Založ si blog

Rada pani prezidentke: Mlčať je zlato, keď už to striebro stratilo hodnotu

27.okt. si pani prezidentka pozvala do paláca tzv.“slovenských vedcov“ a aby to nevyzeralo podozrivo, prizvala si k nim aj prof.Krčméryho a MUDr.Petra Visolajského. Po porade s nimi odrecitovala do TV kamier stručný prejav…

Pani prezidentka Z.Čaputová: „Vážené dámy, vážení páni, so záujmom som sledovala lokálne testovanie, ktoré prebehlo v 4 okresoch na Slovensku… V súvislosti s tým som oslovila vedcov, aby som sa informovala o ich náhľad na prebiehajúcu pandemickú krízu, na prijaté opatrenia, ale aj na víkendové testovanie. To čo pre mňa z tejto dôležitej 2-hodinovej debaty vyplynulo, boli upozornenia alebo akcenty, ktoré sa týkajú jednak toho bezprostredne sa blížiaceho sa obdobia, ktoré máme pred sebou, vrátane plošného testovania… ale aj dlhodobejšie hľadisko, tzn. na čo dať dôraz, čo posilniť na úspešné zvládanie korona-krízy. Pokiaľ ide o tie bezprostredné akcenty, ktoré chcem zdôrazniť: Včera bol oznámený plán plošného testovania na celom Slovensku. V tomto kontexte považujem za veľmi dôležité…
–> že sa musíme pripravovať naozaj aj na nárast hospitalizácii pacientov v nemocniciach, ktorý nám štatisticky vyplýva. Je preto veľmi dôležité, aby personálne kapacity, ktoré budú alokované na plošné testovanie nechýbali následne aj priebežne v nemocniciach… Ak budú úspešné tieto aktuálne opatrenia a naplnia sa vízie, že sa v čase vrátime z hľadiska výskytu vírusu o 2-3 týždne dozadu, je dôležité prijať opatrenia alebo zabrať v tých oblastiach, aby sme sa potom opäť o 2-3 týždne dopredu neocitli v tom istom bode. Preto ma veľmi zaujímal názor odborníkov, kde oni považujú za potrebné, obrazne povedané, pridať.
–> To, čo považujú všetci tu prítomní za potrebné je samozrejme dostupnosť testovania. Ľudia sa chcú testovať.
–>
Častokrát počúvame príbehy a prípady ľudí, ktorí prirodzene nemôžu si zaplatiť testovanie,
–>
…ale čakajú až niekoľko dní, aby sa vôbec na testovanie dostali.
–> Zároveň kľúčový faktor je zníženie mobility, tzn. že obmedzenie slobody pohybu, je to naozaj zásah do súkromných práv, ale je nevyhnutný na to a naozaj zníženie mobility aj v iných krajinách prináša ten sľúbený efekt.
–>
S tým úzko súvisí to, že ak znížime mobilitu, tzn. obmedzíme im pohyb, je fér uvažovať aj o tom, aby ľudia z vonku z iných krajín na Slovensko neprichádzali bez kontroly.
–> No a opätovne, aj z toho dlhodobého hľadiska, príprava personálu, alebo možno aj uvažovať o poskytnutí lekárov zo zahraničia v prípade, ak to bude potrebné, a samozrejme aj materiálne vybavenie nemocníc…“
[Rozumej: SR je jediná krajina široko ďaleko, ktorá má plné nemocnice, preto jej budú okolití susedia ochotne pomáhať vlastným zdravot.personálom??]

 • Faktické poznámky k vysloveným obavám p.prezidentky:
 • –> Zdravotníckeho personálu na plošnom testovaní bolo nakoniec dosť aj napriek strašeniu MUDr.Mariánom Kollárom aj napriek tomuto prejavu p.prezidentky a práve vďaka vysokej účasti na plošnom testovaní nakoniec nárast pacientov v nemocniciach v priebehu nov.2020 vôbec nenastal, naopak celková situácia v slovenských nemocniciach sa počas 4 novembrových týždňov stabilizovala:
 • –> K tomu naviac vo všetkých okresoch je od 11.nov. badať výraznejšie klesajúce trendy – zvýraznené zelenou šípkou (t.j. 11 dní po 1.kole plošného testovania, pacienti COVID-19 totiž spravidla nekončia v nemocnici skôr ako na 10.deň od nákazy, preto i dáta namerané v nemocniciach ukazujú 11-dňový posun). A v severných okresoch sú podobné trendy viditeľné aj od 18.nov. (t.j. 11 dní po 2.kole plošného testovania). Na obrázku porovnanie vývoja hospitalizovaných pacientov s COVID-19, paralelne v 3 regiónoch, 1.Bratislava, 2.Prešovský kraj, 3.Orava:
 • –> Od konca novembra sa dostupné bezplatné antigénové testovanie stalo bežným štandardom, Ministerstvu zdravotníctva sa to podarilo zriaďovaním mobilných odberových miest na území celého Slovenska. Denná kapacita na Slovensku je celkovo už vyše 70-tisíc testov (50-tis. Ag.testov / 20-tis. PCR-testov), čo je 4-násobok oproti stavu z konca okt.2020.
 • –> Pri prekročení štátnej hranice sa už od 2.polovice nov.2020 na vstupe do SR vyžaduje negatívny test nie starší ako 72 hodín. Naviac, je tu čerstvá novinka…
  Minister M.Krajčí: Vzhľadom na prítomnosť novej infekčnejšej mutácie koronavírusu vo V.Británii a Juhoafrickej rep., ktorá nie je detekovateľná niektorými európskymi PCR-testami, sa od 21.dec.(0:00h.) zavádza pre všetkých občanov prichádzajúcich z V.Británie povinnosť karantény, ktorá môže byť ukončená až po absolvovaní PCR-testu s negatívnym výsledkom, ktorý sa odoberie najskôr na 5.deň od pricestovania na územie SR. Každý občan prichádzajúci z V.Británie musí najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR vyplniť formulár Ehranica… Všetky laboratóriá na Slovensku, ktoré realizujú PCR-testy na ochorenie COVID-19 vedia zachytiť aj túto mutáciu koronavírusu.
 • –> Zníženie mobility v podobe dištančného vzdelávania na 2.stupni ZŠ v čase prejavu pani prezidentky bolo už zavedené, k obmedzeniu slobody pohybu sa po poslednom októbrovom týždni vláda vrátila až od 19.dec.2020 (o 7 týždňov neskôr), kedy bola preplnenosť nemocníc už alarmujúca.
 • –> VŠETKY ROZUMNÉ PRIPOMIENKY p.PREZIDENTKY (a jej vedcov) BOLI SPLNENÉ

Pani prezidentka Z.Čaputová: „Na záver by som si dovolila citovať jedného z tu prítomných vedcov, ktorý povedal: Najdôležitejším opatrením na vyriešenie krízy je dôvera ľudí. Preto považujem za veľmi dôležité vrámci budovania dôvery a udržania si dôvery v týchto veľmi ťažkých chvíľach, aby sme počúvali hlas vedcov, aby sme počúvali hlas odborníkov, lekárov, pretože ho považujem za maximálne relevantný a významný v tomto čase. Preto som si dovolila pozvať vedcov na túto tlačovú konferenciu a týmto spôsobom im dať priestor a poďakovať sa im za ich čas a vklad do tejto témy. Ďakujem veľmi pekne.“

 • Poznámky o vtedy prítomných vedcoch a odborníkoch:
 • Najskôr Silvia Pastoreková (zo SAV) vyhlásila: „Zásadným predpokladom je rešpektovanie pribúdajúcich vedeckých poznatkov a vyhýbanie sa zľahčovaniu či nepresnostiam v terminológii a interpretácii dát, ktoré vyvolávajú pochybnosti. Práve dôvera občanov v efektívnosť a opodstatnenosť opatrení je podľa odborných štúdií rozhodujúcim faktorom v boji s pandémiou…“
 • A vzápätí p.prezidentka nechala tam pred nastúpenými novinármi virológa Borisa Klempu akúkoľvek dôveru občanov v antigénové testy pošliapať tým, že vypustil do éteru ten najväčší a do pár hodín na vlnách slovenského internetu i najvplyvnejší HOAX, aký kedy kto v 2.vlne boja s koronavírusom šíril…
  Boris Klempa: „Ja by som rád zdôraznil tú chybu, ktorá sa často opakuje a síce, že výsledok antigénového testu je dávaný do súvislosti s infekčnosťou. Toto z princípu toho testu samo o sebe nedáva žiadnu indíciu k tomu, či je tento pacient infekčný alebo nie. Z tohoto pohľadu považujem za veľmi nešťastné vyjadrenia o tom, že negatívny test hovorí o tom, že človek nie je infekčný a takisto nešťastné sú aj vyjadrenia o tom, že týmto testom vychytávame vysoko infekčných ľudí.“
 • –> Tento HOAX je však v priamom rozpore s výsledkami vedeckého výskumu na Harvardskej Univerzite (Dr.Michael MINA) ako aj na Univerzite Charité Berlin (prof.Dr.Christian DROSTEN)…
  29.aug. TheNewYorkTimes:
  D.Michael Mina: Vysoko citlivé PCR-testy sa javili ako najlepšia možnosť stopovania šírenia koronavírusu v začiatkoch pandémie (tzv. contact tracing). Ale vzhľadom na príliš veľké množstvo vyskakujúcich ohnísk v 2.vlne, sú podľa Dr.Michaela Minu dnes už potrebné iné testy na koronavírus. Také, ktoré sú rýchle, lacné a dostupné v dostatočnom množstve na to, aby sa často mohol testovať ktokoľvek, kto to potrebuje – a to aj za cenu nižšej citlivosti testu. Možno to nezachytí každého jedného nositeľa koronavírusu zo všetkých otestovaných ľudí, ale určite to zachytí aj tých najinfekčnejších ľudí, vrátane množstva superšíriteľov vírusuUž len toto samo o sebe by postačilo, aby sa časom epidémia potlačila prakticky na nulu.“
  ABCnews:
  Prof.Christian Drosten, nemecký prominentný virológ, ktorý ako jeden z prvých na svete vyvinul PCR-test pre COVID-19, tvrdí, že antigénová metóda testovania má dôležité využitia, ak sa budú mať na zreteli jej limity: „Zatiaľ iba PCR-testy dokážu takmer s istotou určiť, či je niekto koronavírusom infikovaný, no antigénové testy však dokážu určiť, či je osoba infekčná — a teda či je potenciálnym rizikom, zdrojom nákazy, pre ostatných.“
 • … Borisa Klempu s pani prezidentkou (žiaľ až) dodatočne, s odstupom pár týždňov, za to vykarhal i…
  –> 24.nov. Robert Mistrík:
  Jeden z najlepších svetových expertov na verejné zdravotníctvo, Dr.Michael Mina z Harvardskej univerzity vysvetlil, ako dôležité sú antigénové rýchlotesty v boji s pandémiou, pričom vôbec nie je podstatné zachytenie každého infikovaného jedinca, ale identifikovanie čo možno najväčšieho počtu prenášačov ochorenia COVID19. Precízne a logicky objasnil, prečo a v akých situáciách sú antigénové testy dokonca lepšie ako PCR-testy, a že antigénové testy v podstate ľudí šíriacich vírus zachytia rovnako dobre ako PCR-testyNašej domácej verejnej debate v posledných týždňoch dominovala neuveriteľná neznalosť problematiky, z médií sa na nás valili nekonečné nezmysly o PCR a antigénových testoch a skutočne relevantné fakty sa stratili v mori hysterického dokazovania si vlastnej pravdy… Žiaľ debatu deformovali aj nerozvážne a nekvalifikované vyjadrenia časti našej odbornej komunity a na Slovensku sa ukázala absencia odborníkov formátu profesora Christiana Drostena z Charité, alebo Dr. Michala Minu z Harvardu, ktorí by bez emócií, nezaujato a bez postranných záujmov dokázali tak verejnosti ako aj politikom fundovane objasniť zložitú problematiku šírenia vírusu.“
 • Pán Mistrík sa síce týchto čajových dýchankov p.prezidentky nezúčastňuje, avšak jedným z mála skutočných odborníkov, ktorí mali tú česť stáť spolu s Borisom Klempom a Pavlom Čekanom za chrbtom p.prezidentky bol prof.Krčméry. Ten zároveň ako jediný z vtedy tam prítomných napokon o pár týždňov neskôr varoval občanov i pred neblahými následkami masových protestov na ďalší vývoj epidémie…
 • 16.nov. prof.Vladimír Krčméry: „Čisto z medicínskeho hľadiska je úplne jedno, kto zvoláva akúkoľvek masovú akciu, či sa jedná o futbalový zápas, alebo či sa jedná o protestné zhromaždenie. Pretože hlavný urýchľovač každej epidémie je po prvé zvýšená hustota ľudí a po druhé zvýšená migrácia. A práve oboje nám hrozí zajtra. Po prvé, že dôjde k tak vysokej denzite resp. hustote zhromaždených obyvateľov, ktorá je z hľadiska epidémie riziková, my si nevieme predstaviť akékoľvek masové zhromaždenie, najmä postojačky, aby sa dodržiavali adekvátne odstupy. Samozrejme každý, kto vyjadruje svoj súhlas, či nesúhlas verbálne, resp. pokrikom, tak rúško na tvári má o to nižšiu účinnosť. Potom ide aj o to, že mnohí musia do Bratislavy pricestovať, tzn. že mobilita opäť bude zvýšená, vlaky, autobusy, MHD,… Tzn. tu máme hneď 3 rizikové faktory, ktoré nám môžu tie čísla v Bratislave pokaziť. A teda nielen v Bratislave, pretože každý sa vráti v pokoji domov a prenesie to, čo si od svojho spoluprotestujúceho blížneho, či to je chrípka alebo COVID… privezie domov a potom môže nastať to, že tie čísla nám porastú tak, že všetky tie opatrenia, ktoré sme doteraz museli strpieť, by mohli byť zmarené akýmkoľvek takýmto masovým podujatím.
 • –> A čo myslíte? Koho rukopis bolo počuť v ten istý deň o 5 hodín neskôr na RTVS v príhovore p.prezidentky? Odznel aspoň náznak posolstva prof.Krčméryho, ktorého prítomnosťou sa predtým chvastala, a že o názor odborníkov sa ona vždy opiera pomaly ako chromý o barle? Alebo to bol prejav čisto budovateľský, plný fráz a hesiel bez štipky aktuálnej epidemiologickej súvislosti? Veď posúďte sami…

16.nov. večer: Slávnostný príhovor prezidentky SR Zuzany Čaputovej
„Vážení spoluobčania,
zajtra si spolu pripomenieme výročie 17.nov., významný deň… ktorý má ešte stále väčšina z nás v živej pamäti. Pripomeňme si ho, prosím, spôsobom hodným étosu Novembra ’89, teda ako dôstojnú oslavu znovuzískanej slobody a demokracie… V našej pamäti opäť ožívajú spomienky. Na ktorom mieste námestia sme v tých chladných novembrových dňoch stáli. Na slová z tribún a na heslá, ktoré sme skandovali. Na plagáty vo výkladoch a na usmiate tváre ľudí, z ktorých postupne opadával strach. Zažili sme pocit, ktorý mnohým generáciám pred nami nebol dopriaty. Stali sme sa svedkami aj aktérmi veľkej dejinnej udalosti – pádu totalitného režimu. Tak ako v novembri r.1989, aj teraz žijeme čas, ktorý je pre nás všetkých hodinou pravdy. Obdobie historickej skúšky, ktorá od nás vyžaduje, aby sme zo seba dostali to najlepšie, aby sme v nej obstáli…
November’89 bol spojený s túžbou po slobode. Dnes však vidíme a máme príležitosť si v plnej miere uvedomiť, že sloboda môže mať svoje limity aj v demokracii. Na Slovensku, rovnako ako v iných krajinách, dnes zažívame, že bolo nevyhnutné naše práva a slobody dočasne obmedziť kvôli ochrane inej dôležitej hodnoty, a to života a zdravia. Pre všetkých ľudí na Slovensku je to úplne nová skúsenosť, s ktorou sa potrebujeme vyrovnať. Keďže sa dnes pohybujeme v oblasti obmedzovania ústavou garantovaných základných práv a slobôd, musí byť zdržanlivý a primeraný aj prístup politikov. Ľudia nesmú mať pocit, že svojim správaním majú dokazovať občiansku poslušnosť, ale že časť svojich práv a slobôd odovzdávajú pre vyšší cieľ, aj to len na primeraný čas a v nevyhnutnom rozsahu…
Vážení spoluobčania,
chápem, že mnohí z vás sa v tomto čase boja s pandémiou obávate o svoje zdravie, o svoje živobytie, že mnohí z vás cítite zmätok a rozčarovanie z neistoty, ktorej čelíme. Občas cítim frustráciu, že ako priamo volená hlava štátu nemám právomoci pandemickú situáciu pomôcť zmeniť k lepšiemu. Rovnako, ako mnohí z vás, aj ja mám pochybnosti, keď opatrenia nie sú jasne zdôvodnené. Cítim neistotu, keď nie sú opreté o vedecké poznanie. Zmätok, keď sa často menia a nie sú predvídateľné. A tiež sklamanie zo zhoršujúcej sa politickej kultúry, ktorej súčasťou sa stávajú osobné útoky, či vulgarizmy.
V predvečer výročia si kladiem otázku, ako nám pri tom môže pomôcť skúsenosť z Novembra ’89? Som presvedčená, že je nevyhnutné rešpektovať demokratické pravidlá aj vtedy, či dokonca najmä vtedy, keď sa nachádzame v kritickej situácii, akou riešenie pandémie bez pochýb je. A teda aj vtedy, ak nie sme stotožnení s chodom vecí. Rešpekt k pravidlám je neviditeľná niť držiaca spoločenstvo pokope a prispieva k vzájomnej dôvere. Možno sa vám zdá tento prístup príliš nežný, ale presne tak sa nazýva aj revolúcia z roku 1989, kedy sme pokojnou cestou dosiahli zmenu režimu… Ďalším aktuálnym poučením z Novembra ’89 je spomienka na silnú emóciu z tých dní… Spoločnosť sa v ťažkej chvíli zomkla v jednom spoločnom úsilí – dosiahnuť zmenu k lepšiemu. Teraz taktiež prechádzame ťažkou skúškou, najťažšou, od novembrovej revolúcie. Práve preto držme spolu. Nenechajme sa nikým rozhádať, nenechajme sa situáciou, ktorej čelíme, rozdeliť. Nie je Slovensko za a proti rúškam, za alebo proti opatreniam. Sme jeden štát, jedna krajina, sme jedno ľudské spoločenstvo. Tak ako v novembri 1989, aj dnešok zvládneme lepšie, keď budeme držať spolu. V neposlednom rade nám November’89 k dnešku tiež odkazuje, aby sme boli plnoprávnymi občanmi. Aby sme si kládli otázky, aby sme kriticky mysleli, aby sme si poznaním vytvárali názor a slobodne ho komunikovali. Lebo presne to je v demokratickej spoločnosti, ktorú nám november priniesol, správne.
Vážení spoluobčania,
už dlhé mesiace nežijeme svoj obvyklý život, ale posledné čísla o výskyte nakazených nám dávajú nádej, že pandémiu vieme dostať pod kontrolu. Situácia v ktorej sme, určite raz pominie a vrátime sa k radostiam života tak ako pred pandémiou. Som presvedčená, že ako spoločenstvo máme na to, aby sme v kritickom čase konali rozhodne, múdro a ohľaduplne.“

 • Poznámky na okraj:
 • Všimli ste si aj vy, že pani prezidentka v prejave priamo nenabádala k upokojeniu vášní v spoločnosti a na rozdiel od prof.Krčméryho ani jediným slovkom nepoukázala na vážne zdravotné riziká plynúce z masového zhromažďovania sa na protestoch, kde účastníci skandujú, čím medzi sebou šíria vírus vo zvýšenej miere? Naopak, v niektorých častiach prejavu dokonca podprahovo dráždila občanov a prilievala olej do ohňa vášní. Z grafu publikovaného vyššie sa dá vyčítať, že priamo na protestoch a pridružených aktivitách sa 17.nov. v Bratislave koronavírusom nakazilo (štatisticky vzato) cca 1500 ľudí, z ktorých približne presne 75 skončilo o 11-14 dní neskôr v nemocnici. To je zatiaľ reč ešte iba o tých, čo sa nakazili priamo 17.nov. (nerátajúc tých, čo sa nič netušiac nakazili povedzme 22.nov. doma či 23.nov. v práci od niektorého priameho účastníka protestov, atď atď)…
 • Keďže na Slovensku v tejto dobe 20% pacientov v nemocniciach umiera, počet priamych obetí protestov je približne 15 iba v Bratislavských nemocniciach, plus treba prirátať k nim obete, ktoré protestovali v Bratislave, no liečili ich už v nemocniciach na území Banskobystrického kraja… Znie to až neuveriteľne, ale anglickí vedci a dátoví analytici ešte pred konaním protestu v Bratislave varovali, že podľa ich výpočtov budú mať takéto protesty na svedomí 14 obetí v horizonte 3-4 týždňov. Informovala som o tom i na tomto blogu v článku: …superšíritelia vírusu či virálnych bludov na internete.
 • 16.nov. v predvečer protestov sa pani prezidentka nielen že nepokúsila predísť zhoršeniu vtedy aktuálne „veľmi dobrých čísel o výskyte nakazených“, ktorými sa v závere prejavu nezabudne pochváliť, ale tesne pred spustením 1.kola plošného testovania dokonca zazmätkovala tak, že polovicu obyvateľov doslova až zalial studený pot…
 • 30.okt.o 11:00 Z.Čaputová: „Do začiatku testovania je menej ako 24 hodín a zdravotnícke tímy sú pripravené len na 60% kapacity… ak štát nevie zabezpečiť, aby sa všetci záujemcovia mohli dať otestovať, nesmie potom trestať tých, ktorí test nemajú…“
 • Minister obrany J.Naď reagoval: „Som úprimne sklamaný. Naozaj som si myslel, že sme všetci na jednej lodi, čakal som, že p.prezidentka vyzve zdravotníkov, aby sa prihlásili… Pani prezidentka o 11:00 v paláci vyhlásila stav, ktorý bol platný o 6:00 a aktualizáciu tohto stavu, ktorú som jej osobne hlásil o 10:00 pani prezidentka vo svojom vyhlásení neuviedla. Počet prihlásených zdravotníkov v priebehu piatku 30.okt. totiž rástol vysokým tempom.“

7.dec. Rádio EXPRES u Braňa Závodského
Pani prezidentka Z.Čaputová: „Kauza školy alebo otvárania škôl je jedna z mnohých, ktorým čelíme v súvislosti s manažovaním krízy. Je to tak ako aj vy ste naznačili, pán redaktor, a ako to aj vníma množstvo iných občanov. Chýba nám plán, chýba nám jasný postup krokov, čelíme chaosu. Je mi to veľmi ľúto, najmä pokiaľ sú ako keby vazalmi tej situácie deti, ktoré už 7 mesiacov, alebo vyše 7 mesiacov neboli v škole. Sú dáta o tom, že 128-tisíc detí sa nemôže dištančne vzdelávať, pretože na to nemajú technické alebo iné predpoklady. Znamená to, že máme tu veľkú skupinu detí, ktoré nemajú riadny prístup k vzdelaniu a zároveň deti, ktoré sa síce dištančne vzdelávajú, ale tá kvalita vzdelávania je na inej úrovni. A zároveň nehovoriac o sociálnych, psychologických a iných dopadoch na vývoj tých detí. Ja úplne rozumiem tomu, že na 2.strane je tu zložitá pandemická situácia a treba hľadať rovnováhu medzi tým, čo je správne z hľadiska pandémie a tým, že je tu vysoká priorita vrátiť deti do škôl. Ja budem veľmi rada, ak sa ústredný krízový štáb, následne vláda zhodne na postupe, ktorý bude znamenať príležitosť pre všetky deti a bude to ústavne súladné riešenie, samozrejme pri rešpektovaní pandemických limitov… My sme naozaj na chvoste toho zoznamu krajín, ktoré pristupuje k vzdelaniu týmto spôsobom. Takže bude veľmi dobré ak sa nájde jednotný postup, ktorý sa bude týkať nie vybraných škôl, ale všetkých škôl tak, aby naozaj školy to zvládli a aby sa deti mohli vrátiť do škôl.“

 • Faktické poznámky. Pani prezidentka už vo svojich úvodných slovách do problematiky hľadania riešení epidémie HRUBO KLAME a to hneď vo viacerých kľúčových tvrdeniach:
 • 1.) „deti už 7 mesiacov, alebo vyše 7 mesiacov neboli v škole“… Pravda je taká, že
  –> študenti SŠ neboli fyzicky v škole od 12.okt.2020 do začiatku zimných prázdnin 18.dec.2020, čo sú 2 mesiace a 1 týždeň, avšak množstvo SŠ ponúka študentom veľmi kvalitný systém dištančnej formy vzdelávania, viem o čom hovorím, lebo moja dcéra aj najstarší syn sú toho účastní
  –> žiakom 2.stupňa ZŠ zavrel triedy hlavný hygienik s účinnosťou až od 26.okt.2020 dodnes je tomu teda 8 týždňov, čo sú zatvorené a v čase, keď si pani prezidentka vylievala svoje srdiečko v rádiu EXPRES tomu bolo presne 6 týždňov, čiža ak mala práve toto pani prezidentka na mysli, potom do poznámok, z ktorých v relácii často čítala, mali jej radcovia napísať: „deti už 6 týždňov, alebo presnejšie teda 6týždňov a 1 deň neboli v škole“.
  –> žiaci 1. stupňa sa v tomto školskom roku u nás vyučujú prezenčnou formou od 1.sep. až dodnes bez jediného týždňa „pandemických krajín“, čo sa okrem Slovenska nepodarilo dosiahnuť ani tretine krajín EÚ, takže manipulatívnym klamstvom je aj ďalší výrok pani prezidentky
 • 2.) „My sme naozaj na chvoste toho zoznamu krajín, ktoré pristupuje k vzdelaniu týmto spôsobom…“
  –> Akom chvoste krajín? Akého zoznamu? Akým spôsobom? Kto vám to v paláci radí sa na verejnosti blamovať takýmto bezprecedentným spôsobom??? Veď takéto pikošky z úst hlavy štátu sme nepočúvali ani za čias pána prezidenta Gašparoviča.
  –> Ešte raz pani prezidentka: Slovensko patrí do menej ako tretiny krajín EÚ, ktoré 1.stupeň ZŠ ani MŠ v školskom roku žké 2020/21 zatiaľ nijako neobmedzili! Tak z ktorej časti teľa podľa vás vyrastá ten chvost, keď SR je podľa vás na chvoste?
 • 3.) „Takže bude veľmi dobré ak sa nájde jednotný postup, ktorý sa bude týkať nie vybraných škôl, ale všetkých škôl tak… aby sa deti mohli vrátiť do škôl.“
  –> Práve v ten deň, keď toto pani prezidentka vypustila do éteru, bol už schválený a v praxi aj realizovaný jednotný postup, podľa ktorého sa deti 2.stupňa ZŠ mohli vrátiť a niektoré už aj vrátili do škôl. A ten jednotný postup sa netýkal vybraných škôl, ako v rádiu nesprávne zo svojich poznámok prečítala pani prezidentka, ale ten postup je rovnaký pre všetky školy, u ktorých sa zriaďovateľ rozhodol príp. ešte len rozhodne podľa toho postupu postupovať. O epidemiologickej správnosti toho postupu nerozhoduje pani prezidentka ani nešťastný pán minister Grohling, ktorému takýto postup otvárania 2.stupňa ofrflala veľká časť riaditeľov škôl a preto sa všemožne snažil vymýšľať, ako by sa ten postup dal obísť. O tom postupe rozhodla pandemická komisia a Ústredný krízový štáb. Konkrétnejšie odborníci, ktorých práve pani prezidentka používa ako zaklínadlo… Keby sa pani prezidentka radila nielen s M.Leškom a PSpol., ale aj so svojím obľúbeným lekárom odborníkom (členom ÚKŠ), nemusela by sa takto verejne blamovať…
  –> 1.dec. MUDr. Peter Visolajský: Dnes odoznelo v médiách, že ÚKŠ neschválil plán na otváranie škôl. Pravda je však trochu iná. Všetci členovia ÚKŠ si prajú čo najskorší návrat detí do škôl. Otázka teda ani na ÚKŠ neznela ČI OTVÁRAŤ, ale znela AKO OTVÁRAŤ školy. Treba povedať, že ÚKŠ sa k schvaľovaniu ministrom predloženého plánu na otvorenie škôl ani nedostal, pretože nebola vyriešená zákl.podmienka pre otvorenie škôl v tejto zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii, a to – nebolo vyriešené pravidelné testovanie žiakov. Preto po niekoľkohodinovej debate dal ÚKŠ Ministerstvu školstva v spolupráci s ostatnými ministerstvami a legislatívcami znova za úlohu pripraviť plán a logistiku pravidelného testovania na školách. Ak hovoríme , že vzdelanie detí musí byť prioritou pre spoločnost, tak sa to týka každého jedného z nás a hlavne rodičov týchto detí. Veľmi sa prihováram všetkým rodičom, aby sa nebáli dať svoje dieťa na vyšetrenie – výter jemným tampónom z nosohltana. Ja sám ako rodič sa veľmi poteším, že tak málo – výter z nosohltana našej dcéry, jej konečne umožní bezpečný návrat do školy. Toto antigénové testovanie by sa pritom týkalo len detí od 11 rokov. Zvykli sme si, že ak sa vyskytne v triede žltačka, nenájde sa rodič, ktorý by sa bál následného zaočkovania svojho dieťaťa z takejto triedy, len aby ho ochránil. Nie som člen vlády, len hovorím, čo dnes bolo na ÚKŠ a aby sa rodičia nebáli dať testovať svoje deti.“
  –>
  Až vtedy sa začal angažovať vo veci p.premiér, aby ukázal, ako sa zadanie ÚKŠ, 3 týždne staré, ktoré vzniklo na požiadavku odborníkov, realizovať dá, aby si na Ministerstve školstva uvedomili, že i ťažké úlohy v ťažkých časoch sa dajú plniť i obchádzať, ale že to nie je jedno a to isté.
 • 4.) Všimla si pani prezidentka, že celá táto jej rozprávka o školách, z jej strany nekoncepčne a nekompetentne vytiahnutá 7.dec. v rádiu EXPRES, že celý tento jej vklad do problematiky bol príkrom rozpore s apelom „ZNIŽUJME MOBILITU“? Apelom, ktorý 27.okt. ona sama tlmočila vláde a ÚKŠ od tzv.“slovenských vedcov“ a odborníkov MUDr.Visolajského a prof.Krčméryho? Všimla si pani prezidentka resp. zbor jej radcov, že za 1.decembrový týždeň sa zhoršil trend v denných počtoch nakazených ale aj v počte hospitalizácií? Že situácia v nemocniciach už dlhšie nie je stabilizovaná? 
 • 5.) Zvyšných 27 minút vystúpenia p.prezidentky v najpočúvanejšej talkshow zosumarizoval pre Aktuality.sk Milan Kňažko: „Všetci na svete riešia COVID, iba my riešime premiéra, povedala vyčítavo pani prezidentka. V tej istej chvíli, v rozpore s vlastnou výčitkou, začala riešiť premiéra. Naliehavo vyzvala k upokojeniu situácie a súčasne verejne vyzvala premiéra, aby už nebol na čele boja proti pandémii. Touto verejnou výzvou na výmenu premiéra, však výrazne prispela ku konfliktnosti problému. Okrem toho vysoký ústavný činiteľ má opatrne zvažovať verejné vyjadrenia v zmysle rešpektovania ústavného rámca, ktorý vymedzuje jej kompetencie, najmä ak takýto rešpekt oprávnene vyžaduje od iných… My, ktorí sme vás volili, máme právo žiadať, aby ste s touto reality šou prestali. Veď už nastala zásadná zmena a žijeme v ére slušnej politiky, ktorú ste nám sľúbili. Som tomu rád, rešpektujem to a je to tiež dôvod, prečo Vám nemôžem povedať DRŽTE UŽ KONEČNE HUBU…”

… Akousi nevysvetliteľnou záhadou ubehlo iba 48 hodín od tohto dojímavého pamätného vystúpenia p.prezidentky 7.dec. v rádiu a razom túto agendu „otvárania 2.stupňa ZŠ bez podmienky negatív.testu“ akosi naveky opustila. Žeby p.prezidentka precitla do reality?

9.dec. minister zdravotníctva Marek Krajčí:
„Na Slovensku sa včera urobilo viac ako 58-tisíc testov, ale viac ako 5600 z nich bolo pozitívne testovaných občanov. Toto sú čísla, ktoré sú naozaj veľmi vážne a hovoria o tom, že epid.situácia na Slovensku sa v uplynulých dňoch výrazne zhoršuje a žiaľ, bude sa zhoršovať aj v ďalších dňoch, to je neodvrátiteľná prognóza. Za tejto situácie nám v nemocniciach postupne už pribúdajú noví pacienti s ochorením COVID-19… Situácia, čo sa týka personálu taktiež nie je dobrá. Viac ako 2200 zdravotníkov je dnes na PN-kách s ochorením COVID-19. Za tejto situácie by som chcel opäť vyzvať všetkých občanov, aby sme dodržiavali opatrenia, ktoré sme tu mali aj doteraz nastavené. R-O-R… Ja viem, že toto opakujeme stále dokola, ale toto sú opatrenia, ktoré keby sme vedeli pri všetkých našich činnostiach dodržať, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by sme potlačili reprodukčné číslo vírusu pod 1 a postupne by sme ho začali eliminovať z našej populácie. A potom samozrejme, pokiaľ toto nedodržujeme a pri nejakých činnostiach dávame rúška dole a zároveň sme s ľuďmi v úzkom kontakte, tak to sú tie momenty, kedy sa môžeme nakaziť. Žiaľ, medzi nami je množstvo ľudí, ktorí sú unavení z opatrení, nerešpektujú ich a rúška si skladajú dole dokonca aj v uzavretých priestoroch, áno a presne takýmto spôsobom sa nám šíri toto ochorenie. Takisto chcem z tohto miesta veľmi pekne poďakovať všetkým zdravotníkom, ktorí zažívajú zaťažkávaciu skúšku a prognóza ani do ďalších dní nie je pre nich určite priaznivá. Budeme vás veľmi potrebovať aj každý jeden najbližší deň… Takisto chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa starajú v domovoch sociálnej starostlivosti o seniorov za to, že dodržujú všetky prísne protiepidemické opatrenia. Chcem veľmi pekne poďakovať, že ochraňujú svojich klientov pred touto nákazou, práve pre nich až život ohrozujúcou. Za tejto situácie ešte raz chcem všetkých veľmi pekne poprosiť, dodržujme opatrenia. Pokiaľ vidíme, že opatrenia sa nedodržujú, prosím, nepripájajme sa k takýmto ľuďom, nenechajme sa strhnúť tými, ktorí sú znechutení a majú tendenciu búriť sa. Za toto ochorenie nikto z nás nemôže, ale je to fakt, je to realita, že je medzi nami a musíme s ním ako spoločnosť vysporiadať. Musíme urobiť všetko preto, aby sme to zvládli, aby nám neskolaboval náš zdravotný systém, aby každý z nás, aj tí ktorí ochorenie COVID-19 nebudú mať, mohli dostať adekvátnu zdravotnú starostlivosť a tieto vianočné sviatky budú zaťažkávajúcou skúškou pre všetky naše nemocnice. Je to, žiaľ, tak.“

15.dec. si pani prezidentka dala do paláca zavolať opäť tých istých tzv.“slovenských vedcov“, opäť v doprovode MUDr.Visolajského (prof.Krčméry sa tentokrát už nedostavil), aby sa s nimi poradila a následne s neskrývaným pátosom pred kamerami odrecitovala…
Pani prezidentka Zuzana Čaputová: „Opakované slová vďačnosti na adresu zdravotníkov nikdy nevyvážia veľkosť obety, ktorú každodenne prinášajú. Preto na zastavenie šírenia vírusu dnes nemôže stačiť, ak sa obozretne alebo zodpovedne bude správať iba časť našej spoločnosti. A už vôbec na to nemôže stačiť len snaha vlády prijímať opatrenia. Obraciam sa preto na všetky politické strany, vrátane tých opozičných. Pretože odmietanie opatrení alebo vyvolávanie občianskej neposlušnosti DNES nie je krokom voči vláde, ale je to krok voči lekárom, sestričkám a rodinám infikovaných, ktorých vianočné sviatky tak budú plné stresu, strachu a bolesti. Je preto v najvyššom spoločenskom záujme rozširovať rady zodpovedných a utlmiť NA ČAS všetky politické spory. Považujem to nielen za prejav zodpovednosti, ale predovšetkým za prejav solidarity s tými, ktorí trpia v nemocniciach a samozrejme s tými, ktorí bojujú o ich životy. Všetko ostatné je DNES UŽ malichernosťNeorganizujme DNES žiadne firemné večierky ani rodinné oslavy. Zvážme, či je každý pobyt v preplnených priestoroch naozaj nevyhnutný…“

Poznámka na záver:
Vážená pani prezidentka,
keď ste 16.nov.2020 v slávnostnom príhovore bilancovali 31 rokov od nežnej revolúcie, vtedy nemocnice plné neboli? Epidémia do včera neexistovala a nemocnice sú plné až od DNES, keď ste sa konečne odhodlali vyzvať Fica s Pellegrinim i Sulíkom k rešpektovaniu opatrení na spomalenie šírenia vírusu? Alebo ste celé tie dlhé týždne predtým iba nechtiac, hoc opakovane zas a znova zabúdali na slová piesne, ktorú spievalo spolu celé Slovensko na námestiach, v gitarovom doprovode p.Ivana Hoffmana?
„Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len.
Sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň…“

Možno tento môj príspevok do verejnej diskusie označíte za tzv.“osobný útok“, možno poviete, že som zbytočne tzv.“neslušná“ voči hlave štátu, či nebodaj „vulgárna“. Možno to budete považovať za ďalší znak tzv.“zhoršujúcej sa politickej kultúry“. Ja osobne slovenskú politickú scénu vnímam veľmi intenzívne približne od 19.nov.1989 až dodnes a pre mňa osobne je alfou a omegou politickej kultúry a slušnosti úcta k pravde a k faktom. Odkedy ste vy ako hlava štátu zanechali ďaleko za chrbtom úctu k pravde a k faktom, stali ste sa pre mňa osobne NESLUŠNOU političkou, akýmsi skrytým talizmanom ZHORŠUJÚCEJ SA POLITICKEJ KULTÚRY.

. . .

. . .

Prof. Krčméry vyzýva protestujúcich

Prečítajte si celé znenie výzvy skutočného odborníka na epidémie adresovanej protestuchtivým spoluobčanom 24 hodín pred začiatkom…  [Pokrač.článku]

Dr.Michael Mina z Harvardskej Univerzity v N.Y.Times

29.aug.2020 N.Y.Times: Máte PCR-test pozitívny? No možno by ste ho mať nemali…
Zvyčajné diagnostické testy môžu byť jednoducho príliš citlivé a zároveň príliš pomalé na to, aby zabránili šíreniu vírusu.
Niektorí z popredných odborníkov na verejné zdravie v krajine vyjadrujú vážne znepokojenie nad nekonečnou debatou o PCR-testovaní v USA: Štandardné PCR-testy diagnostikujú obrovské množstvo ľudí, ktorí môžu byť nositeľmi relatívne nevýznamného množstva vírusu. Väčšina z týchto ľudí pravdepodobne nebude nákazlivá a ich identifikácia ako pozitívnych prispieva k upchávaniu systému stopovania kontaktov, (tzv.“contact tracing“), ktoré bráni včasnému nájdeniu tých, ktorí naopak nákazlivými naozaj sú. Vedci však tvrdia, že riešením nie je testovať menej alebo zrušiť testovanie ľudí bez príznakov, ako to nedávno navrhlo americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Namiesto toho najnovšie vedecké poznatky a dáta podčiarkujú potrebu rozsiahlejšieho využívania rýchlych antigénových testov, a to napriek ich nižšej citlivosti/senzitivite…  [Pokrač.článku]

Generácia rodičov Štúra, Hurbana či M.M.Hodžu, hlavných protagonistov revolučných, tzv.“meruôsmych“ rokov, by nám vedeli rozprávať aj o úplne inom povstaní. Povstaní roľníkov, na ktoré dnes učebnice slovenského dejepisu nie sú veľmi hrdé. V r.1831 bojovali štátne úrady so šírením neviditeľnej „hnusoby“ na východe Horného Uhorska. Pôvodcom…  [Pokrač.článku]

Gašpar Pellegrini bol vraj v 1. línii : )

Pár hodín po zadržaní T.Gašpara sebavedomo vyhlásil Peter Pellegrini: „Čo môžem povedať a pripomenúť, je, že ako zastupujúci minister vnútra som to bol práve ja, ktorý sa v r.2018 dohodol s policajným prezidentom Gašparom, že opustí svoju funkciu a uvoľní stoličku pre niekoho iného, to je všetko, čo k tomu môžem povedať…“ Ako to však bolo naozaj?…  [Pokrač.článku]

Čaputová lobuje za štátny biznis pre svojich poradcov

Koronavírus priniesol na jar do európskych ekonomík úplne nový typ priemyslu. Pre zjednodušenie ho nazvime PCR-biznis. Ide o výrobcov testovacích sád, tzv.“kitov“ a v neposlednom rade aj o laboratóriá, ktoré pracujú (v posledných týždňoch vo dne v noci) na vyhodnocovaní prítomnosti RNA koronavírusu vo vzorke z nosohltanu budúcich pacientov. Iba v slovenských…  [Pokrač.článku]

Pellegrini a iní superšíritelia vírusu či virálnych bludov na internete

Všetko sa to začalo vo februári. Na začiatku nekontrolovaného šírenia pandémie koronavírusu v západnej Európe bol zápas Ligy Majstrov. 19.feb.2020 taliansky tím Atalanta Bergamo hostil španielsky FC Valencia na 80-tisícovom štadióne San Siro v Miláne. Práve tento zápas bol dôvodom, prečo sa vírus za krátky čas tak výrazne rozšíril. Dodatočne epidemiológovia nazvali ten zápas „Game Zero“. Pretože sa hral iba pár dní predtým, ako talianske úrady potvrdili prvé prípady ochorenia COVID-19. Primár pľúcneho oddelenia nemocnice v Bergame opisoval tento zápas ako „biologickú bombu“. Bolo tam na tribúne aj približne 2500 fanúšikov z Valencie a v polke marca FC Valencia oficiálne ohlásil, že až 9 hráčov a členov realizačného tímu má potvrdený koronavírus. Novinár, ktorý sedel na tribúne a písal článok o zápase, sa stal historicky iba 2.potvrdeným prípadom koronavírusu v meste Bergamo. Iba o 5 týždňov neskôr bolo v Bergame už tisíc obetí koronavírusu a bolo jasné, že to je ďaleko najviac zasiahnutá talianska provincia počas 1.vlny koronavírusu v EÚ. V tom istom čase však už aj mesto Valencia malo 2600 potvrdených prípadov.…  [Pokrač.článku]

Drucker a Pellegrini spolu za Pentu?

29.04.2023

Kamaráti sa opäť spolčili. T.Drucker/Penťák, ide do Hlasu. Aspoň sa Pellegrini vyfarbuje, za koho kope a vidíme ako pracuje finanč.skupina. Dávajú si ľudí do viacerých strán a poisťujú tak svoj vplyv po voľbách. Keď riadil Drucker Slovenskú poštu, strážila ju Bödörova SBS Bonul. Na poštu si ho vybral Ján Počiatek/Smer. Pre poisťovňu Penty robil na jej zlučovaní s [...]

Totalita! TransĽudia=Nadľudia?

25.03.2023

Nie tak dávno, väčšina ľudí v tejto krajine musela celkom ťažko pracovať, ak chceli jesť. Na poli, na lúke, v záhrade, v maštali, zasiať, okopávať, zbierať, pokosiť, uskladniť. Po celý rok. Lebo aj v zime bolo treba zamiesiť cesto na chlieb, vymútiť maslo, obrať sliepku či zajaca, nachovať zvieratá, prať bez práčky atď. Nebol čas na hlúposti. Bolo treba prežiť. [...]

Matovič nás utopil v dlhoch?

18.02.2023

Ide to so Slovenskom dolu vodou? O čo sa pokúša Boris? Stav verej.financií Slovenska aktuálne vysoko pozitívne hodnotia nezávislé medzin.ratingové agentúry. Riziko vidia v návrate Ficaaspol! Aktuálne: 1.Standard and Poor’s: A+, negatívny výhľad 2.Fitch Ratings: A, negatívny výhľad 3.Moody’s: A2, negatívny výhľad Vysoký rating znamená, že investori krajine dôverujú, [...]

karabach

Do Arménska dorazila prvá skupina presídlencov z Karabachu

25.09.2023 08:05

Azerbajdžanské úrady popierajú tvrdenia, že plánujú v regióne vykonávať etnické čistky.

pellegrini, fico, šimečka

Exkluzívna anketa: Vyše 42-tisíc čitateľov Pravdy prezradilo, koho budú voliť. Takto by podľa nich vyzeral nový parlament

25.09.2023 06:00

Prvá trojka ostáva istá - Smer, PS a Hlas. Do parlamentu by sa podľa našich čitateľov dostali aj Demokrati. Naopak, mimo neho skončili KDH, OĽaNO, Sme rodina aj Republika.

virtuálna asistentka, IDA, sociálna služba, seniorka, Prievidza

Seniorka hovorí o bezmocnosti po páde v špajzi. K osamelým ľuďom posielajú virtuálne asistentky

25.09.2023 06:00

Vysilená sa Anežka (86) nedokázala ničoho zachytiť, na pomoc čakala tri hodiny. Teraz má v dome neinštalované zariadenie, ktoré jej blízkych upozorní na rizikovú situáciu.

Justin Trudeau, Volodymyr Zelenskyj, Kanada

ONLINE: Zelenskyj sľúbil v USA, že dobyje Bachmut. Budanov tvrdí, že tam pochovajú ruskú armádu

25.09.2023 05:30, aktualizované: 07:44

Bachmut bude opäť náš, prisľúbil Zelenskyj v USA. Šéf rozviedky Budanov tvrdí, že k Bachmutu poslali Rusi na smrť 15-tisícovú 25. armádu.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 207
Celková čítanosť: 2761201x
Priemerná čítanosť článkov: 13339x

Autor blogu