Založ si blog

Europarlament vyzýva Fica, aby právny štát nedemontoval v skrátenom konaní

17.jan.2024 Poslanci Eur.Parlamentu prijali uznesenie, ktoré kritizuje návrh novely Trest.Zákona, predložený do NRSR vládou R.Fica. 496 zo 630 prítomných poslancov hlasovalo za uznesenie v tomto znení: „Keďže Slovensko v posledných rokoch zintenzívnilo svoje úsilie v boji proti veľkej korupcii a organizovanej trest.činnosti, pričom viacero býv.vysokopostavených úradníkov bolo obvinených a právoplatne odsúdených za trest.činy korupcie;
– Keďže Úrad Špec.Prokuratúry SR, ktorý funguje od 1.sep.2004, a PolíciaSR zohrali dôležitú úlohu pri riešení prípadov korupcie a závažnej trest.činnosti vrátane prípadov zneužívania finanč.prostriedkov EÚ;
– Keďže hlav.dôvodom vytvorenia Úradu Śpec.Prokuratúry SR bol nízky počet vyšetrených prípadov a absencia účinného mechanizmu na boj proti korupcii a organiz.trest.činnosti;
– Keďže vo viacerých ďalších člen.štátoch existuje podobný špecializovaný úrad vrátane nedávno zriadenej špecializovanej Európskej prokuratúry na úrovni EÚ, ktorú Slovensko v Európ.Rade podporilo;
– Keďže nová vláda SR rozhodla o zrušení Úradu Špec.Pprokuratúry a znížení trest.sankcií za závažné trest.činy vrátane korupcie a trest.činov proti životnému prostrediu, a to novelizáciou Trest.Zákona v skrát.legislatívnom konaní;
– Keďže využitie zrýchleného postupu znemožnilo zmysluplnú verej.diskusiu a riadny demokratický proces;
– Keďže viac ako 20-tis. občanov opakovane vyšlo do ulíc, aby protestovalo proti tomuto kontroverznému návrhu;
– Keďže viac ako 100-tis. občanov podpísalo dve petície proti návrhom vlády a skrát.legislatívnemu konaniu;
– Keďže i prezidentka SR vyjadrila hlboké znepokojenie nad návrhom a skrát.legislatívnym konaním a že bude zákon vetovať;
– Keďže v Správe o práv.štáte 2023 Eur.Komisia odporučila, aby SR zabezpečila účinné verej.konzultácie a zapojenie zainteresovaných strán do procesu tvorby práva;
– Keďže počas zrýchleného legislatívneho procesu vláda SR odmietla zohľadniť odborné analýzy a stanoviská obč.spoločnosti a Eur.Komisie, v ktorých vyjadrili obavy v – súvislosti s tým, ako by navrhované zmeny oslabili boj proti korupcii;
– Keďže minister vnútra SR zároveň vykonal zásadné personálne zmeny a avizoval významné štrukturálne a organizačné zmeny v polícii SR a v ďalších nezávislých demokratických inštitúciách, a to aj pokiaľ ide o vyšetrovateľov NAKA, pracujúcich na prípadoch závažnej trest.činnosti a veľkej korupcie, čo vyvoláva pochybnosti o zámeroch týchto zmien;
– Keďže vláda SR vymenila členov Súd.Rady SR pred skončením ich funkč.obdobia bez náležitého odôvodnenia;
– Keďže vláda SR predložila do parlamentu novelu zákona, ktorou by sa zrušila ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti v prípade príslušníkov polície, oslabila sloboda prejavu a obmedzili práva všetkých ľudí v SR zavedením svojvoľného, subjektívneho hodnotenia, čo je v rozpore so zásadami smernice EÚ o oznamovateľoch;
– Keďže Európ.Prokuratúra (EPPO) 18.dec.2023 uviedla, že niektoré legislatívne zmeny, ktoré navrhla vláda SR a ktoré sa týkajú kľúčových práv.rámcov a rámcov prokuratúry, by mohli ohrozovať účinnú ochranu finanč.záujmov EÚ, ako aj jej protikorupčný rámec a už by nezabezpečovali, aby sa v SR ukladali účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie za trest.činy poškodzujúce rozpočet EÚ;
– Keďže zrušenie Úradu Špec.Prokuratúry by mohlo narušiť spoluprácu a koordináciu s Európ.Prokuratúrou, Agentúrou EÚ pre justičnú spoluprácu v trest.veciach a Európskym úradom pre boj proti podvodom …..

 1. Eur.Parlament vyjadruje hlboké znepokojenie nad neodôvodneným využívaním zrýchleného legislatívneho procesu vládou SR, najmä pokiaľ ide o navrhované zmeny Trest.Zákona a zrušenie Úradu Špec.Prokuratúry, ktoré ohrozujú integritu súd.procesov, podkopávajú boj EÚ proti podvodom a ohrozujú ochranu finanč.záujmov EÚ a prirodzeného prostredia v SR;
  vyzýva vládu SR, aby prehodnotila tieto zmeny vzhľadom na ich možné dôsledky pre práv.štát, finanč.záujmy EÚ a protikorupčný rámec EÚ;
  – vyzýva vládu SR, aby dodržiavala záväzné zásady smernice EÚ o oznamovateľoch a prehodnotila navrhované zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov na Slovensku;
  – vyjadruje osobitné znepokojenie nad tým, že oznamovatelia by boli so spätnou účinnosťou zbavení svojej ochrany, čo by viedlo k nedostatku právnej istoty;
  – konštatuje, že Úrad na ochranu oznamovateľov SR upozornil na tieto problémy Komisiu;
 2. Eur.Parlament pripomína, že každá reforma trest.práva musí obsahovať dostatočné a primerané záruky na zabezpečenie kontinuity a účinnosti nových a prebiehajúcich trest.konaní, najmä v súvislosti s veľkou korupciou, ako aj na zaručenie nezávislosti súdnictva a autonómie prokuratúry v súlade s odporúčaniami Eur.Komisie v niekoľkých po sebe nasledujúcich správach o práv.štáte;
  – vyjadruje znepokojenie nad tým, že prerozdelenie prípadov zo zrušeného Úradu Špec.Prokuratúry môže viesť k značným prieťahom a že v niektorých prípadoch by mohlo dôjsť k premlčaniu;
  – naliehavo žiada vládu, aby sa zaoberala dlhodobou výzvou na reformu §363 Trest.Poriadku SR a aby zaviedla možnosť napadnúť rozhodnutie gen.prokurátora o nestíhaní, ako aj ďalšie opatrenia či záruky na zamedzenie zneužívania tohto ustanovenia;
 3. Eur.Parlament zdôrazňuje potrebu dôkladného verejného procesu, ktorý by zohľadňoval stanoviská odborníkov a príslušných inštitúcií, ako je Benátska komisia, a zahŕňal primerané konzultácie so zainteresovanými stranami a s verejnosťou na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ o všetkých zmenách súčasného Trest.Zákona a štruktúr poverených vyšetrovaním a stíhaním závažnej trest.činnosti vrátane prípadov korupcie v SR;
 4. Eur.Parlament požaduje, aby sa zabezpečila primeranejšia úroveň ľudských a finančných zdrojov vyčlenených pre prípady korupcie a lepšia koordinácia medzi vyšetrovateľmi korupcie a prokurátormi v súlade s odporúčaním Európskej prokuratúry v záujme účinnejšieho vyšetrovania trest.činov korupcie;
 5. Eur.Parlament vyzýva Eur.Komisiu, aby pozorne monitorovala tento vývoj a poskytovala o ňom informácie a aby prijala potrebné opatrenia na ochranu práv.štátu a nezávislosti súdnictva, najmä pokiaľ ide o prípady veľkej korupcie, a na ochranu finančných záujmov EÚ;
 6. …..“

17.jan.2024 v Štrasburgu,
Zo 630 prítomných:
Za 496.
Zdržalo sa 64,
Proti bolo 70 poslancov, väčšina z polit.strán, ktoré sú považované za extrémisticke (vrátane europoslancov za stranu Smer-SSd)

Ak boli očkované, nie je ich škoda

11.04.2024

Igor Matovič dal status o pohrebe dievčat z Ľubovne a troll bez tváre mu napísal, že ak boli očkované, nie je ich škoda. Hnus. Ale troll menom Chodiaca katastrofa píše s účelom postupne, plíživo v ľuďoch stierať hranice, aby v nich zahlušili citlivosť na informácie, fakty, dobro. Vlastnosti ako ľudskosť, súcit v ľuďoch potierať a vnášať nenávisť, agresiu. Človek, [...]

O Dankovi píše arogantný Bárdy, Matoviča zamlčal

26.02.2024

Šéfredaktor Aktualít sa dnes pustil do Andreja Danka a SNS. Peter Bárdy však všetky fakty čerpal z investigatívnej práce I.Matoviča, ktorému sa nielen, že nepoďakoval za to, že robí za nich náročnú prácu, ale on Igora v celom článku ani len nespomenul. Je Peter Bárdy plagiátor? Posúďte sami: P.Bárdy píše: „Veď kto vie v noci zbúrať semafor, nezavolať [...]

Matovič zjednotil PS+Smer +novinárov cez Šimkovičovú

22.02.2024

Fico aspol radi dávajú Matoviča a jeho hnutie do jednej kopy s progresívcami, s prezidentkou. A všetky liberálne médiá podľa nich vraj píšu v jeho prospech. Už 3roky sa deje presný opak. V Aktuality, SME, DenníkN takmer denne Matoviča doslova šikanovali. A stále to pokračuje. Komentáre v Aktualitách, okrem šéfredaktora Bardyho, pravidelne venuje Matovičovi ešte [...]

gaza

Izraelská armáda našla v Pásme Gazy telá dvoch rukojemníkov

25.07.2024 06:50

Ich smrť potvrdili úrady v uplynulých mesiacoch.

vojna na Ukrajine, Oleksander Syrskyj, Kyrylo Budanov

ONLINE: Syrskyj: Máme plán, ako opäť získať Krym. Rusi majú ohromujúce straty ľudí

25.07.2024 06:20, aktualizované: 07:14

Je realistické znovu získať Krym, tvrdí hlavný veliteľ ukrajinskej armády Syrskyj. Rusi podľa neho postupujú, lebo majú oveľa lepšie zdroje, viac všetkého.

Mikuláš Černák, výstupný oddiel

Väzni majú šancu na návrat, projektom prešiel aj Černák. Psychiater: Ako by reagovala spoločnosť na jeho prepustenie, je dilema

25.07.2024 06:00

Ak by sa Mikuláš Černák dostal na slobodu, stal by sa prvým na doživotie odsúdeným, ktorého by podmienečne prepustili.

NATO, výcvik

Môže NATO urobiť niečo, čo Rusko zabolí? Odpovedá austrálsky generál

25.07.2024 06:00

Po viac ako dvoch rokoch od invázie na Ukrajine sú Rusi skúsenejší a sú nebezpečnejším protivníkom. Myslí si to austrálsky generálmajor vo výslužbe Mick Ryan.

Mária Benová

Vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite. V praxi som sa venovala väzňom a narkomanom. Som vydatá a mám 4 deti. Hrám na klavíri, rada čítam a chodím do prírody. Kandidovala som vo voľbách do NRSR za OĽaNO s č.100. fb.com/PhDr.Maria.Benova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 2863260x
Priemerná čítanosť článkov: 13317x

Autor blogu