Založ si blog

Čaputová je chodiaca reklama, porušuje ústavný zákon?

17.feb.2021 o 17:20 pani prezidentka Zuzana Čaputová na FB:
„So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou sa zhoršuje aj sociálna situácia mnohých rodín. Informujú o tom charitatívne organizácie z rôznych častí Slovenska, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. O pomoc žiadajú nielen organizácie, ale aj samotné rodiny, ktoré v dôsledku karantény či straty zamestnania nemajú finančné prostriedky ani na základné potraviny.
Vzhľadom na naliehavosť problému som oslovila zástupcov potravinových reťazcov Billa, DM, Kaufland, Lidl, METRO, Terno a Tesco…“

Pani prezidentka, donedávna ešte právnička a advokátka, by si mohla uvedomovať, že porušila Článok 4 ods.(2) písm.(f) Ústavného zákona č.357/2004, podľa ktorého „nesmie používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku na reklamu.“

 • Ústavný zákon č.357/2004 Z.z.
  …o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  Článok 4 odsek (2):
  Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie
 • a) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie,
 • b) žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 • c) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk so
  1. štátom, 2. obcou, 3. vyšším územným celkom, 4. štát.podnikom, štátnym fondom alebo inou právnickou osobou zriadenou štátom, 5. rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou, 6. rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou vyšším územným celkom alebo 7. inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku,
 • d) nadobúdať majetok od štátu inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe; to sa vzťahuje aj na blízke osoby verejného funkcionára,
 • e) uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedením,
 • f) používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu,
 • g) používať symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech.

Odhadovaný zásah tohoto marketingového nástroja: Rádovo 200-tisíc potenciálnych zákazníkov, resp. zákazníčok s plným nákupným vozíkom.

. . .

Čaputová lobuje za štátny biznis pre svojich „poradcov“

Koronavírus priniesol na jar do európskych ekonomík úplne nový typ priemyslu. Pre zjednodušenie ho nazvime PCR-biznis. Ide o výrobcov testovacích sád, tzv.“kitov“ a v neposlednom rade aj o laboratóriá, ktoré pracujú (v posledných týždňoch vo dne v noci) na vyhodnocovaní prítomnosti RNA koronavírusu vo vzorke z nosohltanu budúcich pacientov. Na Slovensku už dnes dosahuje toto nové priemyselné odvetvie celkové obraty vo výške rádovo 20 miliónov eur mesačne. Je preto úplne prirodzené, že sa v každej krajine EÚ nájdu ľudia, ktorí sa naplno venujú PCR-lobingu. Ľudia, ktorí budú „v mene vedy“ tvrdiť, že kľúčovým riešením na premnožený vírus… [Pokrač.článku]
p.Prezidentka Zuzana Čaputová: „To, čo považujú všetci vedci za potrebné je dostupnosť testovania. Ľudia sa chcú testovať…Dostupnosť testovania. Aby naozaj bola možnosť testovať sa zadarmo pre čo najširšiu skupinu ľudí v čo najkratšom možnom čase v budúcnosti, zníženie mobility už spomínané, trasovanie kontaktov, vyvodzovanie zodpovednosti alebo teda kontrola dodržiavania opatrení.“
Hlucháňová (Denník Pravda): „Vy ste ma trošku predbehli s tým PCR-testovaním, od akého času podľa Vás, ako presne by mala vláda zorganizovať tú bezplatnosť pre občanov.“
p.Prezidentka Zuzana Čaputová: „Takže bezplatné PCR-testy, ja si myslím, že to je vec rozhodnutia alebo politického rozhodnutia, kam investovať zdroje, či už ľudské alebo finančné, vieme všetci, že PCR-testy a odborníci ma môžu doplniť, že PCR-testy sú samozrejme presnejšie a zachytávajú ten výskyt v ďaleko širšom časovom pásme, to okno je ďaleko širšie ako pri antigénových testoch, preto si myslím že dostupnosť, je to vec rozhodnutia investovania finančných prostriedkov práve do toho, aby sme mali dostatočný počet odberových miest napr. aj mobilnou formou, aby takéto testovanie bolo pre príznakových ľudí dostupné.“

 • Faktická poznámka premiéra Igora Matoviča: „My musíme naďalej dávať PCR-testy zadarmo len medicínsky indikovaným, lebo ak to dáme zadarmo komukoľvek, bude nám 100-tisíc ľudí stáť v radoch pred odbernými miestami a 80% z nich nebudeme mať ako na Slovensku vyhodnotiť. A tí z nich, ktorí to najviac potrebujú sa k výsledku ani nedostanú.“

28.okt.2020 na tlačovej konferencii:
Minister zdravotníctva Marek Krajčí: „Úprimne nerozumiem tomu, prečo niektorí potrebujú spochybňovať antigénové testy, ktoré aj podľa čerstvej štúdie Fakult.Nemocnice Motol v Prahe vykazujú vysokú schopnosť identifikovať práve vysoko infekčných ľudí…“
Premiér Igor Matovič: „Ja tomu rozumiem, niekedy sa treba aj pozrieť, kto na pódiu stojí a kto rozpráva a aké má záujmy ešte popri tom.“ . . .

Rada pani prezidentke: Mlčať je zlato, keď už to striebro stratilo hodnotu

27.okt.2020 si pani prezidentka pozvala do paláca tzv.“slovenských vedcov“ a aby to nevyzeralo podozrivo, prizvala si k nim aj prof.Krčméryho a MUDr.Petra Visolajského. Po porade s nimi odrecitovala do TV kamier stručný prejav, v závere ktorého odznelo: „Na záver by som si dovolila citovať jedného z tu prítomných vedcov, ktorý povedal: Najdôležitejším opatrením na vyriešenie krízy je dôvera ľudí. Preto považujem za veľmi dôležité vrámci budovania dôvery a udržania si dôvery v týchto veľmi ťažkých chvíľach, aby sme počúvali hlas vedcov, aby sme počúvali hlas odborníkov, lekárov, pretože ho považujem za maximálne relevantný a významný v tomto čase. Preto som si dovolila pozvať vedcov na túto tlačovú konferenciu a týmto spôsobom im dať priestor a poďakovať sa im za ich čas a vklad do tejto témy. Ďakujem veľmi pekne.“
… Aby vzápätí p.prezidentka nechala tam pred nastúpenými novinármi virológa Borisa Klempu akúkoľvek dôveru občanov v opatrenia vlády pošliapať tým, že vypustil do éteru ten najväčší a do pár hodín na vlnách slovenského internetu i najvplyvnejší HOAX o antigénových testoch
Boris Klempa: „Ja by som rád zdôraznil tú chybu, ktorá sa často opakuje a síce, že výsledok antigénového testu je dávaný do súvislosti s infekčnosťou. Toto z princípu toho testu samo o sebe nedáva žiadnu indíciu k tomu, či je tento pacient infekčný alebo nie. Z tohoto pohľadu považujem za veľmi nešťastné vyjadrenia o tom, že negatívny test hovorí o tom, že človek nie je infekčný a takisto nešťastné sú aj vyjadrenia o tom, že týmto testom vychytávame vysoko infekčných ľudí.“

 • –> Tento HOAX bol však vyslovený v priamom rozpore s výsledkami vedeckého výskumu na Harvardskej Univerzite (Dr.Michael MINA) ako aj na Univerzite Charité Berlin (prof.Dr.Christian DROSTEN)…
 • 29.aug. TheNewYorkTimes:
  –> Dr.Michael Mina: Vysoko citlivé PCR-testy sa javili ako najlepšia možnosť stopovania šírenia koronavírusu v začiatkoch pandémie (tzv. contact tracing). Ale vzhľadom na príliš veľké množstvo vyskakujúcich ohnísk v 2.vlne, sú podľa Dr.Michaela Minu dnes už potrebné iné testy na koronavírus. Také, ktoré sú rýchle, lacné a dostupné v dostatočnom množstve na to, aby sa často mohol testovať ktokoľvek, kto to potrebuje – a to aj za cenu nižšej citlivosti testu. Možno to nezachytí každého jedného nositeľa koronavírusu zo všetkých otestovaných ľudí, ale určite to zachytí aj tých najinfekčnejších ľudí, vrátane množstva superšíriteľov vírusuUž len toto samo o sebe by postačilo, aby sa časom epidémia potlačila prakticky na nulu.“
 • ABCnews:
  –> Prof.Christian Drosten, nemecký prominentný virológ, ktorý ako jeden z prvých na svete vyvinul PCR-test pre COVID-19, tvrdí, že antigénová metóda testovania má dôležité využitia, ak sa budú mať na zreteli jej limity: „Zatiaľ iba PCR-testy dokážu takmer s istotou určiť, či je niekto koronavírusom infikovaný, no antigénové testy však dokážu určiť, či je osoba infekčná — a teda či je potenciálnym rizikom, zdrojom nákazy, pre ostatných.“
 • … Borisa Klempu s pani prezidentkou (žiaľ až) dodatočne, s odstupom pár týždňov, za to vykarhal nakoniec i…
  –> 24.nov. Robert Mistrík:
  Jeden z najlepších svetových expertov na verejné zdravotníctvo, Dr.Michael Mina z Harvardskej univerzity vysvetlil, ako dôležité sú antigénové rýchlotesty v boji s pandémiou, pričom vôbec nie je podstatné zachytenie každého infikovaného jedinca, ale identifikovanie čo možno najväčšieho počtu prenášačov ochorenia COVID19. Precízne a logicky objasnil, prečo a v akých situáciách sú antigénové testy dokonca lepšie ako PCR-testy, a že antigénové testy v podstate ľudí šíriacich vírus zachytia rovnako dobre ako PCR-testyNašej domácej verejnej debate v posledných týždňoch dominovala neuveriteľná neznalosť problematiky, z médií sa na nás valili nekonečné nezmysly o PCR a antigénových testoch a skutočne relevantné fakty sa stratili v mori hysterického dokazovania si vlastnej pravdy… Žiaľ debatu deformovali aj nerozvážne a nekvalifikované vyjadrenia časti našej odbornej komunity a na Slovensku sa ukázala absencia odborníkov formátu profesora Christiana Drostena z Charité, alebo Dr. Michala Minu z Harvardu, ktorí by bez emócií, nezaujato a bez postranných záujmov dokázali tak verejnosti ako aj politikom fundovane objasniť zložitú problematiku šírenia vírusu.“


Ak boli očkované, nie je ich škoda

11.04.2024

Igor Matovič dal status o pohrebe dievčat z Ľubovne a troll bez tváre mu napísal, že ak boli očkované, nie je ich škoda. Hnus. Ale troll menom Chodiaca katastrofa píše s účelom postupne, plíživo v ľuďoch stierať hranice, aby v nich zahlušili citlivosť na informácie, fakty, dobro. Vlastnosti ako ľudskosť, súcit v ľuďoch potierať a vnášať nenávisť, agresiu. Človek, [...]

O Dankovi píše arogantný Bárdy, Matoviča zamlčal

26.02.2024

Šéfredaktor Aktualít sa dnes pustil do Andreja Danka a SNS. Peter Bárdy však všetky fakty čerpal z investigatívnej práce I.Matoviča, ktorému sa nielen, že nepoďakoval za to, že robí za nich náročnú prácu, ale on Igora v celom článku ani len nespomenul. Je Peter Bárdy plagiátor? Posúďte sami: P.Bárdy píše: „Veď kto vie v noci zbúrať semafor, nezavolať [...]

Matovič zjednotil PS+Smer +novinárov cez Šimkovičovú

22.02.2024

Fico aspol radi dávajú Matoviča a jeho hnutie do jednej kopy s progresívcami, s prezidentkou. A všetky liberálne médiá podľa nich vraj píšu v jeho prospech. Už 3roky sa deje presný opak. V Aktuality, SME, DenníkN takmer denne Matoviča doslova šikanovali. A stále to pokračuje. Komentáre v Aktualitách, okrem šéfredaktora Bardyho, pravidelne venuje Matovičovi ešte [...]

palestína

Nórsko sa pridá k Írsku a Španielsku a uzná Palestínu ako štát, Izrael poslal „ostrý odkaz“

22.05.2024 09:36

Izrael v reakcii nariadil okamžité stiahnutie svojich veľvyslancov z Nórska aj Írska na konzultácie do Jeruzalema.

20200716 rtvs 003714948

Poslanci otvorili rokovací deň diskusiou o návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase

22.05.2024 09:29

Zmeny do parlamentu predložilo ministerstvo kultúry.

Fico postrelenie prevoz

Pre úniky zo zdravotnej dokumentácie Fica je vedené trestné stíhanie

22.05.2024 09:09

Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.

Zbraň, pištoľ, náboj, vražda, výstrel

Prešov v pozore: Po hádke sa strieľalo v jednom z podnikov

22.05.2024 08:58

Ozbrojený muž sa dal na útek a pokúsil sa schovať v kríkoch neďaleko baru.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 2841664x
Priemerná čítanosť článkov: 13217x

Autor blogu