Založ si blog

JOJka HLÁSa krivé preferencie. Koho v nich preferuje?

Najnovší prieskum preferencií, objednaný televíziou JOJ a odvysielaný 15.okt. v relácii NaHRANE, ohúril historicky najvyšším percentom hlasov pre HLAS… Agentúra Polis im 2.októbrový týždeň namerala 20,8%…
Pri podrobnejšom prečítaní všetkých čísel z prieskumu však vyvstávajú vážne pochybnosti… Vedia autori prieskumu narátať do 100? Prioritne nejde ani tak o čísla, ktoré vo výsledkoch prieskumu zahrnuté sú, ale práve naopak o tie, ktoré tu ani nevidno. Keďže súčet všetkých odvysielaných čísel bol 100,0%, Všetky ostatné (neuvedené) strany získali v prieskume 0,0%. O výsledkoch prieskumu rozhodlo 733 rozhodnutých respondentov (z celkovo 1202 oslovených na území celej SR). Preto je zrejmé, že strany, ktoré vo výsledkoch prieskumu nefigurujú, nezískali od opýtaných ani jeden jediný hlas. Ide aj o niektoré viditeľnejšie ministrany ako napr. strana Socialisti Eduarda Chmelára (0,6% v posledných voľbách), farmárska strana MÁME TOHO DOSŤ i Slovenská Ľudová Strana A.Hlinku (obe v posledných voľbách so ziskom 0,3%). V niekoľkých nie tak dávnych letných prieskumoch tejto agentúry Polis sa dokonca opakovane vyskytovala aj Demokratická Strana s polovičným volebným ziskom (0,14%). Nezabudnúť ani na ministranu SPOLU (bývalého predsedu Miroslava Beblavého), ktorá po voľbách definitívne opustila koalíciu s PS a vo viacerých nedávnych prieskumoch vykazuje nenulové hodnoty. Mohlo sa samozrejme stať, že tieto ministrany, ktoré v iných podobných prieskumoch získali iba 0,0 – 1,0%, si práve v tomto prieskume nevybral ani jeden jediný opýtaný, čo však nie je veľmi pravdepodobné u všetkých týchto ministrán naraz. Môže to teoreticky súvisieť aj s metodikou prieskumu, občas totiž prieskumná agentúra ministrany vôbec nezaradí do možnosti voľby pre opýtaných. V prezentovaných výsledkoch predošlých prieskumov agentúry Polis však ministrany doteraz figurovali pravidelne…

… ALE KAM sa podela SNS?
Ktorá ani nie je v tomto zmysle ministranou!!! (aspoň zatiaľ)

 • veď v posledných voľbách SNS získala vyše 3% platných hlasov (91-tisíc)
  (a tým aj príspevok od štátu na činnosť)
 • veď SNS doteraz figurovala vo všetkých povolebných prieskumoch všetkých agentúr v rozmedzí 1,4 – 3,8% (nie zo všetkých opýtaných ale zo všetkých rozhodnutých opýtaných), teda v každom jednom povolebnom prieskume si možnosť SNS zvolilo 10 až 25 opýtaných z cca tisícky všetkých oslovených spoluobčanov
 • veď posledný prieskum agentúry Polis sa uskutočnil iba 3 týždne po medializovanej voľbe predsedu SNS
 • Ako je teda možné, že si nikto z opýtaných v poslednom prieskume agentúry Polis (okrem všetkých ministrán) nevybral ani SNS?

Núka sa tu niekoľko možných odpovedí:

1.) Agentúra Polis do výberu voľby pre opýtaných zaradila všetkých 13 vyobrazených strán no ani jednu ministranu a ani SNS… Vzhľadom na výsledky volieb a výsledky všetkých prieskumov v histórii SR by však išlo o zmanipulovaný prieskum.

2.) Agentúra Polis možnosť výberu voľby SNS do ponuky pre opýtaných síce zaradila, ale väčšina opýtaných by SNS mala zaradenú až na konci dajme tomu 14-25 miestneho zoznamu politických strán a hnutí. Takže by opýtaní mali tendenciu vybrať si niečo zo zoznamu skôr ako by sa dostali na koniec zoznamu. Aj v takom prípade by išlo o zmanipulovaný prieskum.

3.) Agentúra Polis na zoznam možných odpovedí SNS zaradila, opýtaným boli tieto odpovede prečítané (resp. predložené) v náhodne vygenerovanom poradí. Avšak vzorka 1202 opýtaných nebola tzv.“reprezentatívna“, aby pomerne dostatočne verne reprezentovala celú populáciu v SR. Aj v tomto prípade by išlo o zmanipulovaný prieskum.

 • Pozn. na okraj: Ako príklad uvediem niekoľko extrémne zlých, zďaleka nie reprezentatívnych vzoriek. Napr. keby všetci opýtaní žili v Bratislavskom alebo v Nitrianskom kraji. Z takejto vzorky 1202 opýtaných by bola pomerne vysoká pravdepodobnosť, že by si ani jeden nevybral SNS. Iný extrémny príklad nereprezentatívnej vzorky: Keby napr. všetci opýtaní mali ukončené VŠ vzdelanie, pretože zďaleka nie všetci občania SR s volebným právom majú VŠ vzdelanie. Alebo iný príklad, keby všetci opýtaní boli z vekovej skupiny 25-35 rokov. Alebo keby všetci opýtaní žili v meste nad 50-tisíc obyvateľov. Alebo keby všetci opýtaní boli maďarskej či rómskej národnosti…

4.) Agentúra Polis na zoznam možných odpovedí SNS zaradila, opýtaným boli tieto odpovede prečítané v náhodne vygenerovanom poradí, vzorka 1202 opýtaných bola reprezentatívna. Avšak zafungovala istá zhoda okolností a všetci oslovení, ktorí by aj mali zo sociologického hľadiska predpoklady preferovať SNS, vybrali si nakoniec niektorú inú „národne“ či „kresťansky“ orientovanú stranu či hnutie. Dá sa to predstaviť ako princíp spojených nádob, ak jedna nádoba sa zhodou akýchsi okolností vyprázdni, iné prepojené nádoby by sa mali aspoň čiastočne doplniť.

ĽSNS + KDH + Vlasť + SNS = Súčet kresťansky/národne orientov.
7,3% + 4,1% + 3,1% + 3,4% = 17,9% (Mar.2020 Focus)
9,2% + 4,5% + 2,3% + 1,6% = 17,6% (Apr.2020 Focus)
9,7% + 4,8% + 1,3% + 1,4% = 17,2% (Máj.2020 Focus)
9,6% + 4,6% + 2,2% + 2,1% = 18,5% (Jún.2020 Focus)
8,3% + 4,0% + 2,0% + 1,3% = 15,6% (Jún.2020* Focus)
8,5% + 4,5% + 1,3% + 3,0% = 17,3% (Sep.2020 Focus)

6,4% + 3,7% + 1,9% + 2,2% = 14,2% (Apr.2020 AKO)
7,9% + 3,0% + 2,7% + 1,4% = 15,0% (Júl.2020 AKO)
8,5% + 3,0% + 1,8% + 2,4% = 15,7% (Okt.2020 AKO pre HN)

8,9% + 4,1% + 2,7% + 3,1% = 18,0% (kon.Aug.2020 Actly)

8,8% + 4,2% + 2,5% + 2,5% = 18,0% (pol.Sep.2020 MedianSK pre RTVS)

Prieskumy agentúry Polis pre TV JOJ / NaHRANE:
7,5% + 4,1% + ???% + ???% . . . . . . (10.apr.2020 Polis)
7,4% + 4,9% + 1,3% + 1,4% = 15,0% (29.máj.2020 Polis)
9,0% + 3,4% + 0,0% + 2,1% = 14,5% (Jún.2020 Polis)
8,0% + 3,9% + 0,9% + 3,8% = 16,6% (Júl.2020 Polis)
8,5% + 4,9% + 1,3% + 1,4% = 16,1% (10.sep.2020 Polis)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
9,2% + 4,1% + 1,0% + 0,0% = 14,3% (15.okt.2020 Polis)
==================================
8,4% + 4,1% + 1,8% + 2,1% = 16,4% (priemer povolebn.prieskumov)
8,0% + 4,6% + 2,9% + 3,2% = 18,7% (29.Feb.2020 výsledky volieb do NRSR)

Zo súčtu percent v posledných 5 riadkoch tabuľky vyplýva, že i keď by sa práve 15.okóbra v prieskume agentúry Polis zhodou zvláštnych okolností nádoba SNS kompletne vyliala, princíp spojených nádob sa neprejavil a vyliaty obsah nádoby by tak s najväčšou pravdepodobnosťou (až na pár kvapiek) musel odtiecť úplne iným SMERom. Tým SMERom však 15.okt. akurát zaznamenali historické sucho – 7,2% 😉

Najnovší prieskum agentúry Polis (ak nebol zmanipulovaný) priniesol čísla, ktoré v kontexte ostatných prieskumov agentúry Polis, ako aj vo svetle výsledkov tohtoročných volieb i všetkých nasledujúcich prieskumov preferencií všetkých agentúr, postrádajú logiku štatistických zákonitostí. Takéto výsledky prieskumu mohli čisto teoreticky vzniknúť aj poctivou cestou na reprezentatívnej vzorke 1202 opýtaných, ale prakticky je to len veľmi málo pravdepodobné.

 • Faktické poznámky na záver:
 • 15.okt.2020 Agentúra SITA stihla ešte pred polnocou vydať správu s výsledkami prieskumu z TV JOJ, no prebral ju len CAS.sk (spravodajský portál NovýČAS).
 • Tvorcovia relácie NaHRANE v TV JOJ by sa mohli nad podozrivo pokriveným prieskumom, ktorý si sami zaplatili u agentúry Polis aspoň na pár minút zamyslieť, rovno nabehnúť s kamerou do agentúry Polis a natočiť investigatívnu reportáž pre Noviny TV JOJ o tom, ako ten prieskum vlastne vznikol. Ak by sa i náhodou agentúra Polis pred svojim klientom (TV JOJ) snažila niečo zatajiť, zaujímavá reportáž by z toho vznikla tak či tak… Tvorcovia relácie NaHRANE však svoje nedostatky v profesionálnom prístupe podčiarkli nielen tým, že by pokrivený prieskum zverejnili bez štipky vyslovenej pochybnosti, ale perličkou na záver relácie bola grafika so zoznamom strán, ktoré by sa mali údajne dostať do NRSR. Ten zoznam však obsahoval iba 7 z 8 strán, ktoré sa v danom prieskume umiestnili nad hranicou 5%.
 • Kým na skontrolovanie výsledkov prieskumu, podsunutého agentúrou Polis, stačilo vedieť narátať do 100, uznávam, že na skontrolovanie tejto grafiky je už potrebná vyššia matematika… Treba narátať do 150 😉

17.okt.2020 Denník Pravda (sobotná tlač):

 • –> Skúšku z „vyššej matematiky“ nezvládol ani p.Braunsteiner. Narátať do 150 sa mu nepodarilo napriek tomu, že od štvrtku večer do uzávierky sobotných novín mal na to takmer 20 hodín času 🙁

. . .

Drahí priatelia,
Iná „komerčná“ televízia zasa v posledných mesiacoch systematicky až programovo pracuje na budovaní PR novej strany P.Pellegriniho…

Pelleho HLAS, nový názov pre TV Noviny na Markíze?

14.aug.2020 Televízne Noviny na Markíze priniesli reportáž PELLEGRINI chce mať HLAS. Redaktor Viktor Serebryakov v nej so zatajeným dychom dávkoval nemalé dávky superlatív na Pellegriniho i jeho družinu. A to všetko popretkávané prestrihmi na skupinové heroické pózy v bielych tričkách s červeno-fialovým logom… Normálne som až musela skontrolovať kalendár, v ktorom storočí dnes žijeme, lebo pri takomto novinárskom výkone musel aj pán Darmo (riaditeľ STV za Mečiara) zblednúť od závisti. Lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť, preto som vám pripravila galériu výjavov z reportáže, aspoň tých najbizarnejších, čiže takmer všetkých 😉[Pokrač.článku]

Drucker a Pellegrini spolu za Pentu?

29.04.2023

Kamaráti sa opäť spolčili. T.Drucker/Penťák, ide do Hlasu. Aspoň sa Pellegrini vyfarbuje, za koho kope a vidíme ako pracuje finanč.skupina. Dávajú si ľudí do viacerých strán a poisťujú tak svoj vplyv po voľbách. Keď riadil Drucker Slovenskú poštu, strážila ju Bödörova SBS Bonul. Na poštu si ho vybral Ján Počiatek/Smer. Pre poisťovňu Penty robil na jej zlučovaní s [...]

Totalita! TransĽudia=Nadľudia?

25.03.2023

Nie tak dávno, väčšina ľudí v tejto krajine musela celkom ťažko pracovať, ak chceli jesť. Na poli, na lúke, v záhrade, v maštali, zasiať, okopávať, zbierať, pokosiť, uskladniť. Po celý rok. Lebo aj v zime bolo treba zamiesiť cesto na chlieb, vymútiť maslo, obrať sliepku či zajaca, nachovať zvieratá, prať bez práčky atď. Nebol čas na hlúposti. Bolo treba prežiť. [...]

Matovič nás utopil v dlhoch?

18.02.2023

Ide to so Slovenskom dolu vodou? O čo sa pokúša Boris? Stav verej.financií Slovenska aktuálne vysoko pozitívne hodnotia nezávislé medzin.ratingové agentúry. Riziko vidia v návrate Ficaaspol! Aktuálne: 1.Standard and Poor’s: A+, negatívny výhľad 2.Fitch Ratings: A, negatívny výhľad 3.Moody’s: A2, negatívny výhľad Vysoký rating znamená, že investori krajine dôverujú, [...]

karabach

Do Arménska dorazila prvá skupina presídlencov z Karabachu

25.09.2023 08:05

Azerbajdžanské úrady popierajú tvrdenia, že plánujú v regióne vykonávať etnické čistky.

pellegrini, fico, šimečka

Exkluzívna anketa: Vyše 42-tisíc čitateľov Pravdy prezradilo, koho budú voliť. Takto by podľa nich vyzeral nový parlament

25.09.2023 06:00

Prvá trojka ostáva istá - Smer, PS a Hlas. Do parlamentu by sa podľa našich čitateľov dostali aj Demokrati. Naopak, mimo neho skončili KDH, OĽaNO, Sme rodina aj Republika.

virtuálna asistentka, IDA, sociálna služba, seniorka, Prievidza

Seniorka hovorí o bezmocnosti po páde v špajzi. K osamelým ľuďom posielajú virtuálne asistentky

25.09.2023 06:00

Vysilená sa Anežka (86) nedokázala ničoho zachytiť, na pomoc čakala tri hodiny. Teraz má v dome neinštalované zariadenie, ktoré jej blízkych upozorní na rizikovú situáciu.

Justin Trudeau, Volodymyr Zelenskyj, Kanada

ONLINE: Zelenskyj sľúbil v USA, že dobyje Bachmut. Budanov tvrdí, že tam pochovajú ruskú armádu

25.09.2023 05:30, aktualizované: 08:49

Bachmut bude opäť náš, prisľúbil Zelenskyj v USA. Šéf rozviedky Budanov tvrdí, že k Bachmutu poslali Rusi na smrť 15-tisícovú 25. armádu.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 207
Celková čítanosť: 2761252x
Priemerná čítanosť článkov: 13339x

Autor blogu