škandál za 84mil. ? Pellegrini i NovýČAS šírili HOAX od Bránika

02.08.2020

Utorok 28.júl.2020 zverejnil Radovan Bránik na svojom FB profile status s úvodom do problematiky v znení: „A tak zatiaľ, čo ústami predsedu vlády riešime hrdinské odstúpenie Kyselicu z postu štát.tajomníka MV SR, v paralelnom vesmíre sa na tom istom ministerstve minulý týždeň potichu uzatvorila rámcová zmluva na 84 miliónov Eur za poradenské služby v oblasti auditu. [...]

Danko=Matovič? N-ovinárska blamáž roka

23.07.2020

24.sep.2018 M.Benedikovičová pre DenníkN: Predseda NRSR A.Danko tají, ako sa stal doktorom práv. RTVS našla záznam o rigoróznej práci s menom Andrej Danko v B.Bystrici, ten však doteraz hovoril len o Univerzite Komenského, kde sa jeho práca nedá nájsť. Nielen kapitánske výložky, ktoré A.Danko dostal od kamaráta – ministra obrany P.Gajdoša, vzbudzujú pochybnosti, ale aj [...]

požiar

Na juhu Francúzska evakuovali v dôsledku požiarov približne 2 700 ľudí

05.08.2020 12:08

Požiare vypukli v utorok večer pri meste Martigues.

Pažiť

V Banskej Bystrici zastrelili muža, podozrivého zadržali

05.08.2020 12:01

Páchateľ pri streľbe spôsobil 64-ročnému mužovi z Banskej Bystrice poranenia, ktorým na mieste podľahol. Začali trestné stíhanie.

Peter Pellegrini

Pellegrini: Som pripravený vypovedať v kauze futbalového štadióna

05.08.2020 11:40

Expremiér tvrdí, že jeho svedomie je čisté.

pezinok, specialny sud, majsky

Prípadom Majského za zaoberá Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe

05.08.2020 11:28

Majského zadržala polícia Českej republiky v utorok v pražskej nemocnici.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidujem za hnutie OĽaNO s č.100.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 91
Celková čítanosť: 1151085x
Priemerná čítanosť článkov: 12649x

Autor blogu