Založ si blog

Čaputová má v znení Ústavy hokej. Bez mantinelov

3.mar.2021 (v 1.deň koaličnej krízy) mohla pani prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásiť:
„Nemôžeme si dnes dovoliť, aby postupne odchádzali najlepší ministri, na ktorých práci vláda stojí, aby sa nespôsobilosť prijímať väčšinové rozhodnutia preniesla na pôdu NRSR, aby ten prerušil svoju pravidelnú schôdzu, lebo nedokáže zabezpečiť plynulé prijímanie, ani len vládnych návrhov zákonov… To by bolo neprijateľné v krízovej situácii, akú sme už desaťročia nezažili. Nemôžeme si dovoliť 3-4 týždne koaličných vyjednávaní a rokovaní a to všetko pred kulisami preplnených nemocníc, vyčerpaných zdravotníkov a ľudí zápasiacich o život, zdravie a vlastnú dôstojnosť. To by bolo nebezpečné a neohľaduplné. Každým dňom trvania takejto koaličnej krízy by dávali politické elity ľuďom krutý odkaz odtrhnutosti od ich reálnych životov. Vláda nie je eseročka, v ktorej si podielnici dohadujú svoje ďalšie fungovanie podľa osobných záujmov. Vláda je orgán verejnej moci, ktorý má vykonávať službu ľuďom. Vláda a jej funkčnosť je verejným záujmom. Preto dnes aj verejne hovorím, čo som už včera všetkým koaličným partnerom písala a následne dnes v paláci povedala medzi štyrmi očami – je nevyhnutné, aby sa dnes vláda aj jednotliví politici koaličných strán venovali občanom a nie samým sebe. Postavenie a pozícia žiadneho človeka nie je a nesmie byť dôležitejšia ako záujem krajiny a jej občanov, ako ich zdravie a životy.“

3.mar.2021 mohla a mala pani prezidentka Z.Čaputová presne toto nielen vyhlásiť, ale najmä tesne predtým pri osobnom stretnutí v Prezidentskom paláci dohovoriť členom delegácie v zložení R.Sulík, I.Korčok, B.Gröhling, J.Šeliga, V.Remišová, M.Kolíková… Dohovoriť im všetkým vrátane premiéra, aby svoje osobné spory odložili nabok na pár týždňov dovtedy, pokiaľ nebude počet pacientov v nemocniciach definitívne stabilizovaný a nemocnice začnú opäť poskytovať aj odkladnú zdravotnú starostlivosť. Avšak 3.mar.2021 sme od pani prezidentky nič také nepočuli.
Ona to síce nakoniec všetko predsa len zo seba vymačkla, ale až o 3 týždne neskôr! Pol hodinu po tom, ako demisiu podali aj jej obľúbení ministri R.Sulík a M.Kolíková, ktorí celý tento cirkus na návšteve v Paláci spustili. Spomeňme si, že práve minister Korčok zorganizoval 2.mar. na ministerstve zahr.vecí absurdnú tlačovku, kde vakcínu SputnikV označil za „nástroj hybridnej vojny“ a kde klamal novinárov, že on ako minister zahr.vecí nevedel v predstihu o „vojenskom prelete do Moskvy“

3.mar.2021 sa však pani prezidentka rozhodla vypustiť z fľašky úplne iného Gina:
„Ako iste viete, už dlhšie komunikujem potrebu zmeny štýlu vládnutia a sebareflexie vlády. Dnes SME požiadali o stretnutie 2 koaličné strany, informovali o tom ako aj oni intenzívne vnímajú potrebu zmien a spôsoby, ako je možné ju dosiahnuť. Pozitívne ma prekvapila miera zhody medzi týmito 2 koaličnými partnermi. Ako všetci vieme, rokovania v koalícii budú a pokračovať a veľmi si želám, aby takáto miera zhody o potrebných zmenách bola medzi všetkými 4 koaličnými partnermi. Ďakujem.“

Ešte v tých istých dňoch to pre portál Postoj.sk triezvo zhodnotil
M.Kňažko: „Nezmyselné sú návštevy lídrov dvoch koaličných strán u prezidentky súčasne s tvrdením, že sa chcú s ostatnými stranami dohodnúť. Veľmi dobre vedia, že prezidentka môže do tejto hry vstúpiť až vo chvíli, keď príde k zásadným nezhodám a súčasná koalícia stratí väčšinu v NRSR. Vytvára to dojem, že snahu o dohodu iba predstierajú, ale v skutočnosti sú dohodnutí hlavne na tom, že na žiadnu dohodu nepristúpia…“
. . .

Ak R.Sulík ukazuje spolu s médiami a pani prezidentkou na Igora Matoviča prstom, že premiér je zodpovedný za nefunkčnosť vlády v čase pandémie, je to hyenizmus s cieľom tohto bojovníka za spravodlivosť nadobro odstaviť. Predtým 10 rokov stál Igor proti lotrom sám s holými rukami, z toho 5 rokov bol R.Sulík zahrabaný v Bruseli. Spomeňme si na predvolebnú kampaň, ako sa ho už vtedy snažili zbaviť, nechceli ho ani len na ako prísediaceho na spoločnom obede u A.Kisku, nie to ešte v spoločnom tzv.“PAKTE“ (PS/Spolu+KDH+ZaĽudí+SaS). Nepočítali s Igorom ani vtedy, ani teraz. Len ho silou mocou chcú dokopať k demisii. Aby potom čo?!?!
A teraz, keď Igor musel stáť u pani prezidentky a počúvať tie jej chválospevy na Sulíka, že ten mal údajne zachrániť Slovensko a podnikateľov nefunkčnou schémou preplácania nájomného, či kilečkom, muselo mu byť zle. Najmä, keď tam takto stál 12 dní nazad a počúval tie klamstvá a kopance na odchádzajúceho ministra Mareka Krajčího. Pritom na exministra Sulíka dnes podnikatelia a živnostníci nenachádzajú pekného slova. A preplnené nemocnice neboli kvôli tomu, kto na vláde za LOCKDOWN bojoval, ale práve kvôli tomu, kto nechcel v decembri o ňom ani počuť. No médiá s prezidentkou spravili z toho najlenivejšieho sabotéra údajne najdôveryhodnejšieho člena vlády, pani prezidentka pri demisii Sulíka vychválila ako sa s výrazným osobným nasadením venoval rezortu a ďakovala mu☝️ako Fico Jankovskej, Glváčovi, Kičurovi a ďalším kumpánom „za kus dobrej roboty“. A z toho, ktorý obetoval všetko, vrátane svojho ega a mena, keďže si dnes naňho pokrikujú aj malé deti, z toho spravili médiá s prezidentkou a Sulíkom úhlavného nepriateľa štátu. Má vôbec čestný človek šancu bojovať s týmto šialenstvom?
Akú odmenu dostal Igor na 1.pohľad za to, že 10 rokov vytrval a bojoval nielen proti korupcii, ale posledný rok i za životy a zdravie ľudí? Posmešky a nenávisť. Žiaden prieskum ma však nepresvedčí, že všetci Slováci natoľko osprosteli, že si za ten rok nevšimli, kto kopal za nich a kto za seba. Pre mňa to bude najlepší premiér akého kedy Slovensko malo. Nie zo škatuľky uhladený, ale celým srdcom za Slovensko.

No na pozadí boja o nemafiánsky štát sa medzičasom intenzívne stupňujú snahy tzv.“liberálov“ o ich vysnívanú progresívnu vládu…
. . .

ČAPUTOVÁ VYZVALA MATOVIČA. KTO VYZVE ČAPUTOVÚ?

23.mar.2021 pani prezidentka Z.Čaputová: „Preto dnes aj verejne hovorím, to čo som pánovi premiérovi povedala pred týždňom medzi 4 očami – Je nevyhnutné, aby premiér svojou demisiou umožnil uzavretie dohody koaličných partnerov na rekonštrukcii vlády.“
Tu nejde len „o vykopávanie otvorených dverí“, ako to trefne pomenoval minister obrany J.Naď, pani prezidentka týmto verejným vyhlásením navyše vybočila prudko mimo rámec svojich ústavných kompetencií…

 • ÚSTAVA SR:
 • Článok 2
  (1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
  (2) Štátne orgány môžu konať IBA na základe ÚSTAVY, v jej MEDZIACH a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon…
  [Faktická poznámka: Vrátane pani prezidentky!]
 • Článok 101 ods.(1):
  Hlavou SR je prezident. Prezident reprezentuje SR navonok i dovnútra a svojím ROZHODOVANÍM zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov.
  [Faktická poznámka: Pod rozhodovaním sa nemyslia vyhlásenia na tlačovkách, ale právomoci uzákonené v nasledujúcom článku Ústavy…]
 • Článok 102 ods.(1)
  PREZIDENT:
  a) zastupuje SR navonok, dojednáva a ratifikuje medzinár.zmluvy. Dojednávanie medzinár.zmlúv môže preniesť na vládu SR alebo so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov,
  b) môže podať na Úst.Súd SR návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinár.zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas NRSR, s ústavou alebo s ústavným zákonom,
  c) prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomat.misií,
  d) zvoláva ustanovujúcu schôdzu NRSR
  e) môže rozpustiť NRSR,
  ->ak NRSR v lehote 6mesiacov od vymenovania vlády SR neschválila jej Progr.Vyhlásenie, alebo
  ->ak sa NRSR neuzniesla do 3mesiacov o vlád.návrhu zákona, s ktorým vláda spojila vyslovenie dôvery, alebo
  ->ak NRSR nebola dlhšie ako 3mesiace spôsobilá uznášať sa…
  f) podpisuje zákony,
  g) vymenúva predsedu a ostatných členov vlády SR, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu. Predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v Článkoch 115+116…
  r) má právo vyžadovať si od vlády SR a od jej členov informácie potrebné na plnenie SVOJICH úloh
 • Článok 115:
  (1) Ak NRSR vysloví vláde nedôveru, alebo ak zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prezident SR vládu odvolá.
  (2) Ak prezident SR prijme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády.
  (3) Ak prezident SR odvolá vládu podľa ods.(1), rozhodnutím, vyhláseným v Zbierke zákonov SR, ju poverí vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády…
 • Článok 116:
  (1) Člen vlády je za výkon svojej funkcie ZODPOVEDNÝ Národnej Rade SR.
  (2) Člen vlády môže podať demisiu prezidentovi SR.
  (3) NRSR môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády; v tomto prípade prezident SR člena vlády odvolá.
  (4) Návrh na odvolanie člena vlády môže podať prezidentovi SR aj predseda vlády.
  (5) Ak demisiu podá predseda vlády, demisiu podá celá vláda.
  (6) Ak NRSR VYSLOVÍ nedôveru predsedovi vlády, prezident SR ho odvolá. Odvolanie predsedu vlády má za následok odstúpenie vlády.
  (7) Ak prijme prezident SR demisiu alebo ak odvolá člena vlády, určí, ktorý z členov vlády bude dočasne spravovať veci člena vlády, ktorého demisiu prijal.

. . .

DOPLNENÉ 25.mar.2021:

Čitateľka ma upozornila, že na internete sa už objavila občianska PETÍCIA s VÝZVOU
My občania, ktorým záleží na očiste Slovenska od Korupcie, Mafie a jeho budovaní, vyzývame Prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby okamžite prestala zasahovať do riadenia štátu až do momentu jej odstúpenia.
Vyzývame taktiež, aby sa okamžite vzdala postu Prezidentky SR.
Dôvody:
1. Protiústavné zasahovanie do riadenia štátu.
2. Svojím prístupom a komunikáciou neodsúdila a tak podporila protesty, ktoré spôsobili šírenie sa smrteľného vírusu, následný nárast nakazených a rast úmrtí.
3. Presahovanie svojich kompetencií a pokus o prevrat… [Pokrač.textu petície]

. . .

Rada pani prezidentke: Mlčať je zlato, keď už to striebro stratilo hodnotu

27.okt.2020 si pani prezidentka pozvala do paláca tzv.“slovenských vedcov“ a aby to nevyzeralo podozrivo, prizvala si k nim aj prof.Krčméryho a MUDr.Petra Visolajského. Po porade s nimi odrecitovala do TV kamier stručný prejav, v závere ktorého odznelo: „Na záver by som si dovolila citovať jedného z tu prítomných vedcov, ktorý povedal: Najdôležitejším opatrením na vyriešenie krízy je dôvera ľudí. Preto považujem za veľmi dôležité vrámci budovania dôvery a udržania si dôvery v týchto veľmi ťažkých chvíľach, aby sme počúvali hlas vedcov, aby sme počúvali hlas odborníkov, lekárov, pretože ho považujem za maximálne relevantný a významný v tomto čase. Preto som si dovolila pozvať vedcov na túto tlačovú konferenciu a týmto spôsobom im dať priestor a poďakovať sa im za ich čas a vklad do tejto témy. Ďakujem veľmi pekne.“
… Aby vzápätí p.prezidentka nechala tam pred nastúpenými novinármi virológa Borisa Klempu akúkoľvek dôveru občanov v opatrenia vlády pošliapať tým, že vypustil do éteru ten najväčší a do pár hodín na vlnách slovenského internetu i najvplyvnejší HOAX o antigénových testoch
Boris Klempa: „Ja by som rád zdôraznil tú chybu, ktorá sa často opakuje a síce, že výsledok antigénového testu je dávaný do súvislosti s infekčnosťou. Toto z princípu toho testu samo o sebe nedáva žiadnu indíciu k tomu, či je tento pacient infekčný alebo nie. Z tohoto pohľadu považujem za veľmi nešťastné vyjadrenia o tom, že negatívny test hovorí o tom, že človek nie je infekčný a takisto nešťastné sú aj vyjadrenia o tom, že týmto testom vychytávame vysoko infekčných ľudí.“

 • –> Tento HOAX bol však vyslovený v priamom rozpore s výsledkami vedeckého výskumu na Harvardskej Univerzite (Dr.Michael MINA) ako aj na Univerzite Charité Berlin (prof.Dr.Christian DROSTEN)…
 • 29.aug. TheNewYorkTimes:
  –> Dr.Michael Mina: Vysoko citlivé PCR-testy sa javili ako najlepšia možnosť stopovania šírenia koronavírusu v začiatkoch pandémie (tzv. contact tracing). Ale vzhľadom na príliš veľké množstvo vyskakujúcich ohnísk v 2.vlne, sú podľa Dr.Michaela Minu dnes už potrebné iné testy na koronavírus. Také, ktoré sú rýchle, lacné a dostupné v dostatočnom množstve na to, aby sa často mohol testovať ktokoľvek, kto to potrebuje – a to aj za cenu nižšej citlivosti testu. Možno to nezachytí každého jedného nositeľa koronavírusu zo všetkých otestovaných ľudí, ale určite to zachytí aj tých najinfekčnejších ľudí, vrátane množstva superšíriteľov vírusuUž len toto samo o sebe by postačilo, aby sa časom epidémia potlačila prakticky na nulu.“
 • ABCnews:
  –> Prof.Christian Drosten, nemecký prominentný virológ, ktorý ako jeden z prvých na svete vyvinul PCR-test pre COVID-19, tvrdí, že antigénová metóda testovania má dôležité využitia, ak sa budú mať na zreteli jej limity: „Zatiaľ iba PCR-testy dokážu takmer s istotou určiť, či je niekto koronavírusom infikovaný, no antigénové testy však dokážu určiť, či je osoba infekčná — a teda či je potenciálnym rizikom, zdrojom nákazy, pre ostatných.“
 • … Borisa Klempu s pani prezidentkou (žiaľ až) dodatočne, s odstupom pár týždňov, za to vykarhal nakoniec i…
  –> 24.nov. Robert Mistrík:
  Jeden z najlepších svetových expertov na verejné zdravotníctvo, Dr.Michael Mina z Harvardskej univerzity vysvetlil, ako dôležité sú antigénové rýchlotesty v boji s pandémiou, pričom vôbec nie je podstatné zachytenie každého infikovaného jedinca, ale identifikovanie čo možno najväčšieho počtu prenášačov ochorenia COVID19. Precízne a logicky objasnil, prečo a v akých situáciách sú antigénové testy dokonca lepšie ako PCR-testy, a že antigénové testy v podstate ľudí šíriacich vírus zachytia rovnako dobre ako PCR-testyNašej domácej verejnej debate v posledných týždňoch dominovala neuveriteľná neznalosť problematiky, z médií sa na nás valili nekonečné nezmysly o PCR a antigénových testoch a skutočne relevantné fakty sa stratili v mori hysterického dokazovania si vlastnej pravdy… Žiaľ debatu deformovali aj nerozvážne a nekvalifikované vyjadrenia časti našej odbornej komunity a na Slovensku sa ukázala absencia odborníkov formátu profesora Christiana Drostena z Charité, alebo Dr. Michala Minu z Harvardu, ktorí by bez emócií, nezaujato a bez postranných záujmov dokázali tak verejnosti ako aj politikom fundovane objasniť zložitú problematiku šírenia vírusu.“

Prečo PELLEgrini neodvolal Matoviča a Rašiho

05.07.2021

PELLEgriniho HLAS chcel odvolávať I.MATOVIČA kvôli SPUTNIKU. R.Raši hovoril o „blamáži“, pretože ak sa nepodarí predať zvyšné vakcíny, vznikne podľa neho Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov. 😄😁😃🙈 Páni, choďte si doštudovať ZŠ matiku. 20 miliónov sme mali zaplatiť za 2 milióny dávok Sputnika. No kúpili sme len 200 tisíc vakcín, čiže [...]

Matovič o očkovaní šíril hoaxy, šíri prízemný Závodský za pritakávania Lengvarským

24.06.2021

24.júna na rádiu EXPRES minister Lengvarský: „Ale veď vakcinačná kampaň v podstate beží stále. Áno, možno že nám dnes chýbajú nejaké billboardy alebo tlačenie nejakých materiálov, aby boli voľne dostupné, ale veď stále dokola vravím: Zaočkujte sa, budete zdraví. Zaočkujte sa, môžete cestovať. Zaočkujte sa, ochránite svojich príbuzných. Takže ja vidím v [...]

Kolíkovej podvod za 30 miliónov odkryl Matovič

17.06.2021

I.Matovič: „My sme si p.Kolíkovú pozvali na poslanecký klub, tam sme jej nadniesli iks otázok. Ja som ešte predtým bol s viacerými ľuďmi aj na ministerstve spravodlivosti, aby sme mali informácie z prvej ruky. A naozaj som už úprimne presvedčený, že podvod pri prenájme a následnej kúpe budovy Zváračského ústavu bol spáchaný za jej účasti.“ M.Vagovič: [...]

Vladimir Putin

Švédsky úrad nepovolil rodičom, aby svojho syna pomenovali Vladimir Putin

21.09.2021 07:00

Úrad svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že v súlade so švédskymi zákonmi nemôžu byť krstnými menami také mená, ktoré by mohli svojmu nositeľovi spôsobiť prípadné utrpenie či vystaviť ho urážakam.

Justin Trudeau

Podľa exit pollov vedie vo voľbách v Kanade Trudeauova Liberálna strana

21.09.2021 06:50

Oficiálne výsledky predčasných volieb sa očakávajú až v stredu. Dôvodom je vysoký počet hlasov odovzdaných poštou.

nemocnica, sestričky, práca

Vo Svidníku bojujú za svoju nemocnicu, jej zrušenie považujú za nezmysel

21.09.2021 06:38

Navrhovaná optimalizácia nemocníc nahnevala ľudí v regióne. Spísali petíciu, pod ktorú sa počas prvých troch dní podpísalo takmer 2200 občanov.

očkovanie, Sputnik,

ONLINE: USA opäť umožnia prílet očkovaných Európanov

21.09.2021 06:15, aktualizované: 07:16

Cudzinci, ktorí budú chcieť letieť do USA, okrem očkovania budú musieť mať aj negatívny test na koronavírus.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 184
Celková čítanosť: 2362619x
Priemerná čítanosť článkov: 12840x

Autor blogu